Reference pražské pobočky

ZakázkaObjednatelOborRok realizace
Tunelový komplex Blanka - hydrogeologický průzkum a monitoring SATRA spol. s r.o. hydrogeologie 2016 - 2017
Motolská skládka - analýza rizik, monitoring a projektový manažer Městská část Praha 5 inženýrská geologie a geotechnika, hydrogeologie, ekologický audit 2017 - probíhá
Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice Ministerstvo financí ČR supervizní činnost 2017 - probíhá
PPO obce Bílsko – I. etapa – poldr na Bílském potoce Povodí Vltavy, státní podnik inženýrská geologie a geotechnika 2017
PPO Račice - IGP Povodí Labe, státní podnik inženýrská geologie a geotechnika 2017
Supervize sanačních prací na lokalitě Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s. Ministerstvo financí ČR supervizní činnost 2017 - probíhá
VD Senomaty – inženýrskogeologický průzkum Povodí Vltavy, státní podnik inženýrská geologie a geotechnika 2017
PPO Lužec nad Vltavou – předběžný IG a HG průzkum Povodí Vltavy, státní podnik inženýrská geologie a geotechnika 2017
Vodní nádrž Kraslice - IGP Povodí Vltavy, státní podnik inženýrská geologie a geotechnika 2017
ÚHKT - budova D, IGP Ústav hematologie a krevní transfuze inženýrská geologie a geotechnika 2017
ČS Benzina - aktualizace povodňových plánů UNIPETROL RPA, s. r. o. hydrogeologie 2017
Dlouhodobé sledování stability vybraných objektů na Pražském hradě Správa Pražského hradu inženýrská geologie a geotechnika 2016 - probíhá
Obec Horoměřice - plán odpadového hospodářství Obec Horoměřice nakládání s odpady a skládkování 2016
Waltrovka - Dynamica - pasportizace Angermeier Engineers, spol. s r. o. inženýrská geologie a geotechnika 2016
Geotechnický a hydrogeologický průzkum pro návrh sanace hráze vodní retenční nádrže nad obcí Ostroměř ZEAS Podhorní Újezd, a.s. inženýrská geologie a geotechnika 2016
Město Horšovský Týn - plán odpadového hospodářství Město Horšovský Týn nakládání s odpady a skládkování 2016
Hydrogeologický průzkum pro potřeby sanace přítoků podzemní vody do spodní stavby zimního stadionu v Chebu Město Cheb inženýrská geologie a geotechnika, hydrogeologie 2016
AFI Karlín Business Centre - geotechnický monitoring IMOS Brno, a.s. inženýrská geologie a geotechnika 2016
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže, doplňkový geotechnický průzkum HG Partner, s. r. o. inženýrská geologie a geotechnika 2016
VD Orlík – zabezpečení VO Orlík před účinky velkých vod, IGP - 1. etapa Povodí Vltavy, státní podnik inženýrská geologie a geotechnika 2016
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí - pasportizace a stavebně technický průzkum METROPROJEKT Praha, a.s. inženýrská geologie a geotechnika 2016
Silnice I/39 Horní Planá - podrobný geotechnický průzkum Ředitelství silnic a dálnic ČR inženýrská geologie a geotechnika 2015
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl - geotechnický monitoring Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost inženýrská geologie a geotechnika 2014 - 2015
Modernizace trati Rokycany - Plzeň, tunel Ejpovice - geotechnický monitoring a geotechnický konzultant Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace inženýrská geologie a geotechnika 2015 - probíhá
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, v úseku Vraňany - Hořín, geotechnický průzkum VRV, a.s. inženýrská geologie a geotechnika 2015
Obec Krakovany - povodňový plán Obec Krakovany inženýrská geologie a geotechnika 2015
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí - geotechnický průzkum METROPROJEKT Praha, a.s. hydrogeologie 2014
VD Orlík – provedení průzkumných prací Povodí Vltavy, státní podnik inženýrská geologie a geotechnika 2015
Čistírna odpadních vod Roztoky u Prahy - integrované povolení a základní zpráva Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. integrovaná prevence a omezování znečištění – IPPC 2015
Nové Sedlo - sklárna, základní zpráva O-I Manufacturing Czech Republic a.s. integrovaná prevence a omezování znečištění – IPPC 2015
AISIN Písek - základní zpráva AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. integrovaná prevence a omezování znečištění – IPPC 2014
Tunel Liberec - provedení diagnostiky a provozního monitoringu ConSalt s.r.o. inženýrská geologie a geotechnika 2014
Krušovice - Královský pivovar, základní zpráva Heineken Česká republika, a.s. integrovaná prevence a omezování znečištění – IPPC 2014
Tábor - Čelkovice, protipovodňová ochrana, geotechnický průzkum VRV, a.s. hydrogeologie 2014
Obec Tři Dvory - aktualizace povodňového plánu obce Obec Tři Dvory hydrogeologie 2014