Dne 6.11.2018 byla slavnostně ukončena sanace v bývalém státním podniku provozovny obalovny živičných směsí v Milevsku. Za přítomnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce, ředitele státního podniku DIAMO a zástupců firem FCC a GEOtestu ukončily odstranění staré ekologické zátěže zemin kontaminovaných polychlorovaných bifenylů (PCB).

Státní podnik DIAMO, kterého sanací ekologické zátěže pověřilo usnesení vlády, vybral ve výběrovém řízení na dodavatele prací sdružení FCC – GEOtest – Sanace obalovny Milevsko.
Sdružení odstranilo 17 878 tun odpadů a přečištěno bylo 6 967 m3 podzemních vod unikátní technologií s užitím sorbentu na bázi nano-uhlíku, který na sebe navázal PCB.
Samotná realizace sanace trvala od podzimu loňského roku do jara roku 2018, tedy osm měsíců. Celkové výdaje projektu činní 80 157 752 Kč bez DPH.