Reference z oblasti projektů realizovaných v zahraničí

StátProjekt Objednatel Rok realizace
Makedonie

Efektivní využívání energie při zemědělské produkci ve sklenících v povodí řeky Strumica

(více informací o projektu - v angličtině)

UNDP 2017 - 2018
Mongolsko

Komplexní průzkum geotechnického stavu otevřeného dolu

(více informací o projektu - v angličtině)

Erdenet Mining Corporation 2017 - 2018
Arménie Podrobný návrh, technická specifikace prací a podpůrné studie pro odstranění POPs pesticidů a obnovu kontaminované půdy spolu s vyčištěním, stabilizací, uzavřením a monitorováním na Nubarashen Burial Site (Yerevan, Armenia)

(více informací o projektu - v angličtině)

UNDP 2017 - 2019
Kosovo

Geofyzikální průzkum podzemních vod v povodí řek Drini i Bardhe

(více informací o projektu - v angličtině)

Ministerstvo životního prostředí a územního plánování Kosovo 2017
Bosna a Hercegovina Studijní cesta pro zástupce bosenských ministerstev do České republiky
(více informací o projektu - v angličtině)
Rozvojový program OSN 2017
Arménie

Green City Action Plan

(více informací o projektu - v angličtině)

Ernst & Young ČR 2016 - 2017
Etiopie Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie
(více informací o projektu - v angličtině)
Česká rozvojová agentura 2016 - 2019
Etiopie Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie
(více informací o projektu - v angličtině)
Mendelova univerzita v Brně 2016
Gruzie Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie
(více informací o projektu - v angličtině)
Česká rozvojová agentura 2016 - 2017
Bosna a Hercegovina Zkvalitnění a zefektivnění produkce, skladování a zpracování mléka v Brčku
(více informací o projektu - v angličtině)
Česká rozvojová agentura 2016 – 2018
Bosna a Hercegovina Zvýšení příjmu ohrožených skupin rodinnou zemědělskou produkcí
(více informací o projektu - v angličtině)
Česká rozvojová agentura 2016 - 2018
Kazachstán Sdílení osvědčených postupů české odborné znalosti v péči o volně žijící zvěř: Rozvoj lovu v Kazachstánu
(více informací o projektu - v angličtině)
Rozvojový program OSN 2015 - 2016
Bosna a Hercegovina Komplexní hydrogeologický průzkum jímacího území Bokavići, včetně případného zajištění jímacího vrtu Česká rozvojová agentura 2015 - 2016
Bosna a Hercegovina Podpora malých podniků v produkci paliva z dřevní biomasy v Bosně a Hercegovině
(více informací o projektu - v angličtině)
Rozvojový program OSN 2015
Etiopie Geofyzikální průzkum ve woredách Boricha, Loka Abaya a Darra v zóně Sidama
(více informací o projektu - v angličtině)
Česká rozvojová agentura 2015
Česká republika Studijní cesta delegace z Kyrgyzstánu do České republiky: transfer české zkušenosti v oblasti rozvoje malých vodních elektráren
(více informací o projektu - v angličtině)
Rozvojový program OSN 2015
Bosna a Hercegovina Pomoc při vytváření postupů a regulatorního rámce výroby energie z dřevní biomasy
(více informací o projektu - v angličtině)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2015
Gruzie Předání zkušeností pro budování informačního systému při monitoringu a přenosu dat v oblasti spodních vod v regionu Alazani-Agrichai
(více informací o projektu - v angličtině)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2015
Bosna a Hercegovina Zavedení systémů lesních lanovek pro těžbu a soustřeďování dříví do Bosny a Hercegoviny
(více informací o projektu - v angličtině)
Česká rozvojová agentura 2014 - 2016
Moldavsko Vypracování odborné studie (GIS) v Moldavsku - region Sever
(více informací o projektu - v angličtině)
Česká rozvojová agentura 2014
Etiopie Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie)
(více informací o projektu - v angličtině)
Mendelova univerzita v Brně 2014 - 2016
Zambie Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů
(více informací o projektu - v angličtině)
Mendelova univerzita v Brně 2014 - 2017
Černá Hora Transfer českých znalostí: Mapování travních a lesních ekosystémů a hodnocení ekosystémových služeb v Černé Hoře
(více informací o projektu - v angličtině)
UNDP, Europe and CIS Regional Centre 2014 - 2015
Bosna a Herzegovina Rozvoj lesnictví v Bosně a Hercegovině pomocí předání zkušeností ČR
(více informací o projektu - v angličtině)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2014
Gruzie Vytvoření informačního systému pro přenos dat a monitoring podzemních vod v municipalitách Kvareli a Lagodekhi
(více informací o projektu - v angličtině)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2014
Albánie Realizace detailní technické dokumentace pro sanaci hráze plavené hlušiny dolu Fushe-Arrez
(více informací o projektu - v angličtině)
UNDP Podgorica, Montenegro 2014
Kosovo Program vzorkování půdy a vody
(více informací o projektu - v angličtině)
Ministry of Environment and Spatial Planning 2014 - probíhá
Kosovo Detailní technický návrh řešení problematiky nakládání s kyselými důlními vodami v dole Novo Brdo, Artana, Kosovo
(více informací o projektu - v angličtině)
UNDP, Bratislava Regional Centre, Europe and CIS 2013 - probíhá
Mongolsko Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul
(více informací o projektu - v angličtině)
Česká rozvojová agentura 2013 - 2016
Arménie Transfer českého know – how: Posilování národních kapacit v oblasti Persistentních Organických Polutantů (POPs) na kontaminovaných místech v Arménii
(více informací o projektu - v angličtině)
UNDP, Bratislava Regional Centre, Europe and CIS 2013 - 2014
Srbsko Výstavba tlakové kanalizace v obci Kruščica, Srbsko
(více informací o projektu - v angličtině)
Česká rozvojová agentura 2012 - 2014
Etiopie Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama SNNPR, Etiopie Česká rozvojová agentura 2012 - 2013
Mongolsko Rozvoj vodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul – přípravná část Česká rozvojová agentura 2012
Bosna a Hercegovina Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj
(více informací o projektu - v angličtině)
Česká rozvojová agentura 2011 - 2013
Etiopie Rehabilitace vodních zdrojů v Etiopii
(více informací o projektu - v angličtině)
Česká rozvojová agentura 2011 - 2013
Irák Studie proveditelnosti a návrh pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, region Kurdistán
(více informací o projektu - v angličtině)
High Committee for Relief of Garmian, Irák 2010 – 2011
Bosna a Hercegovina Obchvat Zenica – geotechnická část průzkumu dálničního obchvatu města Zenica
(více informací o projektu - v angličtině)
Energoinvest Sarajevo 2010 – 2011
Albánie Studie proveditelnosti pro umístnění skládky pevného odpadu ve městě Durres, Albánie
(více informací o projektu - v angličtině)
IFC (International Finance Corporation)
.A.S.A. Interantional
2010 - 2011
Irák Přehrada Quitabian – studie proveditelnosti Ministry of water Resources, Irák 2009
Albánie Implementace nové technologie přispívající ke zlepšení životního prostředí v ropném průmyslu, region Kučova, Albánie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2009 – 2012
Srbsko Vyhledávání zdrojů a dodávka technologie úpravy pitné vody pro oblast Lazarevac v Srbsku
(více informací o projektu - v angličtině)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2008 – 2011
Bosna a Hercegovina Dodávka technologie pro zavedení integrovaného systému nakládání s odpady v Unsko-Sanském kantonu, BiH Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2008 – 2010
Indonésie Technologie úpraven pitné vody 2007 – 2008
Irák Vyškolení personálu státní správy a implementace nezbytných postupů při boji proti šíření epidemie cholery v regionu Kurdistán, Irák Ministerstvo zahraničních věcí ČR 2007
Slovensko Aktualizace analýzy rizika a projekt sanace a rekultivace skládky gudronů v kamenolomu Srdce v Bratislavě-Nové Vsi Ministerstvo životného prostredia SR 2007 – probíhá
Mongolsko Dodávka vodohospodářských zařízení pro oblasti s nedostatkem pitné vody v Mongolsku Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2006 – 2010
Indonésie Systém úpravy vody pro obce a přesídlence v Ciamis Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2006 – 2007
Vietnam Rozvoj infrastruktury venkova ve Vietnamu - elektrifikace za použití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím malých vodních elektráren - Subdodávka služeb Strojírny Brno, a.s., ČR 2006 – 2010
Filipíny Pitná vody pro Manilu, MVE Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2006 – 2010
Irák Školení odborníku z Iráku v oblasti vodohospodářství Ministry of Water Resources, Irák 2006
Indonésie Systém úpravy vody a rekonstrukce vodovodu v Pasar Jantho PDAM Ach, Indonésie 2006
Irák Posouzení dnových sedimentů, lodních vraků a nevybuchlé munice v prostoru přístavu Umm Quasr a přilehlých kanálů Ministerstvo zahraničních věcí ČR 2006
Slovensko Bratislava – Slovnaft, a.s. – Simple Project – II. etapa, doplňkový hydrogeologický průzkum v 6 terminálech společnosti, zpracování realizačních projektů na dokončení sanačních prací Slovnaft, a.s. Bratislava, člen skupiny MOL 2005 – probíhá
Mongolsko Zajištění pitné vody na území severní Gobi Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2001 – 2004
Albánie Revitalizace území znečištěného rtutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Albánská vláda 2001 – probíhá
Slovensko Řešení havárie rafinerie Slovnaft, ochrana podzemních vod Slovnaft s.p. 1972 – probíhá
Irák Technologie výroby pitné vody Nakhla Eng. Group, Irák 2005 – 2006
Srí Lanka Revitalizace rozsáhlých zdrojů pitné vody v oblasti Ampara National Water Supply & Drainage Board, Srí Lanka 2005 – 2006
Indonésie Banda Aceh – hydrochemické analýzy, koordinace dodávky úpraven pitné vody Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala, Indonésie 2005 – 2006
Filipíny Sevilla – koordinace výstavby malých vodních elektráren (2 x 1,3 MW) Bohol Electric Cooperation, Filipíny 2005 – 2006
Slovensko Bratislava – Slovnaft, a.s. – Simple Project – II. etapa, zpracování provozních předpisů sanačního čerpání v terminálech Hronský Beňadik a Stožok Slovnaft, a.s. Bratislava, člen skupiny MOL 2005
Slovensko Zlaté Moravce – DANFOS COMPRESSORS – I. a II. etapa, průzkum horninového prostředí a podzemní vody, kontaminované chlorovanými a ropnými uhlovodíky, freonem, těžkými kovy apod. DANFOS COMPRESSORS Zlaté Moravce 2004 – 2005
Irák Optimalizace odpadového hospodářství v oblasti města Basra – recyklace stavebních sutí a výroba kameniva Mudter and Muslem Company for Construction, Irák 2004 – 2005
Irák Hydrogeologický průzkum na zdroje závlahové vody v oblasti jihozápadně od měst Basra a Nassiriya Al-Kherba Bureau, Irák 2004 – 2005
Mongolsko Podzemní voda pro kočující pastevce iv Mongolsku E-EST spol. s r.o. Bratislava 2004 – 2005
Filipíny Baquio, San Luis, Cantilan – stavebně statický průzkum, koordinace a řízení realizace výstavby malých hydroelektráren Strojírny Brno 2003 – 2005
Irák Ekologický průzkum, vyhodnocení a odstranění ekologických škod a průmyslových rizik v rafinerii Basra Basrah Petroleum Company, Irák 2004
Irák Studie proveditelnosti – Geografický informační systém pro Irácké geologické služby Moravské naftové doly, a.s. 2004
Irák Studie proveditelnosti – Určení zdrojů podzemní vody ve správní oblasti Basra Al-Kherba Bureau, Irák 2004
Irák Vybudování hydrogeologických vrtů v severovýchodní části Muhafasatu, Maysan CPA-S, Irák 2004
Irák Vyhloubení hydrogeologických vrtů na závlahy v oblasti jihozápadně od města Basra a mezi městy Basra a Nassriya An-Naji Bureau for Geological Consultation & Water Well Drilling, Irák 2004
Irák Vyhodnocení kvality vody a zemin (salinita) pro využití na závlahy a v zemědělství Nakhla Engineering Group, Management and Advisors, Irák 2004
Irák Bilance salinity přílivu v řece Shatt-Al-Arab Waterway, město Basra Al-Kherba Bureau, Irák 2004
Vietnam Pomoc při realizaci projektu na přepracování biologického odpadu CTC Hanoi, Vietnam 2003 – 2004
Filipíny Baguio – Hydrochemické analýzy, vyhodnocení svahových deformací a enviromentálních dopadů při výstavbě úpraven pitné vody Baguio Water District, Baguio City, Filipíny 2001 – 2004
Jugoslávie Sanační práce v areálu Rafinerie Novi Sad Rafineria Nafte Novi Sad, Jugoslávie 2001 – 2004
Slovensko Nové Město nad Váhom – Hella Slovakia, integrovaný systém řízení, OHSAS Hella Slovakia Front Lighting, s.r.o. 2003
Německo Vohburg a.d. Donau - MERO Pipeline, integrovaný systém Mero Pipeline GmbH, německo 1998 – 2002
Uzbekistán Expertní práce při posuzování geofyzikálních prací (svahové deformace, porušování starých památek) Uzbekgidrogeologia Taškent, Uzbekistán 2000 – 2007
Jugoslávie Posouzení a likvidace ekologických a stavebních havárií v rámci pomoci při odstraňování následků válečných konfliktů na Balkáně Konsorucium firem v čele s AZAS INVEST s.r.o. 2000
Uzbekistán Výzkumný úkol – monitorování exogenních geologických procesů Uzbekgidrogeologia Taškent, Uzbekistán 1999
Španělsko Guadarama - inženýrsko-geologická mapa Aquatest Praha (pro firmu Geoinza Madrid) 1998
Německo Ingolstadt – implementace EMS Mero Pipeline GmbH, Německo 1998
Švédsko Laboratorní analýzy (vod) AB Sandvik Steel, Švédsko 1998
Chorvatsko Hum na Sutli - vzorkování a rozbory vzorků zeminy Ekosens Inc., Chorvatsko 1996
Španělsko Ostrov Tenerife – Atmogeochemický a geofyzikální průzkum kontaminovaného území v areálu rafinerie firmy CEPSA EYSER Madrid, Španělsko 1995
Španělsko Santa Eufemia - geofyzikální průzkum přehradních profilů, sledování vlivu lomové těžby na stabilitu přehradní hráze EYSER Madrid, Španělsko 1994
Španělsko Stavba dálnice v provinciích Leon a Lugo - geofyzikální průzkum svahové deformace GEOINZA, Španělsko 1994
Španělsko Genal - geofyzikální průzkum ložisek štěrku v údolí řeky Jarama Geocisa Madrid, Španělsko 1993
Španělsko Přehrada Pontillón do Castro – Pontevedra – seismologické měření pro učení vlivu trhacích prací v lomu na těleso přehrady GEOINZA, Španělsko 1993
Španělsko Geofyzikální průzkum pro projekt „Alternativy regulace řek Guadiaro a Genal“ VESA s.a., Španělsko 1992
Španělsko Madrid – geofyzikální průzkum pro stavbu průmyslové haly Jimenez Belinchon VESA s.a., Španělsko 1992
Španělsko Řeka Jarama – geofyzikální měření, určení mocnosti vrstvy štěrků v části koryta řeky VESA s.a., Španělsko 1992
Španělsko Řeka Genal – geotechnické posouzení profilů přehrad VESA s.a., Španělsko 1992
Kuba Komplexní geologický průzkum pro přečerpávací elektrárny Centro a Oriente Strojexport Praha 1981 – 1989

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Mgr. Zdeňka Železného - zelezny@geotest.cz, mobil 602 572 816.