Reference z oblasti sanací

Zakázka Objednatel Rok realizace
KORAMO Kolín – průzkum a sanace v rafinerii minerálních olejů Paramo a.s. Pardubice 1996 – 2016
Mladá Boleslav – Škoda, sanace areálu průmyslového závodu ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav 1998 – 2013
EMP, s.r.o – předsanační doprůzkum a projektová dokumentace sanačního zásahu Ministerstvo financí ČR 2008 – 2010
Frýdek-Místek – sanace areálu společnosti Válcovny plechu a.s. Fond národního majetku ČR 2002 – 2010
DS Nový Bohumín – BENZINA a.s., doplňkový průzkum pro zpracování realizačního projektu sanačních prací FNM ČR Praha 2004 – probíhá
Brandýs nad Orlicí – K-BASS, sanace horninového prostředí a podzemní vody kontaminované ropnými a chlorovanými uhlovodíky Fond národního majetku ČR 2002 – probíhá
České Budějovice – Kovošrot, sanace horninového prostředí a podzemní vody kontaminované ropnými uhlovodíky v areálu společnosti Kovošrot HOCHTIEF VSB a.s. 2002 – probíhá
AGIP a.s. – monitoring 74 čerpacích stanic společnosti AGIP a bývalé společnosti TAMOIL, zabezpečení správních rozhodnutí a změn správních rozhodnutí dle postupu a výsledků monitorování AGIP ČR s.r.o. člen koncernu 2002 – probíhá
Benzina a.s. – monitoring sítě čerpacích stanic a distribuční skladů, sanační čerpání a sanační práce in situ i ex situ při rekonstrukcích a likvidacích čerpacích stanic a odstraňování starých ekologických zátěží, zabezpečení správních rozhodnutí, případně změn dle postupu a výsledků monitorovacích a sanačních prací. BENZINA a.s. 1999 – probíhá
Velké Meziříčí – AGROMOTOR, sanace. Sanace RU v areálu společnosti AGROMOTOR Velké Meziříčí, s.r.o. 1999 – probíhá
Střelice u Brna – ČEPRO, sanace znečištění horninového prostředí v areálu distribučního skladu ČEPRO, a.s., OPV spol. s r.o. Praha 1998 – probíhá
Chomutov – Sandvik, sanace horninového prostředí a podzemní vody kontaminované chlorovanými uhlovodíky Sandvik Chomutov, Precision Tubes, s.r.o. 1995 – probíhá
Pardubice – Paramo, průzkum a sanace areálu rafinerie, hydraulická ochrana podzemních vod PARAMO Pardubice a.s. 1977 – 2006
Račice nad Trotinou – bývalá cejchovna radiometrů a dozimetrů, průzkum a návrh řešení odstranění ekologické zátěže Ministerstvo obrany ČR 2008 – 2009
České dráhy – sanační a monitorovací práce v areálech dep kolejových vozidel (13 lokalit) České dráhy a.s. 1995 – 2006
Benzina a.s. – vypracování environmentální dokumentace pro 289 čerpacích stanic, včetně zabezpečení schválení místně příslušnými správními orgány. BENZINA a.s. 2001 – 2002
Chotěboř – Autogen, sanace podzemní vody a nesaturované zóny kontaminované chlorovanými uhlovodíky GCE Autogen s.r.o. Chotěboř 1995 – 2005
Chabařovice – sanace skládky CH2M HILL Česká republika s.r.o. 1997 – 2003
pokračuje monitoring
Armaturka Vranová Lhota – průzkum a sanace Armaturka Vranová Lhota, a.s. 1997 – 2003
pokračuje monitoring
Dačice – sanační práce na území průmyslové firmy TRW DAS, a.s. TRW DAS, a.s. Dačice 1996 – 2003
pokračuje monitoring
Kolín – Lučební závody Draslovka, sanace starých ekologických zátěží vzniklých v důsledku chemické výroby Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín 1994 – 2003
pokračuje monitoring

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte RNDr. Alenu Polenkovou - apolenkova@geotest.cz, mobil 602 729 861.