Laboratoře mechaniky zemin

Poskytujeme objektivní, nestranné a vysoce kvalifikované služby ve zkušebnictví, zejména pro potřeby geotechnického průzkumu:

Laboratoře mechaniky zemin

Poskytujeme objektivní, nestranné a vysoce kvalifikované služby ve zkušebnictví, zejména pro potřeby geotechnického průzkumu:

  • zkušební laboratoř č. 1271.2 akreditovaná ČIA dle EN ISO/IEC 17025:2018
  • objektivní, nestranné a vysoce kvalifikované služby ve zkušebnictví, zejména pro potřeby geotechnického průzkumu
  • široký sortiment laboratorních zkoušek zemin
  • úsek mechaniky hornin  polních zkoušek
  • prezentace výsledků formou protokolu o zkouškách včetně stručného popisu metodiky jejich provedení a zatřídění zemin na základě výsledků zkoušek

  • zkušební laboratoř  č. 1271.2 akreditovaná ČIA dle EN ISO/IEC 17025:2018
  • objektivní, nestranné a vysoce kvalifikované služby ve zkušebnictví, zejména pro potřeby geotechnického průzkumu
  • široký sortiment  laboratorních zkoušek zemin
  • úsek mechaniky hornin polních zkoušek
  • prezentace výsledků formou protokolu o zkouškách včetně stručného popisu metodiky jejich provedení a zatřídění zemin na základě výsledků zkoušek

Kontaktní osoba:

Mgr. Marika Jabůrková | vedoucí laboratoří

Kontaktní osoba:

Mgr. Marika Jabůrková

| vedoucí laboratoří