Inženýrská geologie a geotechnika

Nabízíme:

 • Geotechnická konzultační činnost, dozory a sledy staveb
 • Inženýrskogeologické průzkumy pro zjištění základových poměrů
 • Geotechnické posudky, konzultace a řešení zhodnocující archivní průzkumné práce (archiv GEOtestu je vedený 40 let a představuje nejucelenější regionální databanku)
 • Průzkum sesuvných území, stabilitní výpočty, návrh sanace, stabilizace
 • Řešení stabilitních problémů skalních stěn a zemních těles při výstavbě
 • Geomonitoring stavebních konstrukcí a horninového masívu
 • Kontrola provádění zemních prací při výstavbě
 • Veškeré geotechnické výpočty včetně MKP
 • Komplexní sortiment laboratoře mechaniky zeminy a mechaniky hornin
 • Polní geotechnické zkušebnictví (i pro podzemní stavitelství)
 • Matematické modelování pomocí klasických metod mechaniky zemin
 • Tahové zkoušky mikropilot
 • 3D skenování

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Ing. Marka Poláka - polak@geotest.cz, mobil 606 732 513.