Hydrochemické laboratoře

Nabízíme vysoce odborné a kvalitní služby zkušební laboratoře akreditované dle EN ISO/IEC 17025:2005:

Hydrochemické laboratoře

Nabízíme vysoce odborné a kvalitní služby zkušební laboratoře akreditované dle EN ISO/IEC 17025:2005:

  • analýzy vzorků zejména z oblasti ochrany životního prostředí ve smyslu platných legislativních požadavků
  • akreditované rozbory a vzorkování všech druhů vodzeminsedimentůkalůodpadů, stavebních konstrukcí a vzdušnin
  • stanovení chemické agresivity prostředína betonové konstrukce a ocel
  • moderních analytické techniky (hmotnostní spektrometrie, optická emisní spektrometrie, rentgenová fluorescenční spektrometrie)
  • silnou stránkou laboratoří je individuální přístup ke každému zákazníkovi a vzorku
  • Hydrochemické laboratoře provádí chemické analýzy v rámci všech významných environmentálních zakázek realizovaných společností GEOtest, a.s.

Kontaktní osoba:

Mgr. Lubomír Procházka, Ph.D. | manažer laboratoří