V rámci aktivit bylo realizováno 3-denní školení na půdě univerzity Arba Minch pro státní a veřejné instituce z oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a územního plánování.  Byly přizváni zástupci státní správy, samospráv kebelí, dále zástupci regionálních, zonálních a woredních zemědělských úřadů, hospodařících zemědělců a agrolesníků a další experti z projektem zasažených kebelí Chano Chelleba, Kolla Shara, Chano Mile a Chano Doriga. Kurzu se zúčastnilo více než 25 účastníků.

Školení bylo lektory vedeno tak, aby v účastnících vzbudilo zájem o využívání opensource GIS aplikací. Byl zdůrazněn jejich ohromný praktický přínos v procesu zajištění potravinové bezpečnosti a trvale udržitelných zemědělských praktik, managementu krajiny a přírodních zdrojů.