Reference | Hydrogeologie

ZakázkaObjednatelRok
Vodní dílo Vlachovice – předprojektová příprava, ochranná pásmaAquatis a.s.2018 – 2019
Obec Strání – realizace nových hydrogeologických vrtůObec Strání2018
Plzeňský Prazdroj – rebilance zásob podzemních vodPlzeňský Prazdroj, a.s.2018
Brno – Školící a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru, hydrogeologický průzkumMinisterstvo vnitra ČR2018
Jímací území Lednice – zvýšení kapacity, hydrogeologické práceIMOS Brno, a.s.2017 – 2019
Brno – revize a inventarizace artéských vrtůMagistrát města Brna2017
Lázně Teplice nad Bečvou – revize ochranných pásemCement Hranice a.s.2016 – 2017
Gruzie – Hydrogeologický průzkum a návrh struktury monitoringu podzemních vod v rámci projektu „Předání zkušeností pro budování informačního systému při monitoringu a přenosu dat v oblasti spodních vod v regionu Alazani – Agrichai“Ministerstvo průmyslu a obchodu2015
Projekt Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojůve spolupráci s VÚV TGM, TAČR2015
Projekt Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích ČRMinisterstvo životního prostředí2015
Mongolsko – Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie ChovsgulČeská rozvojová agentura2013 – 2017
Bosna a Hercegovina - hydrogeologický průzkum 2 lokalit v rámci projektu „Využití obnovitelné geotermální energie v municipalitě Doboj“Česká rozvojová agentura2013 – 2015
Kroměříž – účelová pozorovací síť podzemní vodyVodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.2012 – 2018
Projekt Rebilance zásob podzemních vodČeská geologická služba2012 – 2016
Projekt Metodický postup tvorby syntetické mapy zranitelnosti podzemních vodve spolupráci s VÚMOP, Ministerstvo zemědělství2012