Společnost GEOtest, a.s zahájila spolu s partnery DEKONTA, a.s a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. řešení úkolu NIKM, zaměřeného na plošnou inventarizaci kontaminovaných míst na území ČR. Zadavatelem projektu je CENIA, česká agentura životního prostředí, odborným garantem Ministerstvo životního prostředí. Výsledkem projektu bude naplněná databáze SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) Ministerstva životního prostředí, a to včetně vyhodnocení priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží. Práce byly našimi pracovníky zahájeny v Jihočeském kraji, pokračovat budou po dobu 3 let v kraji Jihomoravském a Vysočina.

Leták v PDF