Aplikace odpadních modifikovaných biomateriálů pro čištění důlních vod TJ1000015

Anotace projektu

Předmětem projektu je experimentální vývoj nového, účinného a ekonomicky výhodného adsorbentu kovů a metaloidů inovativní modifikací biocharu, vyrobeného z odpadního dřeva, podvojnými vrstevnatými hydroxidy (LDH), vyrobenými z odpadního Fe-kalu. Alternativním způsobem zpracování odpadních materiálů vznikne ekonomicky dostupný adsorbent s potenciálem využití zejména pro komplexní „dočištění" důlních vod s vysokým obsahem As a Sb. Aplikace modifikovaného adsorbentu přímo na vybraných lokalitách intenzivně postižených těžbou nerostů bude realizována prostřednictvím technologie tlakových sorpčních kolon (firma GEOtest, a.s.). Nově syntetizovaný materiál bude v praxi využitý jako inovativní nástroj sanace konkrétních environmentálních zátěží za pomocí ověřené technologie. Řešení projektu přispěje k zamezení dlouhodobé kontaminace povrchových toků a souvisejících hydrogeologických struktur.

 

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Bc. Silvii Chudáčkovou - chudackova@geotest.cz, mobil 724 789 281.