Vybrané reference oboru nakládání s odpady a skládkování

Projekční činnost podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

ZakázkaObjednatelRok
Brno-Židenice, Sběrné středisko odpadů, projektová dokumentace MČ Brno-Židenice 2016
Projektová dokumentace rekultivace bývalé pískovny v Dolním Třešňovci Město Lanškroun 2015-2016
Vysočany - Housko, projekt rekultivace skládky HOUSS RECYCLING s.r.o. 2010, 2014-2015
Aktualizace projektové dokumentace – VÚ Libavá – ochranné valy Daskabát – dokumentace odstranění stavby – I. etapa VUSS Brno 2013
Bosna a Hercegovina, vyhledání a průzkum lokality pro regionální skládku, průzkumy a projekty sanace a rekultivace pro 9 starých skládek v Unsko-sanském kantonu Česká republika-MPO 2006 - 2010
Projekt rekultivace skládky TKO a PO Nikolčice - Kurdějov, odborný dohled nad realizací Mikroregion Hustopečsko 2002, 2007, 2008 - 2009
Projekt sanace a rekultivace skládky PO Frýdek-Místek - Skatulův hliník MF ČR (FNM ČR) 2006
Projektová studie rekonstrukce složiště Kašpárkovice ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice 2006
Projekt rekultivace skládky PO Kovohutí Příbram Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 2005

Speciální práce, studie

ZakázkaObjednatelRok
Jestřebí u Brtnice – hodnocení rizika využití odpadu, provozní řád zařízení, žádost o souhlas podle par. 14, zákona 185/2001 Sb. Lesy ČR, s.p. 2016-2017
Plán odpadového hospodářství obce Horšovský Týn Horšovský Týn 2016
Plán odpadového hospodářství obce Vyškov Město Vyškov 2016
Plán odpadového hospodářství obce Moravský Písek Moravský Písek 2016
Plán odpadového hospodářství obce Horoměřice Horoměřice 2016
Rebešovice – analýza potenciálu produkce odpadů Obec Rebešovice 2016
Mladá Boleslav – analýza potenciálu produkce odpadů COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o. 2016
Modřice – analýza potenciálu produkce odpadů Město Modřice 2016
Lanškroun – Dolní Třešňovec, provozní řád zařízení pro využívání odpadů Město Lanškroun 2016
Lanškroun – Dolní Třešňovec, EIA Město Lanškroun 2016
Slavičín – skládka Radašovy, znalecký posudek skládky TKO Česká inspekce životního prostředí, Praha 2015
Měnín – uskladnění odpadů, znalecký posudek FINBAU a.s. 2016
Modřice – revitalizace sběrného dvora, studie DEA, energetická agentura, s.r.o. 2015
Lanškroun - studie nakládání s odpady Město Lanškroun 2015
Litovel – kompostárna, vyjádření hydrogeologa Město Litovel 2015
GRANTIKA - biologicky rozložitelné odpady – Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady (Projektové dokumentace a Analýzy potenciálu produkce odpadu) pro obce Jenišovice, Radvanice a Bartovice Erste Grantika Advisory, a.s. 2015
Blažovice – biologicky rozložitelné odpady – Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady (Projektové dokumentace a Analýzy potenciálu produkce odpadu) Pospíšil & Švejnoha spol.s r.o. 2015
Kaplice – zařízení pro sběr a výkup odpadů, EIA EGAL s.r.o. 2015
Lanškroun - studie nakládání s odpady ve městě Lanškroun Město Lanškroun 2014
Ždánice - provozovna pro využívání druhotných surovin – recyklační centrum, EIA ARW, a.s. 2015
Vysočany – Housko, terénní úpravy skládky, EIA HOUSS RECYCLING s.r.o. 2015
Bělá nad Svitavou – Autovrakoviště – navýšení kapacity, EIA AUTOPACA – autovrakoviště, 2015

Rekultivace a sanace skládek

ZakázkaObjednatelRok
Rekultivace skládky komunálního odpadu v Mladějovicích u Šternberka Obec Mladějovice 2014-2015
Blato – rekultivace skládky sludge Ministerstvo financí ČR 2011 -2013
Nová Ves – sanace skládky sludge v zatopeném lomu Ministerstvo financí ČR 2013
Frýdek-Místek, Válcovny plechu-projekt, sanace a rekultivace dehtových lagun, lagun neutralizačních kalů a skládek PO na 11 dílčích lokalitách v rámci odstranění SEZ FNM-MF ČR 2004 -2007
Jetřichov-PASA-sanace skládky NO Obec Jetřichov 2003 - 2006

Návrhy, vybudování a provozování monitorovacích systémů

ZakázkaObjednatelRok
Chabařovice – skládka, monitoring Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. 2016
Praha - .A.S.A., monitoring (Bláto, Borek u Dačic, Dolní Přím, Lišov, Lodín, Ostrava – Hrabová, Praha – Ďáblice, Řepiště, Tisová, Úholičky, Uhy, Únanov, Vyskytná, Žabčice, Žerčice) FCC Česká republika, s.r.o. 2012/2016
Slovensko - Krompachy, monitoring skládky Město Krompachy 2015
Březina - Anna, monitoring skládky P-D Refractories CZ a.s. 2015
Kozlov - skládka TKO, ověřovací měření skládkového plynu Ministerstvo obrany ČR 2015
Louka u Olešnice - monitoring skládky BEC Poříčí s.r.o. 2011/2015
Měření skládkového plynu na lokalitách skládek komunálního odpadů společnosti .A.S.A. (Bláto, Borek u Dačic, Lišov, Lodín, Praha – Ďáblice, Tisová, Úholičky, Uhy, Únanov, Vyskytná, Žabčice) FCC Česká republika, s.r.o. 2013/2015
Monitoring skládky Šlapanice SATESO, s.r.o. 2014
Nikolčice - Kurdějov, monitoring skládky Mikroregion Hustopečsko 1999/2015, 2016
Libavá - skládka TKO, ověřovací měření skládkového plynu Ministerstvo obrany ČR 2014
Hluk – skládka Cihelna, monitoring Město Hluk 2000-2016
Transfer of czech knowledge: Strengthening National Capacities on Comprehensive Chemicals (Persistent Organic Pollutants) contaminated site assessment in Armenia, Report on Sampling on Nubarashen Site – odběry a analýzy vzorků ze skládky NO, návrh opatření UNDP Bratislava 2013
Monitoring u skládek kyselých sludgů na lokalitách Blato, Nová Ves Paramo Pardubice, a. s. 2004 - 2013
Monitoring rekultivované skládky TKO a PO Hluk-Cihelna Městský úřad Hluk 2001-2013
Monitorování skládek firmy A.S.A. na lokalitách Žabčice, Únanov, Borek u Dačic, Výskytná n. Jihlavou, Lišov, Bystřice pod Hostýnem, Uhlířské Janovice-Bláto, Praha-Ďáblice, Úholičky, Uhy, Tisová, Řepiště a Lodín Regionální pracoviště firmy A.S.A. Praha, s. r. o. 1998 –2013
Vlčí doly-monitoring skládky TKO a PO Fatra a.s. Napajedla 2003 - 2013
Vysočany-kamenolom Housko, návrh, vybudování a provozování monitorovacího systému skládky Houss Recycling s.r.o. 1997 - 2013
Březina - MŠLZ, vybudování a provoz monitorovacího systému, hg průzkum a návrh sanačních opatření u skládky dehtu a fenolové vody MŠLZ, a. s. Velké Opatovice 1994 - 2013
Návrh, vybudování a provozování hydrogeologického monitoringu areálu Jaderné elektrárny Dukovany, včetně meziskladu jaderného paliva ČEZ, a. s., JEDU Dukovany 1992 - 2013
Nikolčice-Kurdějov, monitoring skládky Mikroregion Hustopečsko 2011, 2012
Vybudování a provoz monitorovacího systému na skládce toxických odpadů Chabařovice, hydrogeologické průzkumné práce, geofyzikální měření CH2M HILL Česká republika, a. s. Praha
SCES-Group s.r.o.
1997 – 2003 resp. 2004 - 2005
Návrh, vybudování a provozování monitorovacích systémů u skládek TKO v okrese Svitavy - lokality Gruna, Křenov, Staré Město-Goldberg, Městečko Trnávka, Moravská Třebová-Hamperk, Třebařov, Jevíčko Obecní úřady 1996 - 2005
Hydrogeologické průzkumy, analýzy rizika, návrhy sanačních opatření, vybudování a provoz monitorovacích systémů u skládek kyselých sledgů na lokalitách Blato, Hlavečník, Časy, Nová Ves a Zdechovice Paramo Pardubice, a. s. 1996 - 2004
Návrh, vybudování a provozování monitorovacího systému u bývalé městské skládky TKO a PO v Brně-Černovicích Magistrát města Brna 1993 - 2004

Analýzy rizik skládek, ekologické audity

ZakázkaObjednatelRok
Geologický průzkum vč. zpracování AR na lokalitách: Stará Turá – skládka KO Drahý vrch, Horné Naštice – skládka popolčeka, Dežerice – skládka TKO Veronika, Dežerice – odkalisko VAB, Rosina – sládka popolčeka -odkalisko, Žilina – Trnové – odkalisko popolčeka (součástí byl i geofyzikální průzkum) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2015
Geologický průzkum (vč. AR) na lokalitách: Oščadnice – FRACHO, Čadca – AVC – supermarket, Liptovský Mikuláš – Velvetex, Ružomberok – areál SCP, Bytča - Vural Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2015
Hranice – skládka Jelení kopec, analýza rizika SITA CZ a.s. 2014 – 2015
Ekologický audit skládky Praha-Motol Městská část Praha 5 2015
Uhy – IV. etapa - Souhrnná rešerše z IG a HG průzkumů - Analýza rizik při realizaci vsakování podle ČSN 75 9010 .A.S.A. spol. s r.o., Praha 2013
Skládka TKO Nedaničky, Analýza rizik kontaminovaného území Město Klatovy 2012
Ledce – areál bývalé skládky, Analýza rizik Statutární město Plzeň 2012
Kaznějov – OMGD, Aktualizace analýzy rizik OMGD, s.r.o. 2012
Rizikové analýzy SEZ na území Pardubického kraje – okres Chrudim, Analýza rizik vlivu skládky Hamřík v CHKO Žďárské vrchy na podzemní vody a významný vodní tok řeky Chrudimky – subdodávka pro Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Pardubický kraj 2010
Analýza rizik nepovolené skládky u obce Stará Libavá Pan Stanislav Mašek 2010
Valtice-analýza rizika skládky TKO a PO Město Valtice 2009
Jetřichov-PASA-skládka, analýza rizik vyplývajících ze staré ekologické zátěže v prostoru skládky galvanických odpadů a pesticidů na lokalitě Jetřichov - Pasa VCES Hradec Králové 2008
Hostěnice-analýza rizika skládky TKO Sdružení obcí Rokytnice 2008
Dalov-analýza rizika skládky PO SPF Group,v.o.s. 2007
Šlapanice-ekologický audit skládky TKO a PO SAKO Brno, a.s. 2006
Březina-analýza rizika skládky NO P-D Refractories CZ a.s. 2007
Bratčice-ekologický audit skládky TKO SAKO Brno, a.s. 2004

Průzkumy a projekty dle zákona č. 62/1988 Sb., supervize sanačních a rekultivačních prací

ZakázkaObjednatelRok
Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky (sanace a rekultivace skládky TKO a PO), správce stavby Město Litovel 2013 - 2015
Devínska Nová Ves - kamenolom Srdce, odborný geologický dohled Ministerstvo životného prostredia SR 2015
Slovenská republika – průzkum environmentální zátěže, Dezerica – odkalisko, skládky – Dezerica, Horné Naštice, Stará Turá, Žilina, Rosina Ministerstvo životného prostredia SR 2015
VÚ Libavá – ochranné valy Daskabáty – dokumentace odstranění stavby – technologický postup Ministerstvo obrany ČR 2014
Uhy – IV. etapa - Doplňkový IG a HG průzkum .A.S.A. spol. s r.o., Praha 2013
Košický samosprávny kraj – príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce – geologický prieskum životného prostredia v priemyselnom areáli „Chemko“ Košický samosprávny kraj 2013
VYSKYTNÁ-skládka, hg posouzení, Posouzení problematiky zvýšeného výskytu výluhových vod na zrekultivované skládce Vyskytná .A.S.A., spol. s r. o., Praha 2013
ArcelorMittal Frýdek-Místek – dehtová laguna, doprůzkum Ministerstvo financí ČR 2013
Lipník nad Bečvou - Sanace vojenského areálu – cvičiště Závrbek – I. a II. etapa, hg průzkum, projektová dokumentace VUSS Brno 2009
Slovenská republika, Bratislava-kamenolom Srdce, průzkum, analýza rizika, studie proveditelnosti a projekt sanace skládky NO MŽP SR 2008
Hydrogeologické průzkumné práce, geofyzikální měření, vybudování a provoz monitorovacího systému na skládce toxických odpadů Chabařovice CH2M HILL Česká republika, a. s. Praha
SCES-Group s.r.o.
1997-2003
resp. 2004-2005

Hodnocení rizika podle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

ZakázkaObjednatelRok
Nový Malín – hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu Terra-Pozemkové úpravy s.r.o. 2016-2017
Němčice nad Hanou – hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu, doplněk SUEZ Využití zdrojů a.s. 2016
Kobeřice – hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu, doplněk 2016
Lanškroun - hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu při rekultivaci pískovny Město Lanškroun 2016
Velké Hamry - hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu SIZ s.r.o. 2015
Brno - Černovice, pískovna, hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu Pískovna Černovice, spol. s r.o. 2015
Němčice nad Hanou – SITA, hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu SITA CZ a.s., Praha 2015
Zábřeh - park Oborník, hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu Město Zábřeh 2015
Němčany - hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu, Provozní řád zařízení SKR Stav s.ro. 2015
Vizovice – parcela 924, hodnocení rizika Město Vizovice 2014
Vizovice – parcely 916 a 918, hodnocení rizika Město Vizovice 2014
Železné u Tišnova - hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu, Provozní řád zařízení Geemat s.r.o. 2014
Velký Hlavákov - hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu Vladimír Krystyn 2014
Boskovice - SITA CZ, hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu SITA CZ a.s. 2014
Čebín - lom, hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu při rekultivaci kamenolomu Rosa, s.r.o. 2014
Rvenice – EUROVIA, hodnocení rizika využití odpadu na povrchu terénu EUROVIA Kamenolomy a.s. 2014
OLŠANY – lom, hodnocení rizika, Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č. 11, odstavce 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb. při rekultivaci kamenolomu Olšany Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 2013
KŘEŠICE – hodnocení rizika, Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č.11, odstavce 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb. na pozemcích v k. ú. Křešice u Litoměřic Mgr. Tomáš Ondrůšek, Pozořice 2013
CHVALETICE – hodnocení rizika, Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č.11, odstavce 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb. při rekultivaci nepoužívané požární nádrže GALMET, spol. s.r.o., Dolní Břežany 2013
ČERNOVICE – pískovna, hodnocení rizika, Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č.11, odstavce 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb. při rekultivaci pískovny Brno-Černovice Pískovna Černovice, spol. s r.o., Brno 2013
PAVLICE – lom, hodnocení rizika, Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č.11, odstavce 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb. při rekultivaci kamenolomu Pavlice Madest, s.r.o., Pavlice, Grešlové Mýto 2013
BOŽICE-pískovna, hodnocení rizika, Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č.11, odstavce 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb. při rekultivaci pískovny Božice Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 2012
OLOMOUC-BLATEC-hodnocení rizika, Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č.11, odstavce 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb. při rekultivaci bývalé skládky TKO v k.ú. Blatec Ing. František Večeř, Olomouc 2012
VALTICE-skládka Úvaly-hodnocení rizika, Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č.11, odstavce 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb. při rekultivaci bývalé skládky TKO v k.ú. Úvaly u Valtic JANČÁLEK s.r.o., Břeclav 2012
MOHELNICE-hodnocení rizika, Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č.11, odstavce 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb. na pozemcích v k. ú. Mohelnice Antonín Neumann, VDS s. r.o., Mohelnice 2012
MĚSTEČKO TRNÁVKA-terénní úpravy-hodnocení rizika, Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy č.11, odstavce 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb. na pozemcích v k. ú. Městečko Trnávka MATOUŠEK CZ a. s., Jevíčko 2012

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Mgr. Borise Urbánka - urbanek@geotest.cz, mobil 724 742 261.