Technické dozory

Zajišťujeme komplexní služby technického dozoru stavebníka nad prováděním (zejména vodohospodářských) staveb:

Technické dozory

Zajišťujeme komplexní služby technického dozoru stavebníka nad prováděním (zejména vodohospodářských) staveb:

  • inženýrská a poradenská činnost v oblasti výstavby, především vodohospodářských staveb
  • zajištění komplexních služeb přípravy investice
  • zajištění činností ve všech všech etapách stavebního projektu – od jeho přípravy přes realizaci až po jeho závěrečné vyhodnocení.
  • ve fázi realizace díla nabízíme komplexní služby autorizovaných inženýrů zahrnující kontrolní a dozorovou činnost související s výkonem funkce technického dozoru investora a správce stavby dle pravidel FIDIC
  • provádění činnosti koordinátora bezpečnosti práce na stavbě (BOZP)