Odborné články a příspěvky na konferencích

Odborné články a příspěvky na konferencích

Naši specialisté se kromě vlastní činnosti věnují také publikování a prezentování svých znalostí. Níže najdete jejich odborné články, prezentace a příspěvky z konferencí.

AutorNázev článku / příspěvkuNázev publikace / konferenceDatum zveřejnění / konáníMísto konání
Milan Čáslavský
Jitka Novotná
Jan Oprchal
The Use of a GIS in the Processing of Morphohydrogeometric Analysis for the Determination of Privileged Groundwater Flow Pathways, In: Proceedings of Papers for the 7th International Scientific Conference on Natural Disasters and Civilization - Dilemmas of Modern Security: Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne, Dylematy Wspólczesnego bezpieczeństwa, Wroclaw, 2011, p. 429 - 438, ISBN 978-83-87384-53-1
VII Międzynarodową Konferencję Naukową: "Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne - Dylematy Współczesnego Bezpieczeństwa2011Bełchatów
Jitka Novotná
Zdeněk Sedláček
Vliv kanalizací na hydrogeologické poměry v intravilánech konference Městské vody2013
Jan Bartoň
Ivana Schwarzerová
Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu (poster)Cambelove dni2017 | 27. - 28. 4.Dudince, Slovensko
Jan BartoňProblematika starých ekologických zátěží v intravilánech - Brownfield Brno-Křídlovická (prádelny a ćistírny) (článek) (prezentace)Sanační technologie XX2017 | 24. - 26. 5.Uherské Hradiště
Slavomír MikitaVyužitie overených koncepčných modelov pri prieskume environmentálnych záťaží | (prezentace)XV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Jiří Pavlík
Martina Bulgurovská
Jana Pařílková
Zbyněk Zachoval (VUT v Brně)
Andrzej Gruchot
Tymoteusz Zydrón (Zemědělská univerzita Krakow)
Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka metodou EIS(článek) | (prezentace)XV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Marek PolákGeotechnické průzkumy v okolí budoucího vodního díla Nové HeřminovyXV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Jitka Novotná
Pavlína Vylamová
Zdeněk Sedláček
Drenážní efekt kanalizací a způsoby jeho eliminaceXV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Jiří Pavlík
Martina Bulgurovská
Měření napjatosti zemních těles pomocí metody EIS(článek) | (prezentace)XV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Jan BartoňSpecifika hydrogeologického průzkumu a stavebního čerpání při výstavbě páteřní kanalizace v Brně(článek) | (poster)XV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Petr Lacina
Jan Bartoň
Slavomír Mikita
Vojtěch Dvořák
Prokop Barson (GEOtest)
Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómomCambelove dni2017 | 27. - 28. 4.Dudince, Slovensko
David Rupp (GEOtest)
Jaroslav Lossmann (Arcadis Geotechnika)
Monitoring při výstavbě tunelů Dobrovského v Brněkonference Zakládání staveb2012Brno
Petr LacinaČlánek je k dispozici na EnviWebu.Úspěšná pilotní aplikace nanoželeza za účelem odstranění chlorovaných uhlovodíků z podzemních vod2016
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Monitoring při výstavbě tunelů Dobrovského v Brněkonference Geochémia (sborník)2015 | 2. a 3. 12.Bratislava, Slovensko
Slavomír Mikita
Jan Bartoň
Bór ako indikátor šírenia sa znečistenia zo skládok a odkalísk (článek)konference Geochémia (sborník)2015 | 2. a 3. 12.Bratislava, Slovensko
Slavomír MikitaPoznatky zo sledovania kritických parametrov v povrchových vodách a dnových sedimentoch v povodí Klabavy - CKHO Brdykonference Geochémia2017 | 6. - 7. 12.Častá – Papiernička
Jan Bartoň
Jindra Oberhelová
Vliv Motolské skládky na životní prostředíkonference TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII2019 | 26. - 27. 9.Litomyšl
Petr LacinaVývoj a aplikace sorpčních materiálů na bázi modifikovaného biocharu pro čištění důlních vod kontaminovaných po těžbě antimonukonference TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII2019 | 26. - 27. 9.Litomyšl
Jan BartoňEliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky s obsahem balastních izomerů hexachlorcyklohexanu a chlorbenzenukonference Geochémia2019 | 2.-4. 12.Častá – Papiernička
Petr LacinaČištění vod kontaminovaných AOX procesem katalytické hydrodehalogenace s využitím hydrogenačních kovových katalyzátorů - technologické aplikacekonference Geochémia2019 | 2.-4. 12.Častá – Papiernička
Slavomír Mikita
Petr Lacina
Lukáš Jurek (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU)
Monitoring fyzikálně-chemických parametrů tekoucích a stojatých vod a sedimentů v povodí Klabavy (CHKO Brdy)Bohemia centralis, 34: 75-96 2018Praha
Jan BartoňPrůzkum vlivu složiště popelovin na životní prostředíkonference Geochémia2017 | 6. - 7. 12.Častá – Papiernička
Jan BartoňSpecifické přístupy k řešení geologických a vodohospodářských projektů v rozvojových zemích (přednáška)konference Geochémia2018 | 5. - 6. 12.Bratislava, Slovensko
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Slavomír Mikita
Michal Hegedüs
Návrh a realizace sanace staré ekologické zátěže v oblasti průmyslového areálu kontaminované šestimocným chromemkonference Geochémia2018 | 5. - 6. 12.Bratislava, Slovensko
Michal Hegedüs
Petr Lacina
Jaroslav Briančin
Matej Baláž (Ústav Geotechniky, Slovenská akadémia vied, Košice)
Modified iron-based sludge for arsenic removal from groundwaterkonference Geochémia2018 | 5. - 6. 12.Bratislava, Slovensko
Petr LacinaVyužití rentgenové fluorescence pro on-site stanovení rozsahu kontaminace na základě detekce prvkového zastoupení v zeminách - případové studie konference Geochémia2017 | 6. - 7. 12.Častá – Papiernička
Petr Lacina (GEOtest)
Tomáš Weidlich (Univerzita Pardubice)
Jana Steinová (Technická univerzita Liberec)
Efficiency of differently modified zero-valent iron nanoparticles and their utilization during remediation of groundwater contaminated by chlorinated hydrocarbons (abstrakt)Contaminated Sites2016 | 12. - 13. 9.Bratislava, Slovensko
Jan Bartoň
Jan Oprchal
Groundwater body characterization in DRINI I BARDHË river basin in Kosovo 19. Slovenská hydrogeologická konferencia2018 | 6. - 9. 11.Nimnica, Slovensko
Slavomír Mikita
Petr Lacina
Výsledky monitoringu vody a dnových sedimentov na hornom toku Klabavy19. Slovenská hydrogeologická konferencia2018 | 6. - 9. 11.Nimnica, Slovensko
Slavomír MikitaProposal of remediation of Morava river floodplain contaminated by chlorinated hydrocarbonsContaminated Sites2018 | 8. - 10. 10.Banská Bystrica, Slovensko
Petr LacinaPortable x-ray fluorescence analyzer: an excelletnt tool for preliminary exploration and screening ofcontaminated sites (článek) | (prezentace)Contaminated Sites2018 | 8. - 10. 10.Banská Bystrica, Slovensko
Boris Urbánek
Otakar Pazdírek
Petr Lacina (GEOtest)
Methods of POPs Contamination spread estimation on depository site Nubarashen - ArmeniaContaminated Sites2018 | 8. - 10. 10.Banská Bystrica, Slovensko
Jan Bartoň
Jan Oprchal
Monitoring of groundwater body in Drini I Bardhë river basin in KosovoContaminated Sites2018 | 8. - 10. 10.Banská Bystrica, Slovensko
Slavomír MikitaRemediation of a floodplain of Morava river in Czech Republic contaminated by a chlorinated ethenes (poster)Remediation Day2018 | 1.3.Mechelen, Belgie
Slavomír Mikita
Petr Lacina
Jan Bartoň
Environmentálna záťaž znečistená chrómom - príklad in situ (článek) | (prezentace)Contaminated Sites2017 | 16. - 18. 10. Štrbské Pleso, Slovensko
Jan BartoňReálné expoziční scénáře při procesu hodnocení rizik se zaměřením na zahraniční průzkumy (článek) | (prezentace)Contaminated Sites2017 | 16. - 18. 10. Štrbské Pleso, Slovensko
Petr Lacina
Jana Steinová
Marie Czinnerová (Technická univerzita Liberec)
Nano-Bio v sanační praxi - Použití nanočástic železa v kombinaci s materiály podporující přirozenou atenuaci během in situ sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíkyContaminated Sites2017 | 16. - 18. 10. Štrbské Pleso, Slovensko
Jan BartoňAnalýza rizik v brownfields - typová lokalita Brno-Křídlovická (článek) | (prezentace)konference Geochémia2016 | 30. 11. - 1. 12.Bratislava, Slovensko
Slavomír MikitaSkúsenosti z prieskumu odkalísk pre účely vyhodnotenia analýzy rizika (poster)konference Geochémia2016 | 30. 11. - 1. 12.Bratislava, Slovensko
Slavomír Mikita
Jan Bartoň (GEOtest)
Experiences from professional geological supervision on remediation of site quarry Srdce (článek) | poster)Contaminated Sites2016 | 12. - 13. 9.Bratislava, Slovensko
Jan Stach
David Rupp (GEOtest)
Jaroslav Lossmann (ARCADIS CZ)
Aspekty "záručního a pozáručního" monitoringu na vybraných tunelových stavbách v České republicePodzemní stavby2016 | 23. - 25. 5.Praha
Tomáš Ebermann
Ondřej Hort (GEOtest)
Petr Hlaváček
Vladimír Nosek (Angermeier Engineers)
Tunel Ejpovice - geotechnický monitoringPodzemní stavby2016 | 23. - 25. 5.Praha
Slavomír Mikita
Jan Bartoň
Bór ako indikátor šírenia sa znečistenia zo skládok a odkalísk (prezentace)konference Geochémia (sborník)2015 | 2. a 3. 12.Bratislava, Slovensko
Petr Lacina (GEOtest), Jana Steinová (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TUL)
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Alena Polenková (GEOtest)
Aplikace různě modifikovaných forem nZVI při in-situ sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými ethenySanační technologie2016 | 18. - 20. 5.Třeboň
Slavomír Mikita
Jan Bartoň
Aplikace různě modifikovaných forem nZVI při in-situ sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými etheny (článek) | (prezentace) Sanační technologie2016 | 18. - 20. 5.Třeboň
Jan Bartoň
Slavomír Mikita
Využití bóru při monitoringu starých ekologických zátěží (článek)| (poster])Sanační technologie2016 | 18. - 20. 5.Třeboň
Vít Černý (GEOtest)
Bořek Procházka (HG partner s.r.o.)
Geotechnický průzkum a projekt pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, v regionu Kurdistán, Irákkonference Zakládání staveb2012Brno
Bláha P.
Duras R.
Geoelektrické metody v monitoringu poddolovaných území, EGRSE, XXI, 1, ČAAG, 2014, ISSN 1803 – 1447, s. 15 – 22.EGRSE Journal2014 | 1
Petr Lacina
Scott Goold
Use of the ferrates (FeIV-VI) in combination with hydrogen peroxide for rapid and effective remediation of water - laboratory and pilot study (anglicky, abstrakt ve formátu PDF, článek dostupný na webu)Water Science and Technology, 72(10)2015
Bláha P.
Duras R.
Geofyzikální metody v monitoringu poddolovaných území., In: XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 099, s. 1-4.XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres2014 | 2. - 5. 9.Liberec
Jan Bartoň
Boris Urbánek
Petr Lacina
Kontaminace látkami POPs v Arméniikonference Znečistené územia (sborník)2014 | 23. - 25. 4.Štrbské pleso, Slovensko
Tomáš Weidlich (Univerzita Pardubice)
Petr Lacina (GEOtest)
Využití reduktivní dehalogenace pro jednoduchý rozklad aromatických chlorderivátů s následnou biodegradací vznikajících produktůInovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII2015 | 14. - 15. 10. Hustopeče
Jan BartoňSkládka balastních izomerů a chlorovaných benzenů z výroby HCH Spolana Neratovice na lokalitě Hájek u Karlových Varů v České republiceCambelove dni2015 | 24. - 26. 9. Makov - Kopanice, Slovensko
Petr LacinaFeráty (FeIV-VI): teorie a praxeCambelove dni2015 | 24. - 26. 9. Makov - Kopanice, Slovensko
Slavomír MikitaMonitorovanie kontaminovaného zvodnenca s vertikálnou chemickou zonálnosťouCambelove dni2015 | 24. - 26. 9. Makov - Kopanice, Slovensko
Jan Bartoň
Jaromír Novák
Jan Oprchal
Lenka Pánská
Petr Lacina
Soil and water sampling and analysis program in Kosovokonference Contaminated sites (sborník)2015 | 27. - 29. 5.Bratislava, Slovensko
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Alena Polenková
Prokop Barson
Practical applications of ferrates (FeVI and FeV) in combination with hydrogen peroxide for fast and effective remediation of contaminated groundwaterkonference Contaminated sites (sborník)2015 | 27. - 29. 5.Bratislava, Slovensko
Jan Bartoň
Petr Lacina
Využití přenosného analyzátoru prvků na bázi rentgenové fluorescence pro detekci kontaminace ve skládce komunálních a průmyslových odpadůkonference Sanační technologie XVIII (sborník)2015 | 19. - 21. 5.Uherské Hradiště
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Alena Polenková
Pilotní aplikace ferátů (FeVI a FeV) v kombinaci s peroxidem vodíku za účelem efektivní a rychlé ex-situ sanace podzemních vodkonference Sanační technologie XVIII (sborník)2015 | 19. - 21. 5.Uherské Hradiště
Petr Lacina
Eva Vodičková
Vojtěch Dvořák
Alena Polenková
Feráty (FeV a FeVI) v sanační praxi a jejichvyužití při sanaci podzemních vodkonference Geochémia (sborník)2014 | 4. - 5. 12.Bratislava, Slovensko
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Alena Polenková
Porovnání účinnosti redukčních a oxidačních reakcí s využitím částic železa během in-situ sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými ethyleny17. slovenská hydrogeologická konferencia2014 | 14. - 17. 10.Piešťany, Slovensko
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Alena Polenková
Porovnání účinnosti redukčních a oxidačních reakcí s využitím částic železa během in-situ sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými ethenyČasopis Podzemná voda, 20(2)2014
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Prokop Barson
Josef Kalivoda
Scott Goold
The Application of Nano-Sized Zero-Valent Iron for In Situ Remediation of Chlorinated Ethylenes in Groundwater: A Field Case Study (anglicky, abstrakt)Water Environment Research, 87(4)2015
Jan Bartoň
Jaromír Novák
Jan Oprchal
Lenka Pánská
Petr Lacina
Monitoring environmentálních zátěží v Kosovukonference Geochémia (sborník)2014 | 4. - 5. 12.Bratislava, Slovensko
Petr Lacina
Eva Vodičková
Vojtěch Dvořák
Václav Mátl
Josef Kalivoda
Eliminace ekologických rizik v areálu závodu K-BASS Brandýs nad Orlicíkonference Znečistené územia (sborník)2014 | 23. - 25. 4.Štrbské pleso, Slovensko
Jan Bartoň
Ivana Schwarzerová
Alena Polenková
Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu - Bytízikonference Znečistené územia (sborník)2014 | 23. - 25. 4.Štrbské pleso, Slovensko
Michael Mackenbach
Jan Oprchal
Bruno Pauls
Jaromír Novák
Zdeněk Železný
Podrobné technické řešení pro výstavbu čističky kyselých důlních vod, Novo Brdo Mine, Artana, Kosovokonference Znečistené územia (sborník)2014 | 23. - 25. 4.Štrbské pleso, Slovensko
Lazecký M.
Bláha P.
Družicová radarová interferometrie pro sledování deformací, In: XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 100, s. 1-6.XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres2014 | 2. - 5. 9. Liberec
Novotná J.
Blaha P.
Duras R.
Tunel Umiray – Macua, Filipíny – hydrogeologický monitoring, In XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 173, s. 1-8.XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres2014 | 2. - 5. 9.Liberec
Lazecký M.
Bláha P.
Využití radarové interferometrie v inženýrské geologii a hydrogeologii, In: XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 101, s. 1-8.XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres2014 | 2. - 5. 9.Liberec
Jitka Novotná
Jan Oprchal
Využití GIS při zpracování morfohydrogeometrické analýzy pro stanovení privilegovaných cest proudění podzemní vody. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2012, Brno, 2012, s. 364 – 370, ISBN 978-80-7231-871-1Mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost - Brno 20122012Brno
Jan Bartoň
Milan Čáslavský
Jakub Štefečka
Kaznějov - Stará ekologická zátěž z chemické výroby. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2012, Brno, 2012, s. 554 – 561, ISBN 978-80-7231-871-1 Mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost - Brno 20122012Brno
Jan BartoňHydrodynamické zkoušky na vrtech nouzového zásobování pitnou vodou. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2013, Brno, 2013, s. 41 – 45, ISBN 978-80-7231-928-2konference Bezpečnostní management a společnost2013Brno
Lazecký, M.
Bláha, P.
Dobeš, P.
Potential of Satellite SAR Interferometry for Assessment of Risk of Landslides - case study of Angren, Uzbekistan. EGU General Assembly 2013, 7-12 April 2013, Vienna.EGU General Assembly2013 | 7. - 12. 4.Vídeň, Rakousko
Jakub ŠtefečkaNumerický model proudění podzemní vody v hydrogeologickém rajonu Vyškovské brány. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2013, Brno, 2013, s. 506 – 510, ISBN 978-80-7231-928-2konference Bezpečnostní management a společnost2013Brno
Jitka Novotná
Jan Oprchal
Pavel Burda
Hrdibořické rybníky – příklad vazby rašelinišť a drenážních oblastí hydrogeologických strukturkonference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů2013Most
Jitka NovotnáVliv dynamiky podpovrchového odtoku na základové poměry konference Zakládání staveb 20122012Brno
Boris Urbánek
Eva Vodičková
The Use of Neutralisation Sludge in the Process of Reclamation and in the Building Industry3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management2012
Bláha P., Woznica L.Modelová lokalita: Svahová deformace Karolinka (průvodce exkurzí)., In: Sborník: Svahové deformace a pseudokras 2007, ČGS, Vsetín, 2009, CD nosič.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2007
Burda P., Novotná J., Michlíček E., Slavík J., Michna J., Bláha P., Duras R.Hydrogeologické mapování ajmaku Dundgobi ve středním Mongolsku, In: Sborník: 10. ČS mezinárodní hydrogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 13 – 16, ISBN 978-80-248-2026-2.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Burda P., Novotná J., Michlíček E., Slavík J., Michna J., Bláha P., Duras R.Hydrogeologické mapování širšího okolí města Mandalgobi v Mongolsku, In: Sborník: 10. ČS mezinárodní hydrogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 79 – 82, ISBN 978-80-248-2026-2.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Horský O., Bláha P.Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady - prezentace knihy, In: Sborník: 1. národní inženýrskogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 43 – 44, ISBN 978-80-248-2026-2.
The Application of Engineering Geology to Dam Construction, Repronis, Ostrava, 2011, ISBN 978-80-7329-278-2, p. 1-296.
Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Novotná J., Bláha P., Musilová A.Antropogenní vlivy na kvalitu pitných vod v oblasti středního a jižního Mongolska, In: Sborník: 10. ČS mezinárodní hydrogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 13 – 16, ISBN 978-80-248-2026-2.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Bláha P., Duras R.Methods of a geophysical survey for road design, In: Zbornik: The second BH congress on roads, Sarajevo, 2009, p. 22 + CD.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Bláha P. Landslide and its complex investigation., Acta Montanistica Slovaca, 14, 2009, No 3, s. 221-231, ISSN 1335-1788.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Bláha P., Duras R., Fousek J., Novotná J.Vodní dílo Angat a jeho využívání., EGRSE, XVI, 1-2, ČAAG, 2009, ISSN 1803 – 1447, s. 1 – 31.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Blaha P., Skacel B.The Angat Dam and Associated Facilities and Their Use., Water Recources and Renawable Energy Development in Asia., Hydropowres and dams, Kutching (Malaisia), 2010.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2010
Niyazov R., Bláha P., Abullaev S.Landslides Tekstilshchik and Mingchukur in the Course of Time., In: International Seminar on Landslide Monitoring in Central Asia Countries., Goskomgeologia RUz, JICA, Tashkent, 2010, s. 206-7.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2010
Bláha P.Slope failures and geophysical methods., In: International Seminar on Landslide Monitoring in Central Asia Countries., Goskomgeologia RUz, JICA, Tashkent, 2010, s. 223-4.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2010
Bláha P., Černý V., Duras R., Fousek J., Horský O., Lazecký M., Oprchal J., Tábořík P., Peshawa A., Aziz B. Q.Geoelectrical Survey for the Feasibility Study of Bawanur Dam Site., EGRSE, XVII, 2, ČAAG, 2010, ISSN 1803 – 1447, s. 14 – 47.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2010
Bláha P., Černý V., Duras R., Fousek J., Horský O.Geoelectrical Survey for the Feasibility Study of Bawanur Dam., HYDRO 2011, Praha, 2011.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2011
Abdullaev U., Abdullaev S., Blaha P., Akhmedov A., Khudobakhshova.The Usoy Dam, Lake Sarez and Possibilities of Geophysical Methods., HYDRO 2011, Praha, 2011.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2011
Horský O., Bláha P.The Application of Engineering Geology to Dam Construction, Repronis, Ostrava, 2011, ISBN 978-80-7329-278-2, p. 1-296.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2011
Horský O., Bláha P. Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady - prezentace knihy, In: Sborník: 1. národní inženýrskogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 43 – 44, ISBN 978-80-248-2026-2.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Bláha P., Müller K., Horský O.Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické účely.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.
Jan Bartoň
Jan Oprchal
The application of a GIS in locating environmental loads and in evaluating their impacts. In: Proceedings of Papers for the 3th International Conference Contaminated Sites, Bratislava, 2010, p. 87 – 90, ISBN 978-80-969958-5-1

Využití GIS při lokalizacích a hodnocení dopadů environmentálních zátěží
konference Znečistené územia2010Bratislava
Milan Čáslavský
Václav Mazura
Průzkum znečištění a analýza rizik v procesu odstraňování starých ekologických zátěží

Survey of Pollution and Risk Assessment in the Process of Removal of Old Ecological Loads
konference Znečistené územia2009Bratislava
Jan Bartoň
Jan Hillermann
Marcela Valešová
Boris Urbánek
Augustin Hebelka
Modelování transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní vodě

Modelling of transport and transformation processes of contaminants in groundwater
konference Znečistené územia2009Bratislava
Eva Vodičková
Jan Bartoň
Analýza rizika ohrožení jímacího území nedostatečně zlikvidovanými sondami po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kvartér řeky Moravy konference Znečistené územia2011Bratislava
Jan Bartoň
Eva Vodičková
Jakub Štefečka
Eliminace rizik při realizaci technických opatření odvodnění výkopů výstavby kanalizace v území kontaminovaném chlorovanými uhlovodíkykonference Zakládání staveb2011Brno
Pavel BenkovičPraktický pohled na problematiku hodnocení rizika využívání odpadů na úpravy povrchu terénukonference Zakládání staveb2011Brno
David RuppMonitoring průsakových poměrů hráze přehrady Karolinkakonference Zakládání staveb2011Brno
Ivo Pavlík (GEOtest, a.s.)
Jiří Pechman (AMBERG Engineering Brno, a.s.)
Velkorozměrová zatěžovací zkouška segmentu primární obezdívky realizovaná v rámci výstavby Tunelů Dobrovského v Brně konference Zakládání staveb2011Brno
Jan BartoňOdstranění ekologické zátěže v objektu bývalé cejchovny dozimetrů a radiometrů ve vojenském zařízení Račice nad Trotinoukonference Znečistené územia2011Bratislava
Ivana SchwarzerováAnalýza rizik odvalů zasažených endogenním hořenímkonference Znečistené územia2011Bratislava
Jan Bartoň
Jan Hillermann
Marcela Valešová
Boris Urbánek
Augustin Hebelka
Modelling of Transport and Transformation Processes of Contaminants in Groundwaterkonference Znečistené územia2008Bratislava
Jan Bartoň
Jan Hillermann
Modelování transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní voděkonference Znečistené územia2008Bratislava

Naši specialisté se kromě vlastní činnosti věnují také publikování a prezentování svých znalostí. Níže najdete jejich odborné články, prezentace a příspěvky z konferencí.

AutorNázev článku / příspěvkuNázev publikace / konferenceDatum zveřejnění / konáníMísto konání
Milan Čáslavský
Jitka Novotná
Jan Oprchal
The Use of a GIS in the Processing of Morphohydrogeometric Analysis for the Determination of Privileged Groundwater Flow Pathways, In: Proceedings of Papers for the 7th International Scientific Conference on Natural Disasters and Civilization - Dilemmas of Modern Security: Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne, Dylematy Wspólczesnego bezpieczeństwa, Wroclaw, 2011, p. 429 - 438, ISBN 978-83-87384-53-1
VII Międzynarodową Konferencję Naukową: "Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne - Dylematy Współczesnego Bezpieczeństwa2011Bełchatów
Jitka Novotná
Zdeněk Sedláček
Vliv kanalizací na hydrogeologické poměry v intravilánech konference Městské vody2013
Jan Bartoň
Ivana Schwarzerová
Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu (poster)Cambelove dni2017 | 27. - 28. 4.Dudince, Slovensko
Jan BartoňProblematika starých ekologických zátěží v intravilánech - Brownfield Brno-Křídlovická (prádelny a ćistírny) (článek) (prezentace)Sanační technologie XX2017 | 24. - 26. 5.Uherské Hradiště
Slavomír MikitaVyužitie overených koncepčných modelov pri prieskume environmentálnych záťaží | (prezentace)XV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Jiří Pavlík
Martina Bulgurovská
Jana Pařílková
Zbyněk Zachoval (VUT v Brně)
Andrzej Gruchot
Tymoteusz Zydrón (Zemědělská univerzita Krakow)
Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka metodou EIS(článek) | (prezentace)XV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Marek PolákGeotechnické průzkumy v okolí budoucího vodního díla Nové HeřminovyXV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Jitka Novotná
Pavlína Vylamová
Zdeněk Sedláček
Drenážní efekt kanalizací a způsoby jeho eliminaceXV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Jiří Pavlík
Martina Bulgurovská
Měření napjatosti zemních těles pomocí metody EIS(článek) | (prezentace)XV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Jan BartoňSpecifika hydrogeologického průzkumu a stavebního čerpání při výstavbě páteřní kanalizace v Brně(článek) | (poster)XV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres2017 | 4. - 7. 9.Brno
Petr Lacina
Jan Bartoň
Slavomír Mikita
Vojtěch Dvořák
Prokop Barson (GEOtest)
Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómomCambelove dni2017 | 27. - 28. 4.Dudince, Slovensko
David Rupp (GEOtest)
Jaroslav Lossmann (Arcadis Geotechnika)
Monitoring při výstavbě tunelů Dobrovského v Brněkonference Zakládání staveb2012Brno
Petr LacinaČlánek je k dispozici na EnviWebu.Úspěšná pilotní aplikace nanoželeza za účelem odstranění chlorovaných uhlovodíků z podzemních vod2016
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Monitoring při výstavbě tunelů Dobrovského v Brněkonference Geochémia (sborník)2015 | 2. a 3. 12.Bratislava, Slovensko
Slavomír Mikita
Jan Bartoň
Bór ako indikátor šírenia sa znečistenia zo skládok a odkalísk (článek)konference Geochémia (sborník)2015 | 2. a 3. 12.Bratislava, Slovensko
Slavomír MikitaPoznatky zo sledovania kritických parametrov v povrchových vodách a dnových sedimentoch v povodí Klabavy - CKHO Brdykonference Geochémia2017 | 6. - 7. 12.Častá – Papiernička
Jan Bartoň
Jindra Oberhelová
Vliv Motolské skládky na životní prostředíkonference TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII2019 | 26. - 27. 9.Litomyšl
Petr LacinaVývoj a aplikace sorpčních materiálů na bázi modifikovaného biocharu pro čištění důlních vod kontaminovaných po těžbě antimonukonference TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII2019 | 26. - 27. 9.Litomyšl
Jan BartoňEliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky s obsahem balastních izomerů hexachlorcyklohexanu a chlorbenzenukonference Geochémia2019 | 2.-4. 12.Častá – Papiernička
Petr LacinaČištění vod kontaminovaných AOX procesem katalytické hydrodehalogenace s využitím hydrogenačních kovových katalyzátorů - technologické aplikacekonference Geochémia2019 | 2.-4. 12.Častá – Papiernička
Slavomír Mikita
Petr Lacina
Lukáš Jurek (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU)
Monitoring fyzikálně-chemických parametrů tekoucích a stojatých vod a sedimentů v povodí Klabavy (CHKO Brdy)Bohemia centralis, 34: 75-96 2018Praha
Jan BartoňPrůzkum vlivu složiště popelovin na životní prostředíkonference Geochémia2017 | 6. - 7. 12.Častá – Papiernička
Jan BartoňSpecifické přístupy k řešení geologických a vodohospodářských projektů v rozvojových zemích (přednáška)konference Geochémia2018 | 5. - 6. 12.Bratislava, Slovensko
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Slavomír Mikita
Michal Hegedüs
Návrh a realizace sanace staré ekologické zátěže v oblasti průmyslového areálu kontaminované šestimocným chromemkonference Geochémia2018 | 5. - 6. 12.Bratislava, Slovensko
Michal Hegedüs
Petr Lacina
Jaroslav Briančin
Matej Baláž (Ústav Geotechniky, Slovenská akadémia vied, Košice)
Modified iron-based sludge for arsenic removal from groundwaterkonference Geochémia2018 | 5. - 6. 12.Bratislava, Slovensko
Petr LacinaVyužití rentgenové fluorescence pro on-site stanovení rozsahu kontaminace na základě detekce prvkového zastoupení v zeminách - případové studie konference Geochémia2017 | 6. - 7. 12.Častá – Papiernička
Petr Lacina (GEOtest)
Tomáš Weidlich (Univerzita Pardubice)
Jana Steinová (Technická univerzita Liberec)
Efficiency of differently modified zero-valent iron nanoparticles and their utilization during remediation of groundwater contaminated by chlorinated hydrocarbons (abstrakt)Contaminated Sites2016 | 12. - 13. 9.Bratislava, Slovensko
Jan Bartoň
Jan Oprchal
Groundwater body characterization in DRINI I BARDHË river basin in Kosovo 19. Slovenská hydrogeologická konferencia2018 | 6. - 9. 11.Nimnica, Slovensko
Slavomír Mikita
Petr Lacina
Výsledky monitoringu vody a dnových sedimentov na hornom toku Klabavy19. Slovenská hydrogeologická konferencia2018 | 6. - 9. 11.Nimnica, Slovensko
Slavomír MikitaProposal of remediation of Morava river floodplain contaminated by chlorinated hydrocarbonsContaminated Sites2018 | 8. - 10. 10.Banská Bystrica, Slovensko
Petr LacinaPortable x-ray fluorescence analyzer: an excelletnt tool for preliminary exploration and screening ofcontaminated sites (článek) | (prezentace)Contaminated Sites2018 | 8. - 10. 10.Banská Bystrica, Slovensko
Boris Urbánek
Otakar Pazdírek
Petr Lacina (GEOtest)
Methods of POPs Contamination spread estimation on depository site Nubarashen - ArmeniaContaminated Sites2018 | 8. - 10. 10.Banská Bystrica, Slovensko
Jan Bartoň
Jan Oprchal
Monitoring of groundwater body in Drini I Bardhë river basin in KosovoContaminated Sites2018 | 8. - 10. 10.Banská Bystrica, Slovensko
Slavomír MikitaRemediation of a floodplain of Morava river in Czech Republic contaminated by a chlorinated ethenes (poster)Remediation Day2018 | 1.3.Mechelen, Belgie
Slavomír Mikita
Petr Lacina
Jan Bartoň
Environmentálna záťaž znečistená chrómom - príklad in situ (článek) | (prezentace)Contaminated Sites2017 | 16. - 18. 10. Štrbské Pleso, Slovensko
Jan BartoňReálné expoziční scénáře při procesu hodnocení rizik se zaměřením na zahraniční průzkumy (článek) | (prezentace)Contaminated Sites2017 | 16. - 18. 10. Štrbské Pleso, Slovensko
Petr Lacina
Jana Steinová
Marie Czinnerová (Technická univerzita Liberec)
Nano-Bio v sanační praxi - Použití nanočástic železa v kombinaci s materiály podporující přirozenou atenuaci během in situ sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíkyContaminated Sites2017 | 16. - 18. 10. Štrbské Pleso, Slovensko
Jan BartoňAnalýza rizik v brownfields - typová lokalita Brno-Křídlovická (článek) | (prezentace)konference Geochémia2016 | 30. 11. - 1. 12.Bratislava, Slovensko
Slavomír MikitaSkúsenosti z prieskumu odkalísk pre účely vyhodnotenia analýzy rizika (poster)konference Geochémia2016 | 30. 11. - 1. 12.Bratislava, Slovensko
Slavomír Mikita
Jan Bartoň (GEOtest)
Experiences from professional geological supervision on remediation of site quarry Srdce (článek) | poster)Contaminated Sites2016 | 12. - 13. 9.Bratislava, Slovensko
Jan Stach
David Rupp (GEOtest)
Jaroslav Lossmann (ARCADIS CZ)
Aspekty "záručního a pozáručního" monitoringu na vybraných tunelových stavbách v České republicePodzemní stavby2016 | 23. - 25. 5.Praha
Tomáš Ebermann
Ondřej Hort (GEOtest)
Petr Hlaváček
Vladimír Nosek (Angermeier Engineers)
Tunel Ejpovice - geotechnický monitoringPodzemní stavby2016 | 23. - 25. 5.Praha
Slavomír Mikita
Jan Bartoň
Bór ako indikátor šírenia sa znečistenia zo skládok a odkalísk (prezentace)konference Geochémia (sborník)2015 | 2. a 3. 12.Bratislava, Slovensko
Petr Lacina (GEOtest), Jana Steinová (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TUL)
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Alena Polenková (GEOtest)
Aplikace různě modifikovaných forem nZVI při in-situ sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými ethenySanační technologie2016 | 18. - 20. 5.Třeboň
Slavomír Mikita
Jan Bartoň
Aplikace různě modifikovaných forem nZVI při in-situ sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými etheny (článek) | (prezentace) Sanační technologie2016 | 18. - 20. 5.Třeboň
Jan Bartoň
Slavomír Mikita
Využití bóru při monitoringu starých ekologických zátěží (článek)| (poster])Sanační technologie2016 | 18. - 20. 5.Třeboň
Vít Černý (GEOtest)
Bořek Procházka (HG partner s.r.o.)
Geotechnický průzkum a projekt pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, v regionu Kurdistán, Irákkonference Zakládání staveb2012Brno
Bláha P.
Duras R.
Geoelektrické metody v monitoringu poddolovaných území, EGRSE, XXI, 1, ČAAG, 2014, ISSN 1803 – 1447, s. 15 – 22.EGRSE Journal2014 | 1
Petr Lacina
Scott Goold
Use of the ferrates (FeIV-VI) in combination with hydrogen peroxide for rapid and effective remediation of water - laboratory and pilot study (anglicky, abstrakt ve formátu PDF, článek dostupný na webu)Water Science and Technology, 72(10)2015
Bláha P.
Duras R.
Geofyzikální metody v monitoringu poddolovaných území., In: XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 099, s. 1-4.XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres2014 | 2. - 5. 9.Liberec
Jan Bartoň
Boris Urbánek
Petr Lacina
Kontaminace látkami POPs v Arméniikonference Znečistené územia (sborník)2014 | 23. - 25. 4.Štrbské pleso, Slovensko
Tomáš Weidlich (Univerzita Pardubice)
Petr Lacina (GEOtest)
Využití reduktivní dehalogenace pro jednoduchý rozklad aromatických chlorderivátů s následnou biodegradací vznikajících produktůInovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII2015 | 14. - 15. 10. Hustopeče
Jan BartoňSkládka balastních izomerů a chlorovaných benzenů z výroby HCH Spolana Neratovice na lokalitě Hájek u Karlových Varů v České republiceCambelove dni2015 | 24. - 26. 9. Makov - Kopanice, Slovensko
Petr LacinaFeráty (FeIV-VI): teorie a praxeCambelove dni2015 | 24. - 26. 9. Makov - Kopanice, Slovensko
Slavomír MikitaMonitorovanie kontaminovaného zvodnenca s vertikálnou chemickou zonálnosťouCambelove dni2015 | 24. - 26. 9. Makov - Kopanice, Slovensko
Jan Bartoň
Jaromír Novák
Jan Oprchal
Lenka Pánská
Petr Lacina
Soil and water sampling and analysis program in Kosovokonference Contaminated sites (sborník)2015 | 27. - 29. 5.Bratislava, Slovensko
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Alena Polenková
Prokop Barson
Practical applications of ferrates (FeVI and FeV) in combination with hydrogen peroxide for fast and effective remediation of contaminated groundwaterkonference Contaminated sites (sborník)2015 | 27. - 29. 5.Bratislava, Slovensko
Jan Bartoň
Petr Lacina
Využití přenosného analyzátoru prvků na bázi rentgenové fluorescence pro detekci kontaminace ve skládce komunálních a průmyslových odpadůkonference Sanační technologie XVIII (sborník)2015 | 19. - 21. 5.Uherské Hradiště
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Alena Polenková
Pilotní aplikace ferátů (FeVI a FeV) v kombinaci s peroxidem vodíku za účelem efektivní a rychlé ex-situ sanace podzemních vodkonference Sanační technologie XVIII (sborník)2015 | 19. - 21. 5.Uherské Hradiště
Petr Lacina
Eva Vodičková
Vojtěch Dvořák
Alena Polenková
Feráty (FeV a FeVI) v sanační praxi a jejichvyužití při sanaci podzemních vodkonference Geochémia (sborník)2014 | 4. - 5. 12.Bratislava, Slovensko
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Alena Polenková
Porovnání účinnosti redukčních a oxidačních reakcí s využitím částic železa během in-situ sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými ethyleny17. slovenská hydrogeologická konferencia2014 | 14. - 17. 10.Piešťany, Slovensko
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Alena Polenková
Porovnání účinnosti redukčních a oxidačních reakcí s využitím částic železa během in-situ sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými ethenyČasopis Podzemná voda, 20(2)2014
Petr Lacina
Vojtěch Dvořák
Eva Vodičková
Prokop Barson
Josef Kalivoda
Scott Goold
The Application of Nano-Sized Zero-Valent Iron for In Situ Remediation of Chlorinated Ethylenes in Groundwater: A Field Case Study (anglicky, abstrakt)Water Environment Research, 87(4)2015
Jan Bartoň
Jaromír Novák
Jan Oprchal
Lenka Pánská
Petr Lacina
Monitoring environmentálních zátěží v Kosovukonference Geochémia (sborník)2014 | 4. - 5. 12.Bratislava, Slovensko
Petr Lacina
Eva Vodičková
Vojtěch Dvořák
Václav Mátl
Josef Kalivoda
Eliminace ekologických rizik v areálu závodu K-BASS Brandýs nad Orlicíkonference Znečistené územia (sborník)2014 | 23. - 25. 4.Štrbské pleso, Slovensko
Jan Bartoň
Ivana Schwarzerová
Alena Polenková
Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu - Bytízikonference Znečistené územia (sborník)2014 | 23. - 25. 4.Štrbské pleso, Slovensko
Michael Mackenbach
Jan Oprchal
Bruno Pauls
Jaromír Novák
Zdeněk Železný
Podrobné technické řešení pro výstavbu čističky kyselých důlních vod, Novo Brdo Mine, Artana, Kosovokonference Znečistené územia (sborník)2014 | 23. - 25. 4.Štrbské pleso, Slovensko
Lazecký M.
Bláha P.
Družicová radarová interferometrie pro sledování deformací, In: XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 100, s. 1-6.XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres2014 | 2. - 5. 9. Liberec
Novotná J.
Blaha P.
Duras R.
Tunel Umiray – Macua, Filipíny – hydrogeologický monitoring, In XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 173, s. 1-8.XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres2014 | 2. - 5. 9.Liberec
Lazecký M.
Bláha P.
Využití radarové interferometrie v inženýrské geologii a hydrogeologii, In: XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 101, s. 1-8.XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres2014 | 2. - 5. 9.Liberec
Jitka Novotná
Jan Oprchal
Využití GIS při zpracování morfohydrogeometrické analýzy pro stanovení privilegovaných cest proudění podzemní vody. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2012, Brno, 2012, s. 364 – 370, ISBN 978-80-7231-871-1Mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost - Brno 20122012Brno
Jan Bartoň
Milan Čáslavský
Jakub Štefečka
Kaznějov - Stará ekologická zátěž z chemické výroby. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2012, Brno, 2012, s. 554 – 561, ISBN 978-80-7231-871-1 Mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost - Brno 20122012Brno
Jan BartoňHydrodynamické zkoušky na vrtech nouzového zásobování pitnou vodou. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2013, Brno, 2013, s. 41 – 45, ISBN 978-80-7231-928-2konference Bezpečnostní management a společnost2013Brno
Lazecký, M.
Bláha, P.
Dobeš, P.
Potential of Satellite SAR Interferometry for Assessment of Risk of Landslides - case study of Angren, Uzbekistan. EGU General Assembly 2013, 7-12 April 2013, Vienna.EGU General Assembly2013 | 7. - 12. 4.Vídeň, Rakousko
Jakub ŠtefečkaNumerický model proudění podzemní vody v hydrogeologickém rajonu Vyškovské brány. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2013, Brno, 2013, s. 506 – 510, ISBN 978-80-7231-928-2konference Bezpečnostní management a společnost2013Brno
Jitka Novotná
Jan Oprchal
Pavel Burda
Hrdibořické rybníky – příklad vazby rašelinišť a drenážních oblastí hydrogeologických strukturkonference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů2013Most
Jitka NovotnáVliv dynamiky podpovrchového odtoku na základové poměry konference Zakládání staveb 20122012Brno
Boris Urbánek
Eva Vodičková
The Use of Neutralisation Sludge in the Process of Reclamation and in the Building Industry3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management2012
Bláha P., Woznica L.Modelová lokalita: Svahová deformace Karolinka (průvodce exkurzí)., In: Sborník: Svahové deformace a pseudokras 2007, ČGS, Vsetín, 2009, CD nosič.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2007
Burda P., Novotná J., Michlíček E., Slavík J., Michna J., Bláha P., Duras R.Hydrogeologické mapování ajmaku Dundgobi ve středním Mongolsku, In: Sborník: 10. ČS mezinárodní hydrogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 13 – 16, ISBN 978-80-248-2026-2.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Burda P., Novotná J., Michlíček E., Slavík J., Michna J., Bláha P., Duras R.Hydrogeologické mapování širšího okolí města Mandalgobi v Mongolsku, In: Sborník: 10. ČS mezinárodní hydrogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 79 – 82, ISBN 978-80-248-2026-2.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Horský O., Bláha P.Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady - prezentace knihy, In: Sborník: 1. národní inženýrskogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 43 – 44, ISBN 978-80-248-2026-2.
The Application of Engineering Geology to Dam Construction, Repronis, Ostrava, 2011, ISBN 978-80-7329-278-2, p. 1-296.
Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Novotná J., Bláha P., Musilová A.Antropogenní vlivy na kvalitu pitných vod v oblasti středního a jižního Mongolska, In: Sborník: 10. ČS mezinárodní hydrogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 13 – 16, ISBN 978-80-248-2026-2.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Bláha P., Duras R.Methods of a geophysical survey for road design, In: Zbornik: The second BH congress on roads, Sarajevo, 2009, p. 22 + CD.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Bláha P. Landslide and its complex investigation., Acta Montanistica Slovaca, 14, 2009, No 3, s. 221-231, ISSN 1335-1788.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Bláha P., Duras R., Fousek J., Novotná J.Vodní dílo Angat a jeho využívání., EGRSE, XVI, 1-2, ČAAG, 2009, ISSN 1803 – 1447, s. 1 – 31.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Blaha P., Skacel B.The Angat Dam and Associated Facilities and Their Use., Water Recources and Renawable Energy Development in Asia., Hydropowres and dams, Kutching (Malaisia), 2010.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2010
Niyazov R., Bláha P., Abullaev S.Landslides Tekstilshchik and Mingchukur in the Course of Time., In: International Seminar on Landslide Monitoring in Central Asia Countries., Goskomgeologia RUz, JICA, Tashkent, 2010, s. 206-7.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2010
Bláha P.Slope failures and geophysical methods., In: International Seminar on Landslide Monitoring in Central Asia Countries., Goskomgeologia RUz, JICA, Tashkent, 2010, s. 223-4.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2010
Bláha P., Černý V., Duras R., Fousek J., Horský O., Lazecký M., Oprchal J., Tábořík P., Peshawa A., Aziz B. Q.Geoelectrical Survey for the Feasibility Study of Bawanur Dam Site., EGRSE, XVII, 2, ČAAG, 2010, ISSN 1803 – 1447, s. 14 – 47.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2010
Bláha P., Černý V., Duras R., Fousek J., Horský O.Geoelectrical Survey for the Feasibility Study of Bawanur Dam., HYDRO 2011, Praha, 2011.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2011
Abdullaev U., Abdullaev S., Blaha P., Akhmedov A., Khudobakhshova.The Usoy Dam, Lake Sarez and Possibilities of Geophysical Methods., HYDRO 2011, Praha, 2011.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2011
Horský O., Bláha P.The Application of Engineering Geology to Dam Construction, Repronis, Ostrava, 2011, ISBN 978-80-7329-278-2, p. 1-296.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2011
Horský O., Bláha P. Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady - prezentace knihy, In: Sborník: 1. národní inženýrskogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 43 – 44, ISBN 978-80-248-2026-2.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.2009
Bláha P., Müller K., Horský O.Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické účely.Publikace - Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc.
Jan Bartoň
Jan Oprchal
The application of a GIS in locating environmental loads and in evaluating their impacts. In: Proceedings of Papers for the 3th International Conference Contaminated Sites, Bratislava, 2010, p. 87 – 90, ISBN 978-80-969958-5-1

Využití GIS při lokalizacích a hodnocení dopadů environmentálních zátěží
konference Znečistené územia2010Bratislava
Milan Čáslavský
Václav Mazura
Průzkum znečištění a analýza rizik v procesu odstraňování starých ekologických zátěží

Survey of Pollution and Risk Assessment in the Process of Removal of Old Ecological Loads
konference Znečistené územia2009Bratislava
Jan Bartoň
Jan Hillermann
Marcela Valešová
Boris Urbánek
Augustin Hebelka
Modelování transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní vodě

Modelling of transport and transformation processes of contaminants in groundwater
konference Znečistené územia2009Bratislava
Eva Vodičková
Jan Bartoň
Analýza rizika ohrožení jímacího území nedostatečně zlikvidovanými sondami po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kvartér řeky Moravy konference Znečistené územia2011Bratislava
Jan Bartoň
Eva Vodičková
Jakub Štefečka
Eliminace rizik při realizaci technických opatření odvodnění výkopů výstavby kanalizace v území kontaminovaném chlorovanými uhlovodíkykonference Zakládání staveb2011Brno
Pavel BenkovičPraktický pohled na problematiku hodnocení rizika využívání odpadů na úpravy povrchu terénukonference Zakládání staveb2011Brno
David RuppMonitoring průsakových poměrů hráze přehrady Karolinkakonference Zakládání staveb2011Brno
Ivo Pavlík (GEOtest, a.s.)
Jiří Pechman (AMBERG Engineering Brno, a.s.)
Velkorozměrová zatěžovací zkouška segmentu primární obezdívky realizovaná v rámci výstavby Tunelů Dobrovského v Brně konference Zakládání staveb2011Brno
Jan BartoňOdstranění ekologické zátěže v objektu bývalé cejchovny dozimetrů a radiometrů ve vojenském zařízení Račice nad Trotinoukonference Znečistené územia2011Bratislava
Ivana SchwarzerováAnalýza rizik odvalů zasažených endogenním hořenímkonference Znečistené územia2011Bratislava
Jan Bartoň
Jan Hillermann
Marcela Valešová
Boris Urbánek
Augustin Hebelka
Modelling of Transport and Transformation Processes of Contaminants in Groundwaterkonference Znečistené územia2008Bratislava
Jan Bartoň
Jan Hillermann
Modelování transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní voděkonference Znečistené územia2008Bratislava