Plzeňský Prazdroj – rebilance zásob podzemní vody

Objednatel:Zhotovitel:Doba realizace:Finanční rozsah projektu:

Plzeňský Prazdroj, a. s.

GEOtest, a. s.

8/2018 – 12/2018

198 000 Kč bez DPH

Zpracování všech dostupných dat o jímacím území společnosti Prazdroj, a. s. v Plzni – Roudná včetně hydrometrování povrchových toků a za součinnosti vodoprávního úřadu v Plzni ohledně existence stávajících vodních zdrojů v infiltračním území vodního zdroje Roudná byla zpracována studie (rebilance zásob podzemní vody), která podává obraz o možnostech využívání vodního zdroje společnosti Prazdroj, a. s. v příštích letech.