Reference | Geofyzikální práce

ZakázkaObjednatelRok
Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavbyprogram TRIO, Ministerstvo průmyslu a obchodu2017 – 2021
Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR, lokalita HorkaČeská republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů2017 – 2019
Kosovo – geofyzikální průzkum zdroje podzemních vod v povodí řeky Drini i BardhëThe Ministry of Environment and Spatial Planning, Republic of Kosovo2017 – 2018
Praha – Motolská skládka, geofyzikální průzkum pro ekologický audit, analýzu rizik, studii proveditelnostiMěstská část Praha 52015 – 2018
Modernizace trati Rokycany – Plzeň, tunel Ejpovice – geofyzikální průzkum pro geotechnický monitoringSpráva železniční a dopravní cesty, státní organizace2015 – 2017
Brno – Bystrc Kamechy, geofyzikální průzkum pro předběžný GTP pro stavbu tramvajové tratiBrněnské komunikace, a.s.2015 – 2016
Geofyzikální průzkum pro zpracování analýz rizik a studií proveditelnosti sanace na lokalitách: Stará Turá – skládka KO Drahý vrch, Horné Naštice – skládka popolčeka, Dežerice – skládka TKO Veronika, Dežerice – odkalisko VAB, Rosina – skládka popolčeka-odkalisko, Žilina – Trnové – odkalisko popolčekaMinisterstvo životného prostredia SR2015
I/42 Brno – VMO Dobrovského B, geofyzikální průzkumŘeditelství silnic a dálnic ČR2003–2017
Bytíz – geofyzikální průzkum pro analýzu rizika areálu po hlubinné těžbě uranuDIAMO s.p.2012 – 2013
Výzkum sdružených procesů v horninovém prostředí a vývoj metodik pro posuzování dlouhodobé stability podzemních dělprogram TIP, Ministerstvo průmyslu a obchodu2011 – 2015
I/42 Brno VMO Žabovřeská – geofyzikální průzkum pro stavbu silnice a tramvajového tuneluŘeditelství silnic a dálnic ČR2012 – 2017