Geofyzika

Geofyzikální skupina zajišťuje na ostravském pracovišti už od roku 1971 efektivní využívání geofyzikálních metod v inženýrské geologii a hydrogeologii. Specializuje se na 3 hlavní obory prací:

 • Rychlé průzkumy, včetně geofyzikálních měření pro přípravu projektů velkých akcí
 • Speciální geofyzikální měření, zejména v inženýrské geologii
 • Koordinace geofyzikálních prací na velkých zakázkách a jejich komplexní interpretace

Skupina je vybavena přístrojovou technikou pro standardní práce v menších hloubkách, tj. aparaturami pro mělkou refrakční seismiku, odporové sondování i profilování a magnetometrické měření. Mimo tohoto základního vybavení můžeme měřit dalšími metodami, které již nejsou běžné při standardním průzkumu (profilování pomocí elektromagnetických vln, ultrazvuková testování a geoakustické měření). Geofyzikální skupina je dále vybavena TV kamerou pro kontrolu vrtů (až do průměru 50 mm) a sonarem pro určování hloubky dna u vodních nádrží.

Na Vaše přání jsme schopni:

 • realizovat komplexní reinterpretaci starých geofyzikálních prací
 • interpretovat geofyzikální měření (naše i cizí)
 • realizovat terénní geofyzikální měření
 • projektovat geofyzikální práce
 • předvést ukázky výsledků aplikace geofyzikálních měření pro různé účely
 • diskutovat o teoretických základech geofyzikálních metod

Na obrázcích jsou demonstrovány vybrané výsledky našich prací. Horní je z průzkumu pro liniové stavby, dolní z použití magnetických značek pro měření pohybů rychlých svahových deformací.

Přehled příkladů zajišťovaných činností:

 • seismická tomografie
 • geoakustická metoda
 • ultrazvuková měření
 • magnetické značky
 • svahové deformace
 • liniové stavby
 • přehradní místa
 • zakládání
 • dokumentace přímých průzkumných děl
 • práce v hornictví
 • tunely
 • hydrogeologický průzkum
 • ochrana podzemních vod
 • mělký průzkum pro malá měřítka
 • skládky
 • tepelná kontaminace
 • základní korozní průzkum
 • pásmová extenzometrie
 • dynamické penetrační zkoušky
 • optická dokumentace svislých i vodorovných vrtů
 • seismické zatížení objektů