O společnosti GEOtest, a.s.

GEOtest, a.s. je tradiční českou firmou etablovanou na trhu již více než 50 let, která – kromě České republiky a Slovenské republiky – úspěšně realizuje své projekty ve více než 35 zemích světa.

GEOtest, a.s. poskytuje široké spektrum služeb – od konzultačních po dodavatelské – v environmentálních oborech, inženýrské geologii, geotechnice, geofyzice a hydrogeologii.

Nabízí rovněž služby hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin (obě s akreditací ČIA). V posledních letech úspěšně rozvíjí své aktivity také v oblasti vodního hospodářství a technických dozorů.

Historie

Stručná historie společnosti GEOtest, a.s.

1968 | GEOtest, n.p.

 • Vznik národního podniku GEOtest

  Rozpadem celostátně působícího národního podniku Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum Žilina vznikl GEOtest, n. p. Náplní nově vzniklého podniku bylo provádění hydrogeologických, inženýrskogeologických a geotechnických průzkumů, a to zejména na území Moravy.
 • Komplexní organizační struktura

  GEOtest, n.p. byl komplexním podnikem s přibližně 1200 zaměstnanci. Organizačně byl rozčleněn do 5 samostatných závodů (vrtný závod, závod technických činností, závod speciálního zakládání, strojírenský závod a geologická služba na úrovni závodu). Vzhledem ke svému širokému záběru byl schopen ve výše uvedených oborech komplexně zajistit jakoukoliv zakázku včetně logistiky, a to nejen v tehdejším Československu, ale i v zahraničí.
 • Rozsáhlá zahraniční působnost

  V sedmdesátých a osmdesátých letech tak GEOtest působil v řadě zemí (např. Kuba, Alžír, Peru, Mongolsko, Somálsko, Írán, Bangladéš). Jednalo se zejména o velké projekty v inženýrské geologii, geotechnice a ve speciálním zakládání.

1990 | GEOtest, s.p.

 • Delimitace národního podniku GEOtest

  V r. 1990 došlo k delimitaci jednotlivých závodů a jako GEOtest s.p. zůstala celá tehdejší Geologická služba.

1992 | GEOtest Brno, a.s.

 • Transformace na akciovou společnost

  V roce 1992 byl státní podnik transformován na akciovou společnost, která je současným pokračovatelem firemních tradic.

2010

 • Změna názvu společnosti

  V roce 2010 proběhla změna názvu společnosti na GEOtest, a.s.

Současnost

 • GEOtest dnes

  Dnešní GEOtest, a.s. je komplexní společnost, která poskytuje široké spektrum služeb (od konzultačních po dodavatelské) v ekologických oborech, inženýrské geologii, geotechnice a hydrogeologii. V současné době má cca 150 zaměstnanců a technické zázemí v podobě akreditovaných Hydrochemických laboratoří a Laboratoří mechaniky zemin.
 • Pobočky v České republice a na Slovensku

  Kromě poboček v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích začala v roce 2017 fungovat i pobočka (organizační složka) v Bratislavě.
 • Profesionálové s flexibilním přístupem

  Veškeré služby poskytuje GEOtest, a.s. na vysoké profesionální úrovni a v maximálně možné míře přizpůsobené potřebám svých zákazníků.
Pracovníci vedení GEOtestu

Organizační struktura

Zobrazit organizační schéma společnosti GEOtest, a.s.

Organizační struktura společnosti GEOtest, a. s.

Organizační struktura společnosti GEOtest, a. s.

Integrovaný systém řízení

Společnost GEOtest, a.s. zavedla a udržuje Integrovaný systém řízení, který sestává ze systému managementu kvality (ISO 9001:2015), systému environmentálního managementu (ISO 14001:2015) a systém managementu bezpečnosti (OHSAS 18001:2007).

Hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin jsou akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Akreditován je rovněž kompletní odběr vzorků.

Informace pro akcionáře

O společnosti GEOtest, a.s.

Ochrana životního prostředí, hydrogeologie, sanace, inženýrská geologie a geotechnika.

GEOtest, a.s. je tradiční českou firmou etablovanou na trhu již více než 50 let, která – kromě České republiky a Slovenské republiky – úspěšně realizuje své projekty ve více než 35 zemích světa.

GEOtest, a.s. poskytuje široké spektrum služeb – od konzultačních po dodavatelské – v environmentálních oborech, inženýrské geologii, geotechnice, geofyzice a hydrogeologii.

Nabízí rovněž služby hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin (obě s akreditací ČIA). V posledních letech úspěšně rozvíjí své aktivity také v oblasti vodního hospodářství a technických dozorů.

Historie

Stručná historie společnosti GEOtest, a.s.

1968 | GEOtest, n.p.

 • Vznik národního podniku GEOtest

  Rozpadem celostátně působícího národního podniku Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum Žilina vznikl GEOtest, n. p. Náplní nově vzniklého podniku bylo provádění hydrogeologických, inženýrskogeologických a geotechnických průzkumů, a to zejména na území Moravy.
 • Komplexní organizační struktura

  GEOtest, n.p. byl komplexním podnikem s přibližně 1200 zaměstnanci. Organizačně byl rozčleněn do 5 samostatných závodů (vrtný závod, závod technických činností, závod speciálního zakládání, strojírenský závod a geologická služba na úrovni závodu). Vzhledem ke svému širokému záběru byl schopen ve výše uvedených oborech komplexně zajistit jakoukoliv zakázku včetně logistiky, a to nejen v tehdejším Československu, ale i v zahraničí.
 • Rozsáhlá zahraniční působnost

  V sedmdesátých a osmdesátých letech tak GEOtest působil v řadě zemí (např. Kuba, Alžír, Peru, Mongolsko, Somálsko, Írán, Bangladéš). Jednalo se zejména o velké projekty v inženýrské geologii, geotechnice a ve speciálním zakládání.

1990 | GEOtest, s.p.

 • Delimitace národního podniku GEOtest

  V r. 1990 došlo k delimitaci jednotlivých závodů a jako GEOtest s.p. zůstala celá tehdejší Geologická služba.

1992 | GEOtest Brno, a.s.

 • Transformace na akciovou společnost

  V roce 1992 byl státní podnik transformován na akciovou společnost, která je současným pokračovatelem firemních tradic.

2010

 • Změna názvu společnosti

  V roce 2010 proběhla změna názvu společnosti na GEOtest, a.s.

Současnost

 • GEOtest dnes

  Dnešní GEOtest, a.s. je komplexní společnost, která poskytuje široké spektrum služeb (od konzultačních po dodavatelské) v ekologických oborech, inženýrské geologii, geotechnice a hydrogeologii. V současné době má cca 150 zaměstnanců a technické zázemí v podobě akreditovaných Hydrochemických laboratoří a Laboratoří mechaniky zemin.
 • Pobočky v České republice a na Slovensku

  Kromě poboček v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích začala v roce 2017 fungovat i pobočka (organizační složka) v Bratislavě.
 • Profesionálové s flexibilním přístupem

  Veškeré služby poskytuje GEOtest, a.s. na vysoké profesionální úrovni a v maximálně možné míře přizpůsobené potřebám svých zákazníků.

Organizační struktura

Zobrazit organizační schéma společnosti GEOtest, a.s.

Organizační struktura společnosti GEOtest, a. s.

Organizační struktura společnosti GEOtest, a. s.

Integrovaný systém řízení

Společnost GEOtest, a.s. zavedla a udržuje Integrovaný systém řízení, který sestává ze systému managementu kvality (ISO 9001:2015), systému environmentálního managementu (ISO 14001:2015) a systém managementu bezpečnosti (OHSAS 18001:2007).

Hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin jsou akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Akreditován je rovněž kompletní odběr vzorků.

Informace pro akcionáře