Vývoj inovativní reduktivní technologie na bázi hydrogenačních kovových katalyzátorů pro rychlou degradaci halogenovaných organických látek v kontaminovaných vodách (ALNIRED)

Projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009123

Projekt je finančně podporován Evropskou unií

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na vývoj inovativní reduktivní technologie na bázi Raneyovy slitiny, která dokáže za vhodných podmínek přímo ve vodném prostředí rychle dehalogenovat veškeré halogenované organické kontaminanty za běžné teploty a tlaku a současně recyklovat vstupní reagenty. Výstupem projektu budou 3 právně chráněné výsledky (1 x funkční vzorek a 2 x ověřená technologie). Vyvinuté technologie budou společně využity při čištění odpadních a obecně kontaminovaných vod.

Cíle projektu:

Vývoj dvou unikátních ekonomicky přijatelných technologií, jejichž součinností bude dosaženo rychlé a efektivní reduktivní degradace halogenovaných organických polutantů přímo v kontaminovaných vodách za běžných teplot a atmosférického tlaku a při současné regeneraci a znovupoužití vstupních reagentů. Vývoj technologie bude postaven na patentovaném know-how Univerzity Pardubice spočívající ve využití reduktivních vlastností běžně dostupné slitiny hydrogenačního kovového katalyzátoru (Al-Ni) v alkalickém vodném prostředí. Vzájemnou spoluprací mezi oběma členy konsorcia dojde k převedení patentovaného know-how z laboratorního měřítka do podoby ověřené technologie a jejího využití v praxi během čisticích a sanačních procesů spojených s kontaminovanými vodami obsahující širokou škálou halogenovaných organických látek.

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Bc. Silvii Chudáčkovou - chudackova@geotest.cz, mobil 724 789 281.