Služby

Nabídka našich služeb

GEOtest poskytuje široké spektrum konzultačních, poradenských, expertních i dodavatelských služeb v ekologických oborech, v hydrogeologii, v inženýrské geologii a geotechnice. Nabízí rovněž služby hydrochemických laboratoří, laboratoří mechaniky zemin a polního geotechnického zkušebnictví, zavádění a udržování systémů řízení a služby finančního inženýrství.

Obory naší činnosti:

 • Havarijní plány při nakládání se závadnými látkami
 • Zpracování Plánů odpadového hospodářství původců
 • Ochrana a sanace podzemních vod a horninového prostředí
 • Likvidace starých ekologických zátěží
 • Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA)
 • Analýzy rizik
 • Ekologické audity
 • Systémy managementu (EMS, QMS, OHSAS, ...)
 • Odpadové hospodářství, skládky, čistší produkce
 • Analytika vod (podzemní, povrchové, kontaminované), půd a odpadů
 • Hydrogeologie, hydroekologické mapy
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Inženýrská geologie a geotechnika
 • Geotechnický monitoring
 • Půdněmechanické a geotechnické zkoušky
 • Geofyzikální měření
 • Geodetické zaměření
 • Znalecká činnost
 • Požární ochrana a BOZP