Znalecká činnost

Vykonáváme znaleckou činnost v následujících oborech:

Znalecká činnost

Vykonáváme znaleckou činnost v následujících oborech:

Ochrana přírody

Ochrana přírody, odpadové hospodářství, skládky).

Těžba

Geologie (hydrogeologie).

Vodní hospodářství

Čistota vod (ochrana podzemních vod, průzkumné a sanační práce pro ochranu životního prostředí, posuzování vlivu na životní prostředí hydrogeologie), rybářství a rybnikářství (hydrobiologie a jakost vody).

Ochrana přírody

Ochrana přírody, odpadové hospodářství, skládky).

Těžba

Geologie (hydrogeologie).

Vodní hospodářství

Čistota vod (ochrana podzemních vod, průzkumné a sanační práce pro ochranu životního prostředí, posuzování vlivu na životní prostředí hydrogeologie), rybářství a rybnikářství (hydrobiologie a jakost vody).

Ochrana přírody

Ochrana přírody, odpadové hospodářství, skládky).

Těžba

Geologie (hydrogeologie).

Vodní hospodářství

Čistota vod (ochrana podzemních vod, průzkumné a sanační práce pro ochranu životního prostředí, posuzování vlivu na životní prostředí hydrogeologie), rybářství a rybnikářství (hydrobiologie a jakost vody).

Společnost GEOtest, a. s. je zapsána v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost.