Reference | Technické dozory investora

ZakázkaObjednatelRok
Protipovodňová opatření v k.ú. Sazovice – výkon činnosti TDSStátní pozemkový úřad2018 – 2019
Ditrichsteinský palác - odvlhčení opěrné zdi – výkon TDSMoravské zemské muzeum Brno2017 – 2019
Rekonstrukce ČOV Přítluky – výkon TDS a koordinátora BOZPObec Přítluky2017 – 2019
Výkon činnosti TDI pro realizaci stavby „Obec Stařechovice – stoková síť“Svazek obcí Drahansko a okolí2016 – 2019
Rekonstrukce vodního díla Opatovice – výkon TDSPovodí Moravy s.p.2017 – 2018
Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy, 2. etapa – dobudování kanalizace - výkon TDSSvaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko2016 – 2018
ČOV a kanalizace Luleč - služby TDS a koordinátora BOZPObec Luleč2015 – 2016
ČOV a kanalizace Zaječí - služby TDS a koordinátora BOZPObec Zaječí2014 – 2016
Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky – výkon činností správce stavby a koordinátora BOZPMěsto Litovel2013 – 2016
Kanalizace a ČOV – Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov - výkon činnosti TDSLitava, dobrovolný svazek obcí2014 –2015
Projekt „Ochrana vod řeky Dyje“ – výkon činností správce stavby1. etapa: Svaz VKMO s r.o.;
2. etapa: realizována ve sdružení s firmou AP INVESTING spol. s r.o.
1. etapa: 2004 –2007
2. etapa : 2010 – 2014