Reference z oboru kartografie, geoinformatika a DPZ

Zakázka Objednatel Rok realizace
Vypracování odborné studie GIS v Moldavsku, region Sever Česká rozvojová agentura 2014
Projekt VG20102013066, Metodika posuzování zdrojů nouzového zásobování vodou na bázi analýzy rizik, inkorporace do prostředí GIS Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany / Univerzita obrany 2010 - 2013
Feasibility Study & Design for Bawanur Dam & Garmian Irrigation Canal in Garmian (Projekt pro přípravu studie proveditelnosti a podrobný návrh pro výstavbu přehrady a závlahového kanálu v oblasti Garmian, Kurdistán, Irák) Agriculture ministry, General directorate for dams and water resources, Kurdistan, Iraq 2010 - 2012
Zpracování metodiky morfohydrogeometrické analýzy v prostředí GIS CREA Hydro&Energy, o.s. 2009 - 2012
Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC, QH82096 (Tvorba mapy zranitelnosti 1:50 000 celé ČR) Ministerstvo zemědělství ČR 2008 - 2012
Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny) - Prešovský kraj (aplikace GIS v procesu lokalizace SEZ, kategorizace zátěží, vizualizace) Slovenská agentúra životného prostredia 2010
Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny) - Žilinský kraj (aplikace GIS v procesu lokalizace SEZ, kategorizace zátěží, vizualizace) Slovenská agentúra životného prostredia 2010
CHKO Železné hory – hydroekologické mapy Ministerstvo životního prostředí ČR 2010
CHKO Třeboňsko – hydroekologické mapy Ministerstvo životního prostředí ČR 2008
CHKO Český ráj – hydroekologické mapy Ministerstvo životního prostředí ČR 2006
CHKO Žďárské vrchy – hydroekologické mapy Ministerstvo životního prostředí ČR 2003 – 2005
Mapy zranitelnosti vod ČR Výzkumný ústav železniční, a.s. 1994 – 2001
Povodí Moravice – mapy zranitelnosti podzemních vod Povodí Odry a.s. 1998 – 2000
CHKO Broumovsko – hydroekologické mapy Správa chráněných krajinných oblastí ČR 1999 - 2000

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Mgr. Jana Oprchala - oprchal@geotest.cz, telefon 548 125 392.