Environmentální poradenství (práce externího ekologa)

Nabízíme komplexní poradenství a v případě požadavků klientů i vedení celé agendy v oblasti životního prostředí a zpracování pravidelných hlášení pro orgány státní správy:

  • vedení průběžné evidence a zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
  • vedení provozní evidence a zpracování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
  • plnění ohlašovacích povinností ve vztahu k integrovanému registru znečišťování
  • vypracování hlášení o plnění podmínek integrovaného povolení
  • poplatková hlášení a vyúčtování za vypouštěné znečištění v odpadních vodách a za odběr podzemní a povrchových vod

Na základě mandátní smlouvy nebo pověření, zajišťujeme samostatné jednání nebo odbornou účast při jednáních s orgány státní správy a místní samosprávy.

V případě zájmu nabízíme konzultace, školení a semináře v environmentální problematice.

Environmentální poradenství (práce externího ekologa)

Nabízíme komplexní poradenství a v případě požadavků klientů i vedení celé agendy v oblasti životního prostředí a zpracování pravidelných hlášení pro orgány státní správy:

  • vedení průběžné evidence a zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
  • vedení provozní evidence a zpracování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
  • plnění ohlašovacích povinností ve vztahu k integrovanému registru znečišťování
  • vypracování hlášení o plnění podmínek integrovaného povolení
  • poplatková hlášení a vyúčtování za vypouštěné znečištění v odpadních vodách a za odběr podzemní a povrchových vod

Na základě mandátní smlouvy nebo pověření, zajišťujeme samostatné jednání nebo odbornou účast při jednáních s orgány státní správy a místní samosprávy.

V případě zájmu nabízíme konzultace, školení a semináře v environmentální problematice.

MÁTE ZÁJEM O SLUŽBY ENVIRONMENTÁLNÍHO PORADENSTVÍ?

Získejte více informací od našich odborníků, kteří Vám nabídnou nejlepší možná řešení Vašich požadavků včetně individuálního nacenění zakázky.