Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Osvědčení o zápisu užitného vzoru - patentu, číslo zápisu 20352 ze dne 15.12.2009

Majitel:
GEOtest Brno,a.s.,CZ
VÚMOP v.v.i.Praha,CZ

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod konkrétního území, skládající se z množiny polygonů vzájemně se nepřekrývajících, vyznačující se tím, že je provedena v digitální a nebo grafické podobě, kde každému polygonu je přiřazena jedinečná hodnota kategorie zranitelnosti podzemních vod, přičemž tato hodnota je získána sjednocením hodnot kategorie zranitelnosti půdy nutrienty a kategorie zranitelnosti horninového prostředí nutrienty, kde kategorie zranitelnosti podzemních vod jednotlivých polygonů digitální podoby syntetické mapy jsou charakterizovány pouze numericky a kategorie zranitelnosti podzemních vod grafické podoby syntetické mapy jsou charakterizovány numericky a barevně, přičemž každé kategorii zranitelnosti podzemních vod je přiřazena charakteristická barva.

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Mgr. Jana Bartoně - barton@geotest.cz, mobil 602 410 840.