Sanační ekologie

Komplexní sanace podzemních vod a horninového prostředí

Kontaktní informace

Pro více informací o tomto oboru kontaktujte RNDr. Alenu Polenkovou - apolenkova@geotest.cz, mobil 602 729 861.

Při prokázání znečištění nabízíme zpracování návrhu sanace, zajištění projektu a nezbytných povolení a provedení veškerých prací:

  • Hydrogeologický průzkum
  • Atmogeochemický průzkum
  • Projekt, dodávka, instalace a zprovoznění technologie pro odsávání a čištění půdního vzduchu nesaturovaného horninového prostředí
  • Zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí
  • Sanace podzemních vod a horninového prostředí na požadované limity
  • Následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
  • Likvidace starých ekologických zátěží životního prostředí
  • Likvidace následků ekologických havárií
  • Filtry ÚGI

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte RNDr. Alenu Polenkovou - apolenkova@geotest.cz, mobil 602 729 861.