GEOtest, a.s., společně geodetickou kanceláří Angermeier Engineers, s.r.o., zajišťuje od února 2015 komplexní geotechnický monitoring stavby tunelu Ejpovice.

Během podzimu 2017 byly ukončeny ražby Severního tunelu a tunelových propojek. Probíhají navazující činnosti – betonáž definitivního ostění propojek, příprava realizace pevné jízdní dráhy a technologií v tunelech.
Tunel Ejpovice je součástí projektu „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ na III. tranzitním železničním koridoru.
Investorem stavby a objednatelem geotechnického monitoringu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.