Reference z oboru ekologický audit, due dilligence

Zakázka Objednatel Rok realizace
Brno - Mosilana, EA Financial Consortium s.r.o. 2016
Tábor - Klokoty, provedení průzkumu existence ekologické zátěže ČR - Ministerstvo obrany 2016
Praha - motolská skládka, EA - fáze I Městská část Praha 5 2015
Praha - motolská skládka, EA - fáze II Městská část Praha 5 2015
Phase II Environmental Site Assessment - Caterpillar - Ostrava - hall Nr. 2 HPC AG 2015
Phase II Environmental Site Assessment - Caterpillar - Ostrava HPC AG 2013 - 2014
ASTM Phase I Environmental Site Assessment and Material Environmental Compliance Review TRC Environmental Corporation 2013
Ekologický audit pozemků v k. ú. České Budějovice 2, p. č. 2137/241 a p. č. 2137/336 ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 2012
Brno – Areál KOREKT DIPS, Posouzení pozemku Swiss Blok, spol. s r.o. 2012
TOS Kuřim – Průzkum znečištění stavebních konstrukcí a zemin Swiss Blok, spol. s r.o. 2012
SRN – Roth, Schlenk, EA Schlenk Metallic Pigments GmbH 2011
Semanín - Šmídl, účelový ekologický audit Šmídl, s.r.o. 2010
Hády - Maloměřice - JM montáže, účelový ekologický audit Rödl & Partner, v. o. s. 2010
Roštín - bývalé JZD, účelový ekologický audit WEQ Czech, s.r.o. 2010
Zetor - Kompresorovna, účelový ekologický audit BOOS, a.s. 2010
10 CT Partků a 21 CT Pointů CTP Invest, s. r. o. 2008
Česká pošta - privatizační ekologický audit (cca 1700 úřadoven a středisek) Česká pošta, s.p. 2008
Audity dodržování přepisů v ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce v závodech HARTMANN AG v ČR PAUL HARTMANN AG 2003 – probíhá
OPAVA - Ivax, studie proveditelnosti sanace ekologických zátěží Ministerstvo financí, odbor 45, oddělení 452 2007
Šlapanice - skládka, ekologický audit SAKO Brno, a.s. 2006
Strakonice – SÍTOS, ověřovací audit, due diligence Asten Johnson, Inc., USA 2005
Bratčice – skládka, ekologický audit SAKO Brno, a.s. 2004
Brno – Černovická terasa, CTP – I. etapa, EA CTP Project Invest, spol. s r.o. 2004
Brno – Královopolská, privatizační ekologický audit Královopolská a.s. 2003
Beroun – Plzeňský prazdroj, EA Plzeňský prazdroj a.s. 2002
Sviadnov – Hutní montáže Ostrava, EA Hutní montáže Ostrava, a.s. 2002
Bludov – Léčebné lázně, EA Státní léčebné lázně Bludov 2001
Vyškov – cukrovar, EA LEIS a.s. Brno 2001
Brno – Štýřice, ekologické audity pozemků ŽS Brno, a.s. 2000 – 2001
Plasy – Jednota,EA Managementpartners Consulting 2000
Brno – Škrobárna, EA Škrobárna Brno, a.s. 2000
Bohumín – České dráhy, EA České dráhy s.o. 2000
Humpolec – Českomoravský len, EA Dřevozpracující družstvo 1999
Ostrava – CEMOS, EA CEMOS Ostrava, a.s. 1999
Prostějov – Ministerstvo obrany, EA Ministerstvo obrany ČR 1999
Sviadnov – Hutní montáže, EA Hutní montáže Ostrava, a.s. 1999
Lochovice – papírna, EA Papírna Lochovice, s.p. 1999
Svitavy – čerpací stanice BP, EA APT spol. s r.o. 1998
Praha – Letecké opravny Kbely, EA Letecké Opravny Kbely s.p. 1998
Troubsko – Gadone, EA GH Lighting s.r.o. 1998

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte RNDr. Milana Čáslavského, Ph.D. - caslavsky@geotest.cz, mobil 602 729 863.