Zahraniční aktivity

Zahraniční aktivity

zahranicni-aktivity Placeholder
zahranicni-aktivity

Postupná orientace společnosti GEOtest, a.s. na zahraniční trhy nastala počátkem nového tisíciletí. GEOtest se nejprve zapojil do českých misí obnovy po válečných konfliktech v Iráku a v bývalé Jugoslávii a po ničivém tsunami v Indonésii a Srí Lance. Další krokem pak bylo zapojení společnsti GEOtest do oficiální Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky prostřednictvím projektů České rozvojové agentury v Bosně a Hercegovině, Srbsku, Albánii, Mongolsku, Gruzii, Etiopii a Zambii. V Bosně a Hercegovině a v Mongolsku vznikly i dceřiné společnosti.

V rámci projektů v rozvojových zemích se společnosti GEOtest podařilo proniknout i do zcela nových oborů a oblastí, které netvořily páteřní činnost společnosti. Jedná se o oblasti jako jsou zemědělství, výroba elektřiny a energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj venkova, zabezpečení potravin, snižování chudoby, migrace, vzdělávání, zdraví, sociální rozvoj a další oblasti specializace, které vždy kladou důraz na průřezové otázky, jako jsou lidská práva, řádná správa věcí veřejných, gender a další.

V roce 2011 rozšířila společnost GEOtest své zahraniční aktivity o nový segment činnosti, tzv. rámcové smlouvy (FWC – Frameworks Contracts). Jedná se především o krátkodobé konzultační a expertní služby ve specifických oborech pro Evropskou unii (EuropeAid). Postupný rozvoj zahraničních aktivit vedl k tomu, že se podařilo získat zakázky od dalších renomovaných zadavatelů jako jsou Evropská investiční banka (EIB), Světová banka (WB), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Rozvojový program OSN (UNDP), Agentura OSN UNRWA, Rakouská rozvojová agentura (ADA), Dánská agentura pro mezinárodní rozvoj (DANIDA), Švédská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (SIDA), DIAKONIE a řada dalších.

Od roku 2017 je společnost GEOtest členem mezinárodní aliance INOGEN. Tato prestižní mezinárodní aliance se sídlem ve Spojených státech amerických sdružuje firmy podnikající v environmentálních oborech.

Postupná orientace společnosti GEOtest, a.s. na zahraniční trhy nastala počátkem nového tisíciletí. GEOtest se nejprve zapojil do českých misí obnovy po válečných konfliktech v Iráku a v bývalé Jugoslávii a po ničivém tsunami v Indonésii a Srí Lance. Další krokem pak bylo zapojení společnsti GEOtest do oficiální Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky prostřednictvím projektů České rozvojové agentury v Bosně a Hercegovině, Srbsku, Albánii, Mongolsku, Gruzii, Etiopii a Zambii. V Bosně a Hercegovině a v Mongolsku vznikly i dceřiné společnosti.

V rámci projektů v rozvojových zemích se společnosti GEOtest podařilo proniknout i do zcela nových oborů a oblastí, které netvořily páteřní činnost společnosti. Jedná se o oblasti jako jsou zemědělství, výroba elektřiny a energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj venkova, zabezpečení potravin, snižování chudoby, migrace, vzdělávání, zdraví, sociální rozvoj a další oblasti specializace, které vždy kladou důraz na průřezové otázky, jako jsou lidská práva, řádná správa věcí veřejných, gender a další.

V roce 2011 rozšířila společnost GEOtest své zahraniční aktivity o nový segment činnosti, tzv. rámcové smlouvy (FWC – Frameworks Contracts). Jedná se především o krátkodobé konzultační a expertní služby ve specifických oborech pro Evropskou unii (EuropeAid). Postupný rozvoj zahraničních aktivit vedl k tomu, že se podařilo získat zakázky od dalších renomovaných zadavatelů jako jsou Evropská investiční banka (EIB), Světová banka (WB), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Rozvojový program OSN (UNDP), Agentura OSN UNRWA, Rakouská rozvojová agentura (ADA), Dánská agentura pro mezinárodní rozvoj (DANIDA), Švédská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (SIDA), DIAKONIE a řada dalších.

Od roku 2017 je společnost GEOtest členem mezinárodní aliance INOGEN. Tato prestižní mezinárodní aliance se sídlem ve Spojených státech amerických sdružuje firmy podnikající v environmentálních oborech.

Seznam vybraných zahraničních aktivit společnosti GEOtest, a.s.

ZeměAktivitaObjednatel

ALBÁNIE

Zpracování podrobného technického návrhu pro sanace v důlní oblasti Fushe-Arrez(UNDP Podgorica, 5/2014 – 9/2014, zhotovitel: sdružení GEOtest, a.s. a .A.S.A., spol., s.r.o.)
Návrh projektu sanací na základě geologických studií, likvidace starých ekologických zátěží a následná implementace nové technologie přispívající ke zlepšení životního prostředí v ropném průmyslu v regionu KučovaMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR, 6/2008 – 10/2012
Případová studie likvidace pevných odpadů (sanitární skládka) v DurresWorld Bank Group, 10/2010 – 5/2011, zhotovitel: sdružení .A.S.A. International Environmental Services GmbH a GEOtest, a.s.

ARMÉNIE

Identifikace klíčových ekologických výzev a zpracování akčního plánu Green Cities pro JerevanErnst &Young, s.r.o., 8/2016 – 10/2018
Studie na odstraňování pesticidů POPs a obnovení přidružené kontaminované půdy spolu s vyčištěním, stabilizací, omezením a monitoringem aplikovaným na lokalitu pohřebiště Nubarashen v JerevanuUNDP, 1/2017 – 9/2018, zhotovitel: sdružení a Dekonta, a.s. a GEOtest, a.s.
Přenos českých znalostí: Posilování národních kapacit v oblasti hodnocení rozsáhlých chemicky kontaminovaných míst v Arménii (persistentními organickými polutanty – POPs)UNDP Bratislava, 9/2013 – 12/2013

BOSNA A HERCEGOVINA

Geotechnický a geofyzikální průzkum pro výstavbu dálničního obchvatu města Zenica (LOT 4: Donja Gračanica – Drivuša, Bypass Zenica)Energoinvest d.d. Sarajevo, 4/2009 – 6/2012, zhotovitel: GEOtest, a.s. a GEOTEST d.o.o. Sarajevo
Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a MaglajČeská rozvojová agentura, 9/2011 – 11/2013zhotovitel: GEOtest, a.s. a GEOTEST d.o.o. Sarajevo
Plán nakládání s odpady Kantonu Sarajevo 2014-2019Ministerstvo místního rozvoje a ochrany životního prostředí Kantonu Sarajevo, 10/2012 –6/2014, zhotovitel: GEOtest, a.s. a GEOTEST d.o.o. Sarajevo
Využití obnovitelné geotermální energie v municipalitě DobojČeská rozvojová agentura, 9/2013 – 11/2015, zhotovitel: GEOtest, a.s. a GEOTEST d.o.o. Sarajevo
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci – zpracování Plánu prioritních investic 2018-2022, Studie pro výpočet tarifů stočného, Příručky postupů řízení společnosti Komunalac d.d. Gradačac a Plánu dlouhodobého rozvoje organizace KomunalacVHS Brno, a.s., 4/2015 – 11/2017, zhotovitel: GEOtest, a.s. a GEOTEST d.o.o. Sarajevo
Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – průzkumné práceČeská rozvojová agentura, 4/2018 – 11/2019, zhotovitel: GEOtest, a.s. a GEOTEST d.o.o. Sarajevo

ČERNÁ HORA

Přenos českých znalostí: Mapování a hodnocení ekosystémů pastvin a lesů a jejich služebUNDP Istanbul Regional Hub for Europe and CIS, 11/2014 – 7/2015, zhotovitel: sdružení GEOtest, a.s. a Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.

ETIOPIE

Geofyzikální průzkum ve Woredách Boricha, Loka Abaya a Darra v zóně SidamaČeská rozvojová agentura, 2/2015 – 1/2016
Zavedení holistického managementu krajiny a Climate Smart Agriculture v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria WoredaMendelova univerzita v Brně, 08/2016 – 12/2017
Dokončení hydrogeologického mapování v Etiopii (hydrogeologický průzkum, kompilace hydrogeologických a hydrochemických map a jejich vysvětlivek v měřítku 1:250 000, budování kapacit)Česká rozvojová agentura, 10/2016 – 11/2019, zhotovitel: sdružení GEOtest, a.s. a AQUATEST, a.s.
Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata TembaroMendelova univerzita v Brně, 9/2014 – 11/2017
Trvale udržitelný management půdy, lesů a vodních zdrojů v Regionu jižních národů, národností a lidu (posouzení proveditelnosti rehabilitace/opravy nefunkčních vrtů, rozšíření distribuční soustavy pitné vody o nové rozvody vody a další zlepšení zásobování vodou, zřizování systémů zadržování dešťové vody a konstrukce latríny a umýváren, budování kapacit)Mendelova univerzita v Brně, 1/2012 – 12/2012

FILIPÍNY

Odborná pomoc při analýze a zdokonalení hodnotových řetězců v mlékárenství, zvyšování informovanosti klíčových hráčů a zpracování závěrečného dokumentu s doporučeními pro rozvoj mlékárenství na FilipínáchMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR, 6/2018 – 11/2018

GRUZIE

Vytvoření informačního systému pro přenos dat a monitoring podzemních vod v municipalitách Kvareli a LagodekhiMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR, 5/2014 – 11/2014
Předání zkušeností pro budování informačního systému při monitoringu a přenosu dat v oblasti podzemních vod v regionu Alazani-AgrichaiMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR, 6/2015 – 12/2015
Dodávka a instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie a školení v oblasti obsluhy a údržbyČeská rozvojová agentura, 10/2016 – 6/2017

KAZACHSTÁN

Organizace studijní cesty do ČR pro kazašské zástupce a sdílení osvědčených postupů českých odborníků v oblasti ochrany volně žijících živočichů prostřednictvím rozvoje lovu v KazachstánuUNDP Istanbul Regional Hub for Europe and CIS, 11/2015 – 5/2016, zhotovitel: sdružení GEOtest, a.s. a Institut ekologie a chovu zvěře, s.r.o.

KOSOVO

Detailní technický návrh úpravy kyselé důlní vody v dole Novo Brko, ArtanaUNDP Regional Service Centre for Europe and the CIS, 10/2013 – 4/2014, zhotovitel: sdružení Fichtner Mining&Environment GmbH a GEOtest, a.s.
Analýza a odběr vzorků půdy a povrchových, podzemních a odpadních vodMinistry of Environment and Spatial Planning Kosovo, 12/2013 – 12/2014
Geofyzikální průzkum zdrojů podzemních vod v povodí Drini i BardhëMinistry of Environment and Spatial Planning Kosovo, 7/2017 – 3/2018
Pomoc při vytváření business plánů pro malé a střední podniky v Kosovu (zpracování propagačních materiálů, tvorba informačního videa, tvorba interaktivních internetových stránek, informační kampaň, zpracování příručky pro tvorbu business plánů)Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 05/2017 – 11/2017

KYRGYSTÁN

Organizace studijní cesty do ČR za účelem získání zkušeností v oblasti rozvoje malých vodních elektrárenUNDP Istanbul for Regional Hub for Europe and CIS, 07/2015 – 09/2015, zhotovitel: sdružení GEOtest, a.s. a CREA Hydro&Energy, o.s.

MAKEDONIE

Zlepšení řízení energie ve skleníkové výrobě v povodí řeky Strumica (zpráva o posouzení proveditelnosti alternativních zdrojů energie pro vytápění ze skleníkové produkce, finanční a ekonomická analýza, modelové obchodní plány pro nejčastější kombinace možností vytápění a typů skleníku)UNDP Regional Hub for Europe and CIS, 11/2017 – 10/2018, zhotovitel: sdružení GEOtest, a.s. a Mendelova Univerzita v Brně

MOLDAVSKO

Podpora implementace regionální strategie s využitím geografických informačních systémů (GIS) – analýza a doporučení pro implementaci regionálních strategií u jednotlivých kosovských regionálních rozvojových agentur, školení pro veřejné instituce v oblasti práce s GIS, informační kampaň, workshopy, dodávka IT vybavení)Česká rozvojová agentura, 11/2018 – 03/2021
Dodávka a instalace technologie pro hrubé předčištění do Hlavní čerpací stanice v HînceştiČeská rozvojová agentura, 12/2018 – 12/2019
Vypracování odborné studie na geografické informační systémy (GIS) v Moldavsku – region Sever (analýza legislativního rámce, analýza metadat v souladu s pravidly INSPIRE a ISO, návrh koncepce datového modelu pro sběr, distribuci, sdílení a vizualizaci dat s využitím technologie GIS)Česká rozvojová agentura, 11/2014 – 12/2014

MONGOLSKO

Dodávka vodohospodářských celků pro oblasti s nedostatkem pitné vody v Mongolsku, včetně rekognoskace terénu, geologického a hydrogeologického průzkumu a mapování potenciálních zdrojů vody, vrtných a čerpacích prací, návrhů optimálního řešení zásobování pitnou vodou a výstavby zateplených objektů pro instalaci úpraven na pitnou voduMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR, 6/2006 – 10/2010
Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie ChovsgulČeská rozvojová agentura, 9/2013 – 12/2017, zhotovitel: sdružení GEOtest, a.s. a Ircon, s.r.o.
Geotechnický průzkum a stabilitní posouzení stěn lomu ErdenetErdenet Mining Corporation LLC, 12/2017 – 12/2018, zhotovitel: sdružení GEOtest, a.s., GEOMIN, s.r.o. a Mongolgeotest Ltd.

POLSKO

Radomsko – Ověření kontaminace kalů a monitoring podzemních vodFCC Česká republika, s.r.o., 11/2018 – 3/2019

RUMUNSKO

Oradea – sanace území znečištěného ropnými látkamiOMV Petrom, 7/2018 – 12/2020

SRBSKO

Skládka Kikinda – vzorkováníFCC Environment CEE GmbH, 8/2017 – 12/2018
Přenos českých znalostí a zkušeností pro rozvíjení hodnotových řetězců mlékaUNDP Istanbul Regional Hub for Europe and CIS, 6/2017 – 12/2017, zhotovitel: sdružení Mendelova univerzita v Brně a GEOtest, a.s.
Vyhledávání zdrojů a dodávka technologie úpravy pitné vody pro oblast Lazarevac v SrbskuMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR, 7/2008 – 6/2012
Výstavba tlakové kanalizace v obci KruščicaČeská rozvojová agentura, 10/2012 – 11/2014, zhotovitel: sdružení PRESSKAN system, a.s. a GEOtest, a.s.

ZAMBIE

Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářůMendelova univerzita v Brně, 11/2014 – 8/2016
logo-inogen-member-colour

Inogen je globální environmentální aliance poskytující nadnárodním společnostem a korporacím, jako jsou Amazon, Apple, IBM a další, konzistentní, vysoce kvalitní, efektivní a udržitelná řešení v oblasti životního prostředí, energetiky a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Inogen představuje jedinečný a inovativní obchodní model s jediným globálním kontaktním místem, které poskytuje konkurenceschopné a efektivní služby po celém světě. Globální praktické standardy Inogenu stanovují jednotné metodiky pro realizaci služeb s konzistentními výstupy.

Environmentální aliance disponuje více než dvěma sty členy/pobočkami na všech obydlených kontinentech světa. V řadách Inogenu působí více než 6.000 zaměstnanci po celém světě, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektů ve více než 120 zemích. Inogen tak disponuje unikátním geografickým dosahem, díky kterému dokáže působit v různých odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, chemický průmysl, spotřební zboží a maloobchod, finančnictví, potravinářství, zdravotnictví, pojišťovnictví, těžební průmysl, doprava a řada dalších. Platí tak motto aliance: „Global Thinking. Local Delivery.“

Společnost GEOtest, a.s. je členem environmentální aliance Inogen od roku 2017.

Více informací o Inogen environmentální alianci na www.inogenet.com