Systémy managementu

Nabízíme pomoc při zavádění a udržování systémů:

Přínosy zavedení systému managementu:

 • Přístup na trh, kde je systém vyžadován (výběrová řízení)
 • Zefektivnění a zjednodušení procesu řízení
 • Systémové rozhodování
 • Prevence rizik
 • Účelné využívání omezených zdrojů
 • Integrovaný přístup k podnikovým procesům
 • Lepší komunikace se zainteresovanými
 • Přehled v podnikových dokumentech a záznamech
 • Zlepšení image společnosti
 • Zvýšení povědomí zaměstnanců

Disponujeme:

 • Zázemím velké a stabilní společnosti se zavedeným integrovaným systémem managementu podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
 • Technickým zázemím, znalostmi technologií a legislativy
 • Vlastním know-how, ověřeným léty praxe a úspěšnými certifikacemi našich zákazníků různými renomovanými certifikačními společnostmi
 • Týmem zkušených specialistů s osobními osvědčeními a certifikáty, externími auditory certifikačních společností
 • Možností zastupitelnosti poradců a zachování kontinuity poradenství
 • Rozsáhlými zkušenostmi se zaváděním systémů managementu (od roku 1996)

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte RNDr. Milana Čáslavského, Ph.D. - caslavsky@geotest.cz, mobil 602 729 863.