Inženýrská geologie a geotechnika

V oboru inženýrské geologie a geotechniky nabízíme:

Inženýrská geologie a geotechnika

V oboru inženýrské geologie a geotechniky nabízíme:

  • inženýrskogeologické a geotechnické průzkumy pro všechny druhy staveb

      • geotechnické průzkumy pro liniové stavby – silnice a železnice včetně mostů a tunelů
      • geotechnické a inženýrskogeologické průzkumy pro zakládání všech druhů staveb – bytová výstavba, průmyslové stavby, vodní stavby, inženýrské sítě, skládky

Kontaktní osoba:

Ing. Marek Polák | oborový manažer