V březnu 2019 realizovala společnost GEOtest, a.s. v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“ úvodní školení na téma geografie, kartografie a geografické informační systémy (GIS). Jednalo se o první ze sedmi plánovaných školení o celkové časové dotaci 21 dní.

Hlavním cílem projektu je umožnit níže uvedeným moldavským veřejným institucím aktivně a efektivně využívat volně dostupné GIS technologie a prostorová data při implementaci regionálních strategií a současně přispět ke zlepšení procesu programování posílením a zvýšením kapacit aktérů regionálního rozvoje.

Předání know-how a vybudování kapacit pro rozvoj a aplikaci GIS je klíčové pro jeho dosažení a rovněž i pro zařazení návazných aktivit vyžadujících již dobrou orientaci v oboru geoinformatiky, zdrojů geodat a jejich zpracovávání, v analýzách a hodnocení a v publikaci.

Hodnocení Regionální rozvojové agentury RDA South (Agenția de Dezvoltare Regională Sud) je možné si přečíst prostřednictvím následujícího odkazu: Hodnocení Regionální rozvojové agentury RDS South

Hodnocení Regionální rozvojové agentury RDA Centru (Agenția de Dezvoltare Regională Centru) je zde: Hodnocení Regionální rozvojové agentury RDA Centru

Projekt je podporován vládou České republiky prostřednictvím České rozvojové agentury a realizován ve spolupráci moldavským Ministerstvem zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí MADRM (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) a čtyřmi regionálními rozvojovými agenturami ADR Nord, ADR Centru, ADR Sud a ADR Gagauzia (Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Agenția de Dezvoltare Regională Sud a Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia).