Reference z oblasti supervizní činnosti

ZakázkaObjednatelRok realizace
Generální dozor objednatele nad zajišťováním nebo likvidací starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl Ministerstvo životního prostředí 2014
Supervize akce Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru V. CHOPAV Kvartér řeky Moravy Ministerstvo financí ČR 2012 - 2014
Supervize akce Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru II. CHOPAV Kvartér řeky Moravy Ministerstvo financí ČR 2012 - 2014
Ostrava-Nápravná opatření-Laguny Ostramo, supervize Ministerstvo financí ČR 2009 - 2023 (předpoklad)
Ostrava-Havarijní nápravná opatření-Dodatek č.2, supervize Ministerstvo financí ČR 2009 - 2014 (předpoklad)
Slovenská republika-Bratislava-SLOVNAFT-sanace na lokalitách Horný Hričov, Rača, Stožok, Hronský Benadik, Košice, Vojany, Ružomberok, Pozdišovce Slovnaft a.s., Bratislava, člen skupiny MOL 2006 - 2014
Ostrava-Karolina, supervize Ministerstvo financí ČR (FNM) 1997 - 2010
Pasportizace lokalit po sovětské armádě, supervize Ministerstvo životního prostředí 2009
Valašské Klobouky- Magneton, a.s., supervize Fond národního majetku ČR (Ministerstvo financí ČR) 1997 - 2004
Kroměříž-Magneton, a.s., supervize Fond národního majetku ČR (Ministerstvo financí ČR) 1997 - 2004
Opava-IVAX CR, supervize AR Fond národního majetku ČR (Ministerstvo financí ČR) 2002 - 2003
Žamberk-Silko, supervize Fond národního majetku ČR (Ministerstvo financí ČR) 1996 - 2003
Opava-Balakom a.s., supervize Fond národního majetku ČR (Ministerstvo financí ČR) 1995 - 2003
Šlapanice-ICEC a.s., supervize Fond národního majetku ČR (Ministerstvo financí ČR) 1997 - 2003
Koordinace sanačních prací v areálech BALAKOM a.s., KOMAS spol. s r.o. a GALENA a.s. v Opavě Fond národního majetku ČR (Ministerstvo financí ČR) 1997 - 2002