Reference z oboru analýza rizik

Zakázka Objednatel Rok realizace
Brno - Zetor, pozemek po odstraněných halách č. 2, 22 a 3 a chromovna, AAR Zetor, a.s. 2016 - 2017
Frýdek-Místek, ArcelorMittal, dehtová laguna, AR Ministerstvo financí 2016 - 2017
Havlíčkův Brod - Zetor, průzkum znečištění a AR ZOK - system s.r.o. 2016
Karviná - Analýza rizik kontaminovaného území Průmyslové zóny Nad Barborou Moravskoslezský kraj 2016
Odstranění SEZ po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves - CHOPAV Kvartér řeky Moravy, včetně aktualizace analýzy rizik MND Drilling & Services a.s. 2013 - 2016
Geologický průzkum včetně zpracování AR na lokalitách: Stará Turá - skládka KO Drahý vrch, Horné Naštice - skládka popolčeka, Dežerice - skládka TKO Veronika, Dežerice - odkalisko VAB, Rosina - skládka popolčeka-odkalisko, Žilina - Trnové - odkalisko popolčeka (součástí byl i geofyzikální průzkum) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2015
Geologický průzkum (včetně AR) na lokalitách: Oščadnice - FRACHO, Čadca - AVC - supermarket, Liptovský Mikuláš - Velvetex, Ružomberok - areál SCP, Bytča - Vural Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2015
Hranice - skládka Jelení kopec, analýza rizika SITA CZ a.s. 2014 - 2015
Areál Praga, Vysočany, Praha - analýza rizika GEOMIN s.r.o. 2013
Březina – Anna, aktualizace analýzy rizik P-D Refractories CZ a.s. 2013
Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB vo vybraných lokalitách okresu Michalovce - geologický prieskum životného prostredia v priemyselnom areáli „Chemko“ Košický samosprávny kraj 2013
Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu - Bytíz DIAMO s.p. 2012-2013
Semily – CHARVÁT AXL – AR průmyslové havárie CHARVÁT AXL, a.s. 2012
Skládka TKO Nedaničky, AR Město Klatovy 2012
Ledce – areál bývalé skládky, AR Statutární město Plzeň 2012
Komplexní analýza rizik areálu a odkališť s.p. DIAMO u Mydlovar včetně širšího okolí DIAMO s.p. 2012
Kaznějov - OMGD, AAR OMGD, s. r. o. 2012
Chomutov – Sandvik, AR Sandvik Chomutov Presision Tubes, spol. s r.o. 2011
Hrušovany - XELLA XELLA CZ s.r.o. 2011
Analýza rizik nepovolené skládky u obce Stará Libavá Pan Stanislav Mašek, Stará Libavá 38 2011
Bratislava - bývalý sklad rozpúšťadiel, AR P.G.A. spol. s r.o. 2010
Okres Chrudim – Hamřík, AR Vodní zdroje - EKOMONITOR 2010
SR – Regionální studie hodnocení dopadu environmentálních zátěží na ŽP pro vybrané kraje (kraje Prešovský a Žilinský, ve spolupráci s Geotestem Bratislava) SAŽP Banská Bystrica 2009 - 2010
Analýza rizika ohrožení jímacího území nedostatečně zlikvidovanými sondami po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kvartér řeky Moravy Palivový kombinát Ústí, s.p. 2009 - 2010
Ostrava – doplňkový průzkum a analýzy rizika odvalů Hedvika, Ema a Heřmanice DIAMO s.p. 2009 – 2010
Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti KOVOŠROT Praha, a.s., provozovna 08 České Budějovice - část průzkumné práce a analýza rizik ČR - Ministerstvo financí 2003 - 2010
Provedení opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých ve společnosti Válcovny plechu a.s. - část doprůzkum a analýza rizik ČR - Ministerstvo financí 2002 - 2010
Valtice – analýza rizika skládky TKO a PO Město Valtice 2009
Slovnaft, a.s., Bratislava - Simple Project - III. etapa - geologický průzkum složek životního prostředí a aktualizace analýzy rizik pro lokality Kľačany a Kapušany Slovnaft, a.s. 2008
Kostelec nad Černými lesy - nemocnice, AR Město Kostelec nad Černými lesy 2008
Jetřichov, AR Obec Jetřichov 2008
Brno - Hněvkovského, doprůzkum a analýza rizik Statutární město Brno 2008
Ropovod Družba (4 lokality) MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou 2008
Hostěnice – analýza rizika skládky TKO Sdružení obcí Rokytnice 2008
Kamenolom Srdce - aktualizace analýzy rizik a projekt sanace .A.S.A. spol. s r.o. 2007 - 2008
Březina - Anna, AR P-D Refractories CZ a.s. 2007
Dalov – analýza rizika skládky PO SPF Group,v.o.s. 2007
Boršov - ZZN Pomoraví, aktualizace AR ZZN Pomoraví 2006
Brno - Zetor, aktualizace AR Statutární město Brno 2006
Břeclav - Depo kolejových vozidel, AR České dráhy, a.s. 2005
Šumperk – Cembrit, AR Cembrit CZ, a.s. 2004
Pardubice – PARAMO, Zimní přístav, AR Fond národního majetku ČR 2003 – 2004
Brno – Královopolská, AR KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. 2003
Pardubice – Aliachem a.s. – OZ Synthesia, aktualizace AR, realizace pilotních zkoušek, technická studie a studie proveditelnosti VÚOS a.s. Pardubice 1998 – 2003
Pardubice – Paramo AR Fond národního majetku ČR 2002
Hluk – skládka Cihelna, aktualizace AR Město Hluk 2002
Nikolčice – Kurdějov, skládka, aktualizace AR GUMOTEX a.s. Břeclav 2002
Olomouc – Depo kolejových vozidel ČD GEOSAN spol. s r.o. 2001
Hodonín – SPP Bohemia SPP Bohemia Trade 2001
Brno – Černovice, Tuřany, aktualizace AR skládky Statutární město Brno 2000
Štěpánov – Železárny Ing. Dan Matoušek 2000
Postřelmov – MEP, oponentní posudek k AR MEP Postřelmov, a.s. 2000
Boskovice – Minerva, revize analýzy rizika MINERVA BOSKOVICE, a.s. 2000
Pardubice – PARAMO, skládka Nová Ves PARAMO a.s. Pardubice 1999
Boršov – ZZN Pomoraví ZZN Pomoraví a.s. 1999
Brno – JMP Jihomoravská plynárenská a.s. 1998

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte RNDr. Milana Čáslavského, Ph.D. - caslavsky@geotest.cz, mobil 602 729 863.