Supervize

Kontaktní informace

Pro více informací o tomto oboru kontaktujte Mgr. Borise Urbánka - urbanek@geotest.cz, mobil 724 742 261.

Provádíme supervizní kontrolu realizace sanačních prací na odstranění ekologických zátěží a odborný dohled nad realizací ekologických staveb. Supervizní činnost zahrnuje komplexní rozsah činnosti vykonavatele kontroly/supervizora v souladu se Směrnicí FNM a MŽP v rámci nápravných opatření k odstranění staré ekologické zátěže, tzn. odborný dohled a sledování efektivity vynakládaných prostředků ve vztahu k požadovaným výstupům, racionální vedení prací, kontrolu jejich souladu s projektem dodavatele, kontrolu čerpání finančních prostředků ze strany dodavatele, kontrolu souladu s definovaným cílem prací.

Provádíme rovněž výkon supervizního dohledu nad sanačními pracemi financovanými z vlastních prostředků investora.