Reference | Vodní hospodářství

ZakázkaObjednatelRok
Revitalizace Staré Ponávky – zpracování projektové dokumentace v úrovni DUR, DSP a PDPS, včetně havarijního a povodňového plánu a plánu BOZPStatutární město Brno2017 – 2019
Autorský dozor projektanta a zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k.ú. PravlovStátní pozemkový úřad2018
Babice u Rosic – zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci rybníka, studie nakládání se srážkovými vodamiObec Babice u Rosic2018
Tišnov – Předklášteří, zpracování studie odtokových poměrů, návrh technických a přírodě blízkých protipovodňových opatřeníMěsto Tišnov2017 – 2018
Zpracování projektové dokumentace (DSP) pro realizaci stavby Rožnovská Bečva, Valašské Meziříčí stabilizacePovodí Moravy, s.p.2017 – 2018
Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie“Mendelova univerzita v Brně2016 – 2017
Zambie – Projekt „Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů“ - hg průzkum oblasti, pasportizace vodních zdrojů, GIS analýza, vyhodnocení dat a vypracování indikativních map cílových oblastí pro strategické plánování nových vodních zdrojůMendelova Univerzita v Brně2014 – 2016
Projekt VG20102013066, Metodika posuzování zdrojů nouzového zásobování vodou na bázi analýzy rizik, inkorporace do prostředí GISMinisterstvo vnitra, Ministerstvo obrany / Univerzita obrany2010 – 2013