V září 2018 podepsal GEOtest, a.s. smlouvu s Českou rozvojovou agenturou na projekt „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“. Projekt je realizován ve spolupráci moldavským Ministerstvem zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) a čtyřmi regionálními rozvojovými agenturami (Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Agenția de Dezvoltare Regională Sud a Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia). Celkový objem projektu přesahuje 14 mil. Kč.

Moldavsko patří mezi prioritní země v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce. Projekt je podporován vládou České republiky prostřednictvím České rozvojové agentury (ČRA). Cílem této spolupráce je podpora vyváženého regionálního rozvoje v zemi a snížení hospodářských a sociálních rozdílů napříč jejími regiony. V rámci sektoru řádné demokratické správy věcí veřejných, kam spadá i výše uvedený projekt, se ČRA soustředí na aktivity podporující efektivnost, modernizaci, zvýšení finanční udržitelnost a zlepšení kvality služeb na úrovni občanské společnosti, státních i samosprávných institucí.

Hlavním cílem projektu je umožnit výše zmíněným moldavským veřejným institucím aktivně a efektivně využívat volně dostupné GIS technologie a prostorová data při implementaci regionálních strategií. V rámci projektu dojde ke zlepšení technické vybavenost partnerských organizací, k budování kapacit prostřednictvím školení nebo také k přípravě nového legislativního rámce, vyhlášek a dalších závazných dokumentů pro práci s prostorovými daty.

V lednu 2019 proběhlo úvodní jednání zainteresovaných stran na moldavském Ministerstvu zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí (MADRM), jemuž předsedal státní tajemník pro regionální rozvoj Dorin Andros. Pan Andros vyjádřil nadšení ze spolupráce a důležitost projektu pro budoucí moldavské regionální plánování. Článek, který MADRM vydalo po tomto úvodním jednání, je možné si přečíst v rumunském jazyce zde: článek v rumunském jazyce

Co o projektu napsala jedna z partnerských moldavských organizací Agenția de Dezvoltare Regională Sud si můžete přečíst v anglickém jazyce prostřednictvím následujícího odkazu: článek v anglickém jazyce