Reference ostravské pobočky

ZakázkaObjednatelOborRok realizace
Hodonice - geofyzikální průzkum sklepů 4G consite, s.r.o. geofyzika 2017
Dolánky - geofyzikální průzkum plavební komory HG partner s.r.o. geofyzika 2017
Senomaty - geofyzikální průzkum budoucího VD Povodí Vltavy, státní podnik geofyzika 2017
Brno - Avion Shopping Park, korozní průzkum IKEA Centres ČR s.r.o. geofyzika 2017
II/353 Velký Beranov - obchvat, korozní průzkum MDS Projekt s.r.o. geofyzika 2017
I/57 Linhartovy, podrobný GTP - supervize Ředitelství silnic a dálnic ČR supervize 2016-2017
Ostrava -OSTRAMO, laguny, supervize Ministerstvo finančí ČR supervize 2008 -2017
MŽP, generální dozor objednatele - supervize SDD a OPDD MŽP ČR supervize 2017
Odry, Hala DH IV, IG průzkum Semperflex Optimit, s.r.o. inženýrská geologie a geotechnika 2017
Zábřeh, IG průzkumy, IG průzkumy pro založení cca 14 objektů Město Zábřeh inženýrská geologie a geotechnika 2017
Horní Lipová, Opěrné zdi, základové poměry, IG průzkum pro rekonstrukci Projekce s.r.o. Vodní a dopravní stavby inženýrská geologie a geotechnika 2017
posudky pro vsakování dešťových srážek cca 5 lokalit GM projekce, s.r.o. hydrogeologie 2017
I/26 D5 Stod - přeložka, předběžný GTP, geofyzikální měření Ředitelství silnic a dálnic ČR geofyzika 2016
I/26 D5 Stod - přeložka, předběžný GTP, korozní průzkum Ředitelství silnic a dálnic ČR geofyzika 2016
Brno - Bystrc, Kamechy, tramvajová trať, předběžný GTP, geofyzikální měření Brněnské komunikace a.s. geofyzika 2016
Brno - Bystrc, Kamechy, tramvajová trať, předběžný GTP, korozní průzkum Brněnské komunikace a.s. geofyzika 2016
Staré Město - geofyzikální průzkum pro HG účely SWC Intech s.r.o. geofyzika 2016
I/46 Olomouc - východní tangenta, doplňkový průzkum, geofyzkální měření Ředitelství silnic a dálnic ČR geofyzika 2016
I/20 Hněvkov-Sedlice - dokumentace podrobného GTP, geofyzikální měření Ředitelství silnic a dálnic ČR geofyzika 2016
I/20 Hněvkov-Sedlice - dokumentace podrobného GTP, korozní průzkum Ředitelství silnic a dálnic ČR geofyzika 2016
Opatření na horní Opavě, geofyzikální průzkum AQUATIS, a.s. geofyzika 2016
I/69 Vsetín, rampa Mostecká, předběžný GTP, geofyzikální průzkum Ředitelství silnic a dálnic ČR geofyzika 2016
Ostrava - Merkury Market, IG průzkum BM Land Česko, s.r.o. inženýrská geologie a geotechnika 2016
Opatření na horní Opavě, IG průzkum pro mosty Povodí Odry, s.p. inženýrská geologie a geotechnika 2016
I/45 Nové Heřminovy - Zátor, I. Etapa, GT průzkum, dokumentace vrtů, odběr vzorků Ředitelství silnic a dálnic ČR inženýrská geologie a geotechnika 2016
Karviná - PZ Nové Pole, SEJONG, HG posouzení TARAMONTES s.r.o. hydrogeologie 2016
posudky pro vsakování dešťových srážek cca 10 lokalit GM projekce, s.r.o. hydrogeologie 2016
Blatnice - HG, kamerová prohlídka vrtu Víno Blatel, a.s. geofyzika 2015
I/42 VMO Žabovřeská I, doplňkový GTP, geofyzikální průzkum Ředitelství silnic a dálnic ČR geofyzika 2015
Tunel Ejpovice, doplňující geotechnický průzkum, geofyzikální měření Správa železniční dopravní cesty, státní podnik geofyzika 2015
Geofyzikální průzkum pro zpracování AR na lokalitách: Stará Turá - skládka KO Drahý vrch, Horné Naštice - skládka popolčeka, Dežerice - skládka TKO Veronika, Dežerice - odkalisko VAB, Rosina - skládka popolčeka-odkalisko, Žilina - Trnové - odkalisko popolčeka Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky geofyzika 2015
Brno - Modřice, ubytona, IG, korozní průzkum Architekti Hrůša & spol. s.r.o. geofyzika 2015
Veselá - geofyzikální průzkum sesuvu Obecní úřad Zašová geofyzika 2015
Bratislava - Slovnaft, kamerový průzkum GEOtest Bratislava s.r.o. geofyzika 2015
R35 Hořice-Sadová, dokumentace podrobného GTP, geofyzikální měření Ředitelství silnic a dálnic ČR geofyzika 2015
R35 Hořice-Sadová, dokumentace podrobného GTP, korozní průzkum Ředitelství silnic a dálnic ČR geofyzika 2015
Vítkovice, Štěrková kolej, sanace, sanační a postsanační monitoring Vítkovice, a.s. sanace 2015
CHOPAV Kvartér řeky Moravy, zpracování ZZ Palivový kombinát Ústí, s.p. sanace 2015
Ostrava, Caterpillar, H2, ekologický audit, terénní průzkum, odběr vzorků Zeppelin GmbH ekologický audit 2015
Bečva - Přerov, protipovodňová opatření města, IG průzkum Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. inženýrská geologie a geotechnika, hydrogeologie 2015
posudky pro vsakování dešťových srážek cca 10 lokalit GM projekce, s.r.o., Ing. Roubík hydrogeologie 2015