Dne 25. dubna byla v Bukurešti podepsána smlouva s rumunskou společností OMV Petrom. Společnosti GEOtest, a.s. se podařilo podat úspěšnou nabídku na provedení sanačních prací na severozápadě Rumunska ve městě Oradea.

Projekt se týká odstranění staré ekologické zátěže v podobě ropného znečištění, které je vázáno na saturovanou i nesaturovanou zónu. Sanační práce se budou sestávat z bioremediace odtěžené zeminy on site, cirkulačního čerpání a přečišťování podzemní vody z výkopů a etapovitě také ze 75 vrtů. Dále proběhne bioremediace in-situ prostřednictvím dalších 80 vrtů. Práce budou probíhat na ploše cca 21 000 m2.

Samotná realizace prací bude zahájena na začátku června 2018. Délka realizace je stanovena na 30 měsíců, celkový objem projektu přesahuje 30 mil. Kč.