Aktuality

 • Národní inventarizace kontaminovaných míst

  01.07.2019 | společnost GEOtest, a.s zahájila spolu s partnery DEKONTA, a.s a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. řešení úkolu NIKM, zaměřeného na plošnou inventarizaci kontaminovaných míst na území ČR. Zadavatelem projektu je CENIA, česká agentura životního prostředí, odborným garantem Ministerstvo životního prostředí. Výsledkem projektu bude naplněná databáze SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) Ministerstva životního prostředí, a to včetně vyhodnocení priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží. Práce byly našimi pracovníky zahájeny v Jihočeském kraji, pokračovat budou po dobu 3 let v kraji Jihomoravském a Vysočina. více

 • Školení moldavských institucí úspěšně pokračují

  22.03.2019 | V březnu 2019 realizovala společnost GEOtest, a.s. v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“ úvodní školení na téma geografie, kartografie a geografické informační systémy (GIS). Jednalo se o první ze sedmi plánovaných školení o celkové časové dotaci 21 dní. více

 • Zahájení projektu rozvojové spolupráce v Moldavsku

  31.01.2019 | V září 2018 podepsal GEOtest, a.s. smlouvu s Českou rozvojovou agenturou na projekt „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“. Projekt je realizován ve spolupráci moldavským Ministerstvem zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) a čtyřmi regionálními rozvojovými agenturami (Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Agenția de Dezvoltare Regională Sud a Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia). Celkový objem projektu přesahuje 14 mil. Kč. více

 • Úspěšné odstranění staré ekologické zátěže v místě bývalé obalovny živičných směsí s obsahem zemin kontaminovaných PCB

  30.01.2019 | Během necelého jednoho roku byla definitivně odstraněna kontaminace dočasné skládky, kontaminované zeminy a vyčištěny vody v místě bývalé obalovny živičných směsí, která se nachází severně od města Milevsko. více

 • Ukončení sanace v Milevsku

  09.11.2018 | Dne 6.11.2018 byla slavnostně ukončena sanace v bývalém státním podniku provozovny obalovny živičných směsí v Milevsku. Za přítomnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce, ředitele státního podniku DIAMO a zástupců firem FCC a GEOtestu ukončily odstranění staré ekologické zátěže zemin kontaminovaných polychlorovaných bifenylů (PCB). více

 • 40. ročník vodohospodářských her

  21.09.2018 | Naše společnost se v letošním roce zúčastnila 40. ročníku Vodohospodářských her, které se tentokrát konaly v Jihlavě. více

 • První projekt pro GEOtest v Rumunsku

  17.05.2018 | Dne 25. dubna byla v Bukurešti podepsána smlouva s rumunskou společností OMV Petrom. Společnosti GEOtest, a.s. se podařilo podat úspěšnou nabídku na provedení sanačních prací na severozápadě Rumunska ve městě Oradea. více

 • Geotechnický a hydrogeologický průzkum pro retenční nádrž ČERVENÝ MLÝN

  18.04.2018 | GEOtest a.s. realizoval v roce 2017 pro Statutární město Brno geotechnický a hydrogeologického průzkumu pro výstavbu retenčních nádrží Červený mlýn a Královky. více

 • Tunel Ejpovice - oba tunely a tunelové propojky vyraženy

  04.01.2018 | GEOtest, a.s., společně geodetickou kanceláří Angermeier Engineers, s.r.o., zajišťuje od února 2015 komplexní geotechnický monitoring stavby tunelu Ejpovice. více

 • Příležitost pro stáž - Cesta pro mladé

  08.09.2017 | GEOtest, a.s. nabízí studentům příležitost stáže/praxe na středisku zahraničních projektů v rámci programu Cesta pro mladé. více

 • Předání silničních meteorologických stanic v Gruzii

  11.07.2017 | Ředitelka gruzínské Národní agentury pro životní prostředí, paní Tamar Bagratia, dne 24.11.2016 oficiálně převzala od české firmy GEOtest, a.s. tři plně vybavené silniční meteorologické stanice. Slavnostního předání se zúčastnila i zástupkyně českého zastupitelského úřadu v Tbilisi paní Sofie Kamushadze a zástupkyně ČRA paní Barbora Ludvíková. více

 • GEOtest summit 2017

  18.04.2017 | Dne 23. března 2017 se ve školicím centru společnosti GEOtest, a.s. uskutečnil již 4. ročník akce "Novoroční summit" na téma "Problematika projektů realizovaných v rozvojových zemích". více

 • GEOtest ve světě 2011 - 2016

  12.04.2017 | Prohlédněte si naši aktualizovanou brožuru zahraničních aktivit, sumarizující projekty realizované v letech 2011 - 2016. více

 • Tunel Ejpovice - razí se Severní tunelová trouba

  28.01.2017 | GEOtest, a.s., společně geodetickou kanceláří Angermeier Engineers, s.r.o., zajišťuje od února 2015 komplexní geotechnický monitoring stavby tunelu Ejpovice. více

 • Výzva k předložení listinných akcií v dodatečné lhůtě

  27.01.2017 | Představenstvo společnosti GEOtest, a.s., sídlo: Brno, Šmahova 1244/112, PSČ 627 00, IČ: 463 44 942, spol. zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699 (dále jen „Společnost“) oznamuje, že dne 7.11.2016 byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně zapsána změna podoby akcií společnosti z kmenových akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované kmenové akcie na jméno, ke které došlo na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 26.9.2016. více

 • Hydrogeologické a hydrochemické mapování Etiopie

  23.11.2016 | Etiopská geologická služba (Geological Survey of Ethiopia) podepsala s firmou GEOtest Memorandum o porozumění, týkající se realizace významného projektu "Hydrogeologické a hydrochemické mapování - Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie". Tento projekt je realizován v rámci rozvojové spolupráce mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou. Projekt je financován českou vládou přes Českou rozvojovou agenturu. Místním projektovým partnerem je Etiopská geologická služba. více

 • Oznámení o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva k předložení listinných akcií

  18.11.2016 | Představenstvo oznamuje, že dne 7.11.2016 byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně zapsána změna podoby akcií společnosti z kmenových akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované kmenové akcie na jméno. více

 • GEOtest se umístil mezi nejlepšími deseti firmami v TOP MSP 2016

  22.09.2016 | V soutěži TOP MSP 2016 o nejlepší malou a střední firmu města Brna se GEOtest umístil mezi deseti nejlepšími firmami. Soutěž pořádá každoročně Regionální hospodářská komora Brno. více

 • Úspěšná práce GEOtestu v Zambii

  10.08.2016 | Projektový tým GEOtestu přispěl k zajištění vodních zdrojů pro hospodářská zvířata v Zambii. více

 • Tunel Ejpovice - Jižní tunelová trouba proražena

  14.06.2016 | GEOtest, a.s., společně geodetickou kanceláří Angermeier Engineers, s.r.o., zajišťuje od února 2015 komplexní geotechnický monitoring stavby tunelu Ejpovice. více

 • GEOtest ve světě 2011-2015

  25.02.2016 | Děkujeme všem kolegům a projektovým partnerům za profesionální spolupráci v uplynulých pěti letech při realizaci 20-ti úspěšných mezinárodních projektů v 12 zahraničních zemích Evropy, Asie a Afriky. více

 • Bosenské projekty v roce 2015

  18.02.2016 | Rok 2015 lze z hlediska realizace projektů společností GEOtest, a.s. a GEOTEST d.o.o. Sarajevo v Bosně a Hercegovině označit jako nadprůměrně úspěšný. Podařilo se získat nové investory, vytvořit si nová obchodní partnerství a utužit stávající. Díky tomu se nadále šířilo dobré jméno skupiny GEOtest v Bosně a Hercegovině z hlediska odbornosti a kvality poskytovaných služeb a hlouběji etablovat sarajevskou pobočku. Tento článek popisuje nejzajímavější projekty a aktivity, které v průběhu roku 2015 realizoval tým zahraničního střediska společnosti GEOtest, a.s. a sarajevské pobočky GEOTEST d.o.o. Sarajevo. více

 • Studijní cesta kazašské delegace do ČR

  15.02.2016 | V dnech 31. 1 – 7. 2. 2016 organizoval GEOtest, a.s., společně s Institutem ekologie a chovu zvěře, s.r.o. studijní cestu pro desetičlennou kazašskou delegaci. Studijní cesta byla realizovaná v rámci projektu UNDP (United Nations Development Programme) „Sdílení osvědčených postupů české odborné znalosti v péči o volně žijící zvěř: Rozvoj lovu v Kazachstánu“. Cílem projektu je přenos českého know-how v oblasti udržitelného chovu a lovu volně žijící zvěře se zaměřením na rozvoj a zlepšení myslivosti v Kazachstánu. více

 • Tunel Ejpovice - geotechnický monitoring pokračuje

  30.11.2015 | GEOtest, a.s., zajišťuje od února 2015 komplexní geotechnický monitoring stavby tunelu Ejpovice. Součástí prací je i doplňující geotechnický průzkum pro ražbu jižní tunelové trouby, severní tunelové trouby a tunelových propojek. více

 • Seminář Podzemní vody ve vodoprávním řízení XII

  12.10.2015 | Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z. s., Odborná skupina pro podzemní vody, ve spolupráci s Global Water Partnership pořádala 7. října 2015 v Kongresovém sále Klubu techniků na Novotného lávce v Praze odborný seminář s akreditací udělovanou Ministerstvem vnitra ČR: „Podzemní vody ve vodoprávním řízení XII“. více

 • Kyrgyzská studijní návštěva v ČR, pořádaná GEOtestem, se vydařila

  12.10.2015 | GEOtest ve spolupráci s CREA Hydro&Energy uspořádal úspěšnou studijní cestu oficiální kyrgyzské delegaci, složené z vrcholných představitelů Ministerstva energetiky a průmyslu Kyrgyzské republiky, UNDP a kyrgyzských organizací zaměřených na rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) a malých vodních elektráren (MVE). více

 • GEOtest uzavřel s EIB smlouvu na konzultační služby projektu MeHSIP II Initiative Technical Assistance v Tunisu

  10.07.2015 | GEOtest, a.s. has been awarded contract with the European Investment Bank for consultancy services under the MeHSIP II Initiative Technical Assistance contract in Tunisia. více

 • Zajištění zdrojů vody pro hospodářská zvířata v Zambii

  27.05.2015 | GEOtest od října 2014 spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně a NJOVU o.p.s. na projektu „Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů“, ve kterém realizuje detailní průzkum a pasportizaci všech vodních zdrojů v zájmových distriktech Monze a Choma. více

 • Jak budujeme zavlažovací systém v Etiopii

  21.04.2015 | GEOtest, a.s. od září 2014 spolupracuje s Mendelovou Univerzitou na vybudování zavlažovacího systému určeného k ochraně lokální zemědělské půdy a intenzifikaci produkce místních farmářských komunit ve čtvrtích (kebelích) Lesho a Adancho (ve vybraných regionech Kacha Birra a Angacha) prostřednictvím efektivnějšího hospodaření s dešťovou vodou. více

 • Tunel Ejpovice - geotechnický monitoring

  14.04.2015 | GEOtest, a.s., zajišťuje od února 2015 komplexní geotechnický monitoring stavby tunelu Ejpovice. více

 • Zahájení projektu Transfer českých znalostí: Mapování travních a lesních ekosystémů a hodnocení ekosystémových služeb v Černé Hoře

  18.11.2014 | Dne 5. 11. 2014 byl v Podgorici zahájen projekt „Transfer českých znalostí: Mapování travních a lesních ekosystémů a hodnocení ekosystémových služeb v Černé Hoře“. Projekt je financovaný prostřednictvím UNDP Czech Trust Fund. Projektovými partnery GEOtestu, a.s. jsou Mendelova Univerzita v Brně a Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. více

 • Slavnostní ukončení projektu v Gruzii

  03.11.2014 | Dne 28. října 2014 proběhlo v Tbilisi slavnostní ukončení projektu "Vytvoření informačního systému pro přenos dat a monitoring podzemních vod v municipalitách Kvareli a Lagodekhi" realizovaného v rámci programu Aid for Trade, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. více

 • Projekt ZRS ČR s Mongolskem - Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul

  07.07.2014 | V rámci Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017 je Mongolsko zařazeno mezi prioritní programové země rozvojové spolupráce. Významu spolupráce odpovídá skutečnost, že v roce 2011 bylo Mongolsko nejdůležitějším partnerem v rámci rozvojové spolupráce ČR, (18% bilaterální rozvojové spolupráce) a v roce 2012 druhým nejvýznamnějším (17%). více

 • EXPO Mokrá 2014

  23.06.2014 | Ve dnech 10. – 12. června 2014 se v areálu lomu Mokrá u Brna uskutečnil 10. Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví pod názvem EXPO Mokrá 2014 pořádaný společností Těžební unie. více

 • Projekty v Doboji úspěšně pokračují

  10.02.2014 | V úterý 4. února 2014 se v bosenském Doboji uskutečnily aktivity vztahující se k projektům oficiální Zahraniční rozvojové spolupráce „Využití obnovitelné geotermální energie ve Městě Doboj“ a „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“, které implementuje společnost GEOtest, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností GEOTEST d.o.o. Sarajevo. více

 • Pražská pobočka na nové adrese

  06.02.2014 | Od 1. 2. 2013 nabízí pražská pobočka společnosti GEOtest, a.s. své služby na nové adrese Olšanská 3, 130 00 Praha 3. více

 • Prodloužena akreditace laboratoří mechaniky zemin

  30.01.2014 | Laboratořím mechaniky zemin byla prodloužena akreditace. V rámci reakreditace jsme požádali o rozšíření akreditace o dvě základní zkoušky kameniva - vlhkost a zrnitost. více

 • GEOTEST d.o.o. Sarajevo si připomíná pět let činnosti

  23.12.2013 | Ve středu 18. prosince 2013 uplynulo pět let od založení společnosti GEOTEST d.o.o. Sarajevo, která je součásti skupiny GEOtest. Sarajevská pobočka zastupuje zájmy skupiny na území Bosny a Hercegoviny a regionu Západní Balkán. více

 • CREA Hydro&Energy, o.s. získala 2. místo v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012

  08.12.2013 | Klastr CREA Hydro&Energy, o.s., jehož je GEOtest zakládajícím členem, získal 2. místo v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012 za projekt CREA Hydro&Energy. Projekt byl realizován v rámci výzvy Spolupráce - Klastry, která spadá do Operačního programu Podnikání a inovace. Ocenění bylo udělené Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu. více

 • Slavnostně ukončen projekt „DO-MA čisto“

  20.11.2013 | V pondělí 11. listopadu 2013 se uskutečnil slavnostní ceremoniál ukončení projektu oficiální Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“, který implementovala společnost GEOtest, a.s. ve spolupráci s Lokální akční skupinou regionu Doboj a firmou GEOTEST d.o.o. Sarajevo. V rámci tohoto mezientitního projektu spolupracovali Město Doboj a 13 municipalit, sedm z Republiky Srbské a šest z Federace Bosny a Hercegoviny. více

 • Konference Zakládání staveb 2013

  18.11.2013 | Ve dnech 11. – 12. listopadu 2013 uspořádala Česká geotechnická společnost již 41. ročník konference Zakládání staveb. Akce se uskutečnila v Kongresovém sále hotelu Voroněž v Brně. Letošní zaměření konference bylo směřováno na zkušenosti s uplatněním Eurokódu 7 (EC 7) v geotechnické praxi. více

 • Zahájení projektu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR s Mongolskem

  08.11.2013 | V říjnu letošního roku byla zahájena první etapa čtyřletého projektu Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul, který realizuje sdružení firem GEOtest, a.s. a IRCON, s.r.o. Jeho cílem je zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody pro obyvatele města Murun a přispět k udržitelnosti celého systému zásobování vodou. Projekt je v souladu s mongolskou Národní rozvojovou strategií a přispívá k naplnění mongolského Národního projektu „Voda“. více

 • Biogeochemická laboratoř CzechGlobe v prostorách Hydrochemických laboratoří

  23.10.2013 | V rámci projektu „Hodnocení dopadů globální změny klimatu na biogeochemické a hydrologické cykly propojené s cyklem uhlíku“ byla v roce 2013 uvedena do provozu biogeochemická laboratoř CzechGlobe v nově zrekonstruovaných prostorách Hydrochemických laboratoří. více

 • Podepsáno Memorandum o spolupráci na projektu geotermálního průzkumu v Doboji

  09.10.2013 | V pondělí 7. října 2013 Enes Suljkanović, viceprezident Republiky Srbské (Bosna a Hercegovina), Dragan Vasilić, náměstek starosty Doboje, Maja Mišić, ředitelka Lokální akční skupiny (LAG) regionu Doboj a Damir Kasum, představitel společnosti GEOtest, a.s. z Brna, podepsali Memorandum o spolupráci na projektu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky „Využití obnovitelné geotermální energie ve Městě Doboj“. více

 • Viceprezident Republiky Srbské navštívil stánek GEOtestu na veletrhu ZEPS 2013

  03.10.2013 | V úterý 1. října 2013 navštívil Enes Suljkanović, viceprezident Republiky Srbské, stánek společnosti GEOtest na 20. generálním veletrhu ZEPS v Zenici. V rámci prvního dne nejvýznamnějšího mezinárodního hospodářského veletrhu v Bosně a Hercegovině ředitel společnosti GEOTEST d.o.o. Sarajevo, Damir Kasum, prezentoval viceprezidentovi Suljkanovićovi, který je zároveň předsedou správní rady Lokální akční skupiny (LAG) regionu Doboj, nový projekt Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky „Využití obnovitelné geotermální energie ve Městě Doboj“, který implementuje společnost GEOtest, a.s. ve spolupráci s LAG-em, Městem Doboj a sarajevskou pobočkou. více

 • Slavnostní zakončení osvětové kampaně v rámci projektu „DO-MA čisto“

  27.09.2013 | V úterý 24. září 2013 v ZŠ Nový Šeher (Municipalita Maglaj, Bosna a Hercegovina) se uskutečnil slavnostní ceremoniál při příležitosti zakončení osvětové kampaně EKOLEV (www.ekolev.cz) v rámci projektu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“, který implementuje společnost GEOtest, a.s. Brno ve spolupráci s Lokální akční skupinou regionu Doboj a společností GEOTEST d.o.o. Sarajevo. V rámci tohoto mezientitního projektu spolupracují Město Doboj a 13 municipalit, sedm z Republiky Srbské a šest z Federace Bosny a Hercegoviny. více

 • Průmyslový projekt BioSealing JIP zahájen!

  19.09.2013 | Společnost GEOtest se stala členem Společného průmyslového projektu - Joint Industry Project Biosealing (JIP). více

 • Podzemní stavby 2013

  06.05.2013 | Ve dnech 22. - 24. dubna 2013 proběhl v Praze v hotelu Clarion 12. ročník mezinárodní konference věnované podzemnímu stavitelství pod názvem Podzemní stavby Praha 2013. Pořadatelem akce byla Česká tunelářská asociace pod záštitou Mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES. Jednalo se o největší českou tunelářskou konferenci, která je pravidelně pořádána každé tři roky. Cílem konference bylo seznámení se se zkušenostmi s přípravou a prováděním všech druhů podzemních staveb při použití jak konvenčních tak mechanizovaných způsobů ražby. více

 • Spuštěny internetové stránky bosenského GEOtestu

  06.03.2013 | Dne 6. března 2013 byly spuštěny internetové stránky www.geotest.ba společnosti GEOTEST d.o.o. Sarajevo. Autorem stránek je sarajevská společnost AS Dizajn. Stránky představují novou kapitolu v rozvoji aktivit sarajevské pobočky v Bosně a Hercegovině. více

 • Slavnostní předání svozového vozidla v rámci projektu „DO-MA čisto“

  01.03.2013 | Dne 25. 2. 2013 Tomáš Szunyog, velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině, předal vozidlo pro svoz velkoobjemových kontejnerů v Maglaji. Jedná se již o třetí svozové vozidlo, které bylo dodáno v rámci projektu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky –„Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“, který implementuje společnost GEOtest, a.s. ve spolupráci s Lokální akční skupinou regionu Doboj a firmou GEOTEST d.o.o. Sarajevo. V rámci tohoto mezientitního projektu spolupracují Město Doboj a 13 municipalit, sedm z Republiky Srbské a šest z Federace Bosny a Hercegoviny. více

 • Sustainability Career Event

  12.02.2013 | Dne 7. února 2013 se zástupci společnosti GEOtest, a.s., Ing. Jan Hillermann, Ph.D. a Ing. Jiří Korhon, ve spolupráci s pobočkou v Utrechtu a její vedoucí Petrou Novákovou BA. MSc. zúčastnili akce „Sustainability Career Event“, kterou organizovalo sdružení SustainableMotion. více

 • Vliv výstavby kanalizace na režim podzemní vody a možná opatření na snížení dopadů

  24.01.2013 | Dne 11. října 2012 byl Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností – odborná skupina pro podzemní vody ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR pořádán seminář na téma „PODZEMNÍ VODA VE VODOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ IX.“ více

 • Vydání certifikované metodiky a syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod ČR

  24.01.2013 | Vydáním certifikované metodiky a syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod ČR pod názvem "Metodický postup tvorby syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod" - Novák Pavel, Slavík Josef a kol. (VÚMOP v.v.i. 2012) byl završen projekt NAZV QH82096. více

 • Zahájena výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica

  22.01.2013 | Dne 21. ledna 2013 představitel konsorcia GEOtest, a.s. a PRESSKAN system, a.s., Lubomír Procházka a starosta municipality Bela Crkva, Stanko Petrović slavnostně podepsali Memorandum o porozumění a odhalili stavební tabuli v obci Kruščica, čímž zahájili výstavbu tlakové kanalizace v rámci projektu „Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica“, který je součástí oficiální Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Republikou Srbsko. více

 • Konference Zakládání staveb 2012

  11.12.2012 | Ve dnech 12. – 13. listopadu 2012 se v Kongresovém sále hotelu Voroněž v Brně uskutečnil jubilejní 40. ročník konference Zakládání staveb 2012 se zaměřením na poučení z významných geotechnických projektů a realizací. Ročník byl věnován geotechnickým rizikům při výstavbě a jejich snižování a byl rozdělen do těchto tématických okruhů: více

 • Slavnostní podepsání smlouvy o vypracování Plánu nakládání s odpadem Kantonu Sarajevo 2013-2018

  16.11.2012 | Dne 14. listopadu 2012 podepsali Damir Kasum, představitel bosensko-českého konsorcia GEOTEST d.o.o. a GEOtest, a.s., a Zlatko Petrović, ministr místního rozvoje a ochrany životního prostředí Kantonu Sarajevo, smlouvu o vypracování Plánu nakládání s odpadem Kantonu Sarajevo 2013-2018. Slavnostního podepisování za značného zájmu místních sdělovacích prostředků se zúčastnili i představitelé českého Zastupitelského úřadu v Sarajevu – velvyslanec Tomáš Szunyog a obchodní rada Vladimír Randáček. více

 • Slavnostní ukončení projektu v Albánii

  02.11.2012 | Dne 31. října 2012 se uskutečnila v Tiraně závěrečná prezentace a slavnostní ukončení projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky “Implementace nové technologie přispívající ke zlepšení životního prostředí v ropném průmyslu, region Kučova, Albánie“ realizovaného společností GEOtest, a.s. více

 • TOP MSP 2012 – umístění v Top 10

  29.10.2012 | Firma GEOtest, a.s. skončila v prestižní soutěži o nejlepší malou a střední firmu "TOP MSP 2012", kterou každoročně pořádá Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s městem Brnem, v první desítce. více

 • GEOtest na veletrhu ECOFAIR 2012

  15.10.2012 | Ve dnech 10. – 12. října 2012 se uskutečnil 9. mezinárodní veletrh ochrany životního prostředí – ECOFAIR, jehož letošním oficiálním partnerem byla Česká republika. Společnost GEOtest, a.s. na veletrhu zastupovali představitelé sarajevské pobočky. více

 • Seminář - Zákon o předcházení a odstraňování ekologické újmy, povinnosti od 1. 1. 2013

  15.10.2012 | V úterý 13. listopadu 2012 se bude od 9 do 14 hodin konat seminář "Zákon o předcházení a odstraňování ekologické újmy, povinnosti od 1. 1. 2013". Seminář pořádá Regionální hospodářská komora Brno, přednášet bude RNDr. Milan Čáslavský, Ph.D. více

 • Premiér Federace Bosny a Hercegoviny navštívil stánek GEOtestu na veletrhu ZEPS

  02.10.2012 | Dne 2. října 2012 byl slavnostně zahájen 19. generální veletrh ZEPS v Zenici, Bosna a Hercegovina. Veletrh slavnostně zahájil Nermin Nikšić, premiér Federace Bosny a Hercegoviny, který poté v doprovodu federálního ministra energetiky, hornictví a průmyslu Erdala Trhulje navštívil stánek společnosti GEOtest. více

 • Účast na konferenci International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management

  20.09.2012 | Naši kolegové Mgr. Boris Urbánek a RNDr. Eva Vodičková se zúčastnili mezinárodní konference " Industrial and Hazardous Waste Management", která se konala na Krétě od 12. do 14. září. více

 • Zjištění obsahu metylalkoholu v etylalkoholu

  12.09.2012 | Přesvědčte se, zda je Váš alkohol kvalitní a vhodný ke konzumaci! více

 • Slavnostní předání svozového vozidla v Doboji v rámci projektu „DO-MA ČISTO“

  11.09.2012 | Dne 10. září 2012 se uskutečnilo slavnostní předání svozového vozidla pro komunální odpad ve městě Doboj v rámci projektu České rozvojové agentury „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj.“ Vozidlo slavnostně předal velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině Tomáš Szunyog, který předal klíče od vozidla panu Borisovi Jerinićovi, řediteli dobojského komunálního podniku Ředitelství pro výstavbu a rozvoj města. více

 • Hodnocení rizik ekologické újmy - podklady k prezentaci

  05.09.2012 | V této aktualitě naleznete prezentaci RNDr. Oberhelové k problematice Hodnocení rizik ekologické újmy. více

 • Viceprezident Republiky Srbské na návštěvě v GEOtestu

  03.09.2012 | Dne 30. srpna 2012 navštívila společnost GEOtest, a.s. delegace z bosenského města Doboj a municipality Maglaj v čele s viceprezidentem Republiky Srbské (jedna z entit v Bosně a Hercegovině), panem Enesem Suljkanovićem. více

 • VMO Dobrovského – tunely zprovozněny!

  31.08.2012 | Tunely Dobrovského, jinak rovněž známé pod označením Královopolské tunely byly dne 31. 8. 2012 slavnostně otevřeny a zpřístupněny pro motoristickou veřejnost. Jedná se o významnou stavbu dopravní infrastruktury ve městě Brně, na jejíž úspěšné realizaci se podílela i naše společnost. více

 • Info pro akcionáře - Změna formy akcií a výplata dividendy

  18.07.2012 | Dividendy budou vypláceny ve výši Kč 20,- za jednu akcii GEOtest, a.s. o nominální hodnotě Kč 1 000,- každému oprávněnému akcionáři podle seznamu akcionářů vlastnících listinné akcie/hromadné listiny na jméno. více

 • Prezident Klaus ocenil odbornou publikaci našich kolegů

  20.02.2012 | Prezident České republiky, pan Václav Klaus, poděkoval našemu kolegovi, panu Ottovi Horskému, za zaslání knihy o problematice průzkumu při projektování a výstavbě přehrad a konstatoval, že spolu s panem Pavlem Bláhou dokázali napsat velmi kvalitní odbornou publikaci. více

 • Nabídka školicích prostor

  09.02.2012 | V roce 2012 jsme pro zájemce otevřeli nově rekonstruované školicí místnosti. více

 • EurAsia Waste Management Symposium 2011

  23.11.2011 | Společnost GEOtest, a.s. se v termínu 14. - 16. 11. 2011 zúčastnila prvního ročníku mezinárodního symposia zaměřeného na problematiku odpadového hospodářství zejména v regionu jihovýchodní Evropy a Blízkého východu, které se konalo v tureckém Istanbulu. více

 • Konference Zakládání staveb 2011

  22.11.2011 | Ve dnech 7. – 8. listopadu 2011 se v Kongresovém sále hotelu Voroněž v Brně uskutečnil 39. ročník konference Zakládání staveb 2011. více

 • Environment and Energy 2011 - Riga

  26.10.2011 | Společnost GEOtest, a.s. se ve dnech 20. - 23. října zúčastnila mezinárodního veletrhu Environment and Energy 2011 v Rize. více

 • GEOtest na konferenci Hydro 2011

  26.10.2011 | Dne 17. - 19. října 2011 proběhla v Kongresovém centru v Praze mezinárodní konference věnovaná vodohospodářství pod názvem HYDRO 2011 - Practical Solutions for a Sustainable Future. Hlavními tématy konference byly rozvoj a obnovitelnost vodních zdrojů a výstavba a údržba vodohospodářských staveb se zvláštním zaměřením na rozvíjející se země. více

 • Hydrochemické laboratoře - Rozšíření sortimentu akreditovaných zkoušek

  25.10.2011 | Dne 20. 10. 2011 bylo pro Hydrochemické laboratoře vydáno nové Osvědčení o akreditaci s platností do 17. 9. 2013. více

 • Zahájení projektu „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“

  20.10.2011 | Dne 17.10.2011 proběhlo v Doboji oficiální zahájení projektu „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“ financovaného z prostředků České rozvojové agentury. více

 • Veletrh ZEPS – Významná návštěva stánku společnosti GEOtest

  05.10.2011 | Společnost GEOtest, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností GEOTEST d.o.o. Sarajevo se již tradičně účastní mezinárodního generálního veletrhu ZEPS v Zenici, Bosna a Hercegovina. V pořadí již 18. veletrh ZEPS otevřel své brány v úterý 4. října 2011. více

 • Info pro akcionáře - Změna formy akcií a výplata dividendy

  15.07.2011 | Dividendy budou vypláceny ve výši Kč 40,- za jednu akcii emitenta GEOtest, a.s. o nominální hodnotě Kč 1 000,- v období od 12. září 2011 do 15. prosince 2011 každému držiteli listinných akcií - akcionáři, který předloží na pokladně v sídle společnosti v otevíracích hodinách svoje akcie/hromadné listiny. více

 • TOP MSP 2011 – 2. místo

  23.06.2011 | Firma GEOtest, a.s. skončila na druhém místě v prestižní soutěži o nejlepší malou a střední firmu "TOP MSP 2011", kterou každoročně pořádá Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s městem Brnem. více

 • FWC COM 2011

  09.06.2011 | Evropská komise udělila sdružení firem AETS, jehož je GEOtest členem, dvouletý kontrakt na poskytování služeb v mnoha technických oborech v rámci projektu Rámcové smlouvy COM 2011 - lot 1. více

 • Siting Study for Solid Waste Disposal - Albánie

  31.05.2011 | Dne 23.5.2011 byla předána studie „Siting Study for Solid Waste Disposal (Sanitary Landfill) in Durres, Albania“. Cílem studie bylo doporučení vhodné lokality pro vybudování regionální skládky ve městě Durres. více

 • GEOtest na veletrhu ENVIBRNO

  13.05.2011 | Srdečně vás zveme k návštěvě stánku č. 16 v pavilonu P na veletrhu ENVIBRNO 2011, který se koná na brněnském výstavišti ve dnech 24. - 26. 5. 2011. více

 • Účast GEOtestu na Projektu ekonomické diplomacie 2011 v Sarajevu

  29.04.2011 | Dne 13. 4. 2011 proběhl ve spolupráci českého velvyslanectví v Sarajevu s Delegací EU v Sarajevu Projekt ekonomické diplomacie ZÚ Sarajevo na rok 2011 "Prezentace českých dodavatelů vodní a teplárenské technologie včetně předání zkušeností v oblasti odpadů, sanací, ochrany a úpravy zdrojů pitné vody". více

 • VD Karolinka – výzkumný projekt v rámci činnost klastru CREA

  24.03.2011 | Pod záštitou evropského fondu pro regionální rozvoj se GEOtest, a.s. podílí na výzkumných projektech realizovaných klastrem CREA Hydro&Energy, o.s. Jedná se o sdružení firem, jejichž společným cílem je mimo další aktivity i výzkum, vývoj a inovace v oblasti bezpečnosti přehrad, metody představující speciální technologie pro odpadové hospodářství a speciální technologie pro využití vodní energie. více

 • 3D skenování

  17.03.2011 | Nově nabízíme 3D skenování pomocí laserového skeneru ILRIS od firmy OPTECH. více

 • Stěhování pražské pobočky

  04.02.2011 | Pražská pobočka se v posledním lednovém týdnu přestěhovala z Máchovy ulice na Jeseniovu 10. více

 • Studie proveditelnosti pro přehradu Bawanur v Iráku

  20.09.2010 | GEOtest, a.s. v rámci konsorcia CREA Hydro&Energy uspěl v tendru na zpracování studie proveditelnosti a detailní zpracování zadávací dokumentace pro vybudování přehrady Bawanur a závlahových kanálů v regionu Garmian v Kurdistánu (severní Irák). více

 • Schválen projekt programu Školení je šance

  13.09.2010 | GEOtestu byla na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ a doporučení výběrové komise přidělena finanční podpora z veřejných prostředků na námi předložený grantový projekt. Maximální výše finanční podpory na uvedený projekt byla stanovena na 4 684 405,96 Kč. více

 • Tahová zkouška mikropiloty

  27.08.2010 | Na lokalitě u Plzně byla ve dnech 23. - 26. 8. 2010 realizována tahová zkouška mikropiloty. více

 • Tahové zkoušky mikropilot

  13.07.2010 | Nově nabízíme provedení tahových a zatěžovacích zkoušek základových prvků (mikropilot) nosných konstrukcí panelů pro výstavbu fotovoltaických elektráren. více

 • Změna názvu firmy

  30.06.2010 | Od 1. července 2010 se mění název společnosti z GEOtest Brno, a.s. na GEOtest, a.s. Současně dochází ke změně loga. více

 • VMO Dobrovského – velkorozměrová zatěžovací zkouška

  26.06.2010 | V rámci monitoringu výstavby silničních tunelů brněnského velkého městského okruhu VMO Dobrovského se 24. června 2010 uskutečnila, ve spolupráci s generálním projektantem stavby, firmou Amberg Engineering Brno, unikátní velkorozměrová zatěžovací zkouška modelu tunelové obezdívky v měřítku 1:1. více

 • Konference Transport and city tunnels

  20.06.2010 | Naše firma se aktivně zapojila do dění mezinárodní konference TRANSPORT AND CITY TUNNELS, konané v Praze v hotelu Clarion ve dnech 14. - 16. června 2010. více

 • TOP MSP 2010 – 2. místo

  15.06.2010 | Firma GEOtest, a.s. skončila na druhém místě v prestižní soutěži o nejlepší malou a střední firmu "TOP MSP 2010", kterou každoročně pořádá Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s městem Brnem. více