Kartografie, geoinformatika

Kartografie, geoinformatika

V oboru kartografie a geoinformatiky nabízíme následující služby:

 • terénní sběr dat za účelem dalších analýz
  mobilní mapování, odběry vzorků, tvorba digitálního modelu terénu metodami pozemního laserového skenování
 • zpracování dat
  digitalizace stávajících dat (staré mapy, technické výkresy, letecké měřické snímky), zpracování a vyhodnocení CAD/GIS dat, úprava vektorových a rastrových dat a jejich transformace do požadovaných formátů, návrhy a správa geodatabází, kartografické zpracování dat a jejich prezentace
 • zpracování dat digitálního modelu terénu
  tvorba digitálního výškového modelu, modelu povrchu, modelu reliéfu; sklony svahů, jejich orientace, expozice, tvorba stínovaného reliéfu; mapy viditelnosti; výpočty objemů a ploch; řezy terénem
 • zpracování leteckých a družicových snímků
  geometrické transformace; ortorektifikace; vyhodnocení dat
 • prostorové analýzy a intepretace dat
  síťové analýzy, hydrologické analýzy, překryvné operace, interpolace hodnot, generalizace mapového podkladu, geomarketing
 • 3D modelování a prostorová vizualizace
  tvorba 3D modelů zástavby; perspektivní pohledy na terén se zákresem požadovaných datových vrstev; tvorba videosekvencí
 • konzultace
  správa, aktualizace a návrhy GIS projektů a aplikací; konzultace v oblastech modelování a GIS analýz

V oboru kartografie a geoinformatiky nabízíme následující služby:

 • terénní sběr dat za účelem dalších analýz
  mobilní mapování, odběry vzorků, tvorba digitálního modelu terénu metodami pozemního laserového skenování
 • zpracování dat
  digitalizace stávajících dat (staré mapy, technické výkresy, letecké měřické snímky), zpracování a vyhodnocení CAD/GIS dat, úprava vektorových a rastrových dat a jejich transformace do požadovaných formátů, návrhy a správa geodatabází, kartografické zpracování dat a jejich prezentace
 • zpracování dat digitálního modelu terénu
  tvorba digitálního výškového modelu, modelu povrchu, modelu reliéfu; sklony svahů, jejich orientace, expozice, tvorba stínovaného reliéfu; mapy viditelnosti; výpočty objemů a ploch; řezy terénem
 • zpracování leteckých a družicových snímků
  geometrické transformace; ortorektifikace; vyhodnocení dat
 • prostorové analýzy a intepretace dat
  síťové analýzy, hydrologické analýzy, překryvné operace, interpolace hodnot, generalizace mapového podkladu, geomarketing
 • 3D modelování a prostorová vizualizace
  tvorba 3D modelů zástavby; perspektivní pohledy na terén se zákresem požadovaných datových vrstev; tvorba videosekvencí
 • konzultace
  správa, aktualizace a návrhy GIS projektů a aplikací; konzultace v oblastech modelování a GIS analýz

Geodézie

Geodézie

Služby zajišťované v oboru geodézie:

 • inženýrská geodézie a mapování
 • speciální geodézie (monitoring svahových deformací, sedání budov, mostních objektů a poddolovaných území)
 • katastr nemovitostí – vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků
 • výkon funkce Úředně oprávněného zeměměřičského inženýra dle zákona č. 200/1994 Sb. 13 odst. 1 písm. c)
 • odborná kvalifikace a způsobilost k výkonu funkce hlavního důlního měřiče
 • 3D skenování

Služby zajišťované v oboru geodézie:

 • inženýrská geodézie a mapování
 • speciální geodézie (monitoring svahových deformací, sedání budov, mostních objektů a poddolovaných území)
 • katastr nemovitostí – vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků
 • výkon funkce Úředně oprávněného zeměměřičského inženýra dle zákona č. 200/1994 Sb. 13 odst. 1 písm. c)
 • odborná kvalifikace a způsobilost k výkonu funkce hlavního důlního měřiče
 • 3D skenování

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Oprchal | odborný garant pro vodní hospodářství, krajinné inženýrství a GIS