Reference | Odstraňování ekologických zátěží, sanační práce

ZakázkaObjednatelRok
Benzina a.s. – monitoring sítě čerpacích stanic a distribuční skladůUNIPETROL RPA, s.r.o., o.z. BENZINA2000 – dosud
Mladá Boleslav – Škoda, sanace areálu průmyslového závodu ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav1998 – dosud
PARAMO – výstavba a provoz soustavy hydraulické ochrany podzemnícvh vod, sanace starých ekologických zátěžíPARAMO, a.s., Ministerstvo financí ČR1985 – dosud
ČEPRO Střelice – průzkum znečištění, výstavby soustavy hydraulické ochrany a její provozČEPRO, a.s.1979 – dosud
Supervize havarijních nápravných opatření v prostoru lagun Ostramo, DIAMO, státní podnikMinisterstvo financí ČR2009 – 2020
Boršov u Kyjova – NAVOS, supervize, Sanace staré ekologické zátěže v Boršově u KyjovaNAVOS, a.s.2018 – 2019
Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v MilevskuDIAMO, státní podnik2017 – 2018
Frýdek-Místek – sanace areálu společnosti Válcovny plechu a.s.Ministerstvo financí ČR2002 – 2018
KORAMO Kolín – průzkum a sanace v rafinerii minerálních olejů Paramo a.s. Pardubice1996 – 2018
Chomutov – Sandvik, sanace horninového prostředí a podzemní vody kontaminované chlorovanými uhlovodíkySandvik Chomutov Precision Tubes, spol. s r.o.1996 – 2018
Nová Ves – Paramo, sanaceMinisterstvo financí ČR2014 – 2017
Jetřichov – PASA, sanace prostoru bývalých zrekultivovaných skládekObec Jetřichov2014 – 2016
EMP s.r.o., Slavkov – sanace saturované zónyMinisterstvo financí ČR2012 – 2016
Odborný geologický dohled (supervize) při sanaci environmentálních zátěží na 19 lokalitách ve Slovenské republiceMinisterstvo životného prostredia SR; realizováno ve sdružení se společnostmi SGS Czech Republic s.r.o. a GEOtest Bratislava spol. s r.o.2015
Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves -CHOPAV Kvarter řeky MoravySdružení CHOPAV MND Drilling & Services a.s.-KLE-ESB-ŽPSV2013 – 2015