Reference oboru inženýrská geologie a geotechnika

Zakázka Objednatel Rok realizace
Silnice I/42 Brno – VMO Dobrovského B, záruční monitoring Ředitelství silnic a dálnic ČR 2012 - 2017
EUREKA E!7614, "Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací", program vědy a výzkumu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2013 - 2016
Brno - rekonstrukce kanalizace, správce stavby, geotechnický a geodetický sled výstavby AP INVESTING, s.r.o. 2011 - 2014
Dukovany - JEDu, stabilita stavební jámy, PD – vypracování projektové dokumentace a zajištění stavební jámy při rekonstrukci potrubí ČEZ ENERGOSERVIS, s.r.o. 2013
D1 0137 Přerov - Lipník - doplňkový geotechnický průzkum SUDOP Pardubice, s.r.o. (vyšší objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR) 2012
EUREKA E!4981, "Automatizovaný systém pro analýzu vybraných charakteristik a procesů v porézním prostředí metodou EIS", program vědy a výzkumu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2010 - 2012
I/42 Brno VMO Žabovřeská I. Doplňkový geotechnický průzkum - I. a II. etapa Ředitelství silnic a dálnic ČR 2012 - 2013
Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, provozní úsek V. A Dejvická (mimo st. Dejvická) - Motol - geotechnická a hydrotechnická supervize Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 2011 - 2012
Mosty u Jablunkova - tunel, znalecký posudek havárie rekonstruovaného Jablunkovského tunelu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 2009 - 2012
Sanace odvodňovacích vrtů Brno – Bystrc - sanace odvodňovacích a pozorovacích vrtů, geodetické zaměření, geotechnický sled, a monitoring Statutární město Brno 2011 - 2012
Dálnice D8 – stavba 0805; tunely Prackovice a Radejčín – geotechnický sled ražeb a tenzometrická měření v rámci geotechnického monitoringu výstavby AZ Consult, spol. s r.o. 2008 - 2012
Brno – vrt v téglu, gt - Realizace 60 m hlubokého vrtu pro odběry neporušených vzorků jílů k následným laboratorním analýzám v areálu společnosti GEOtest, a.s. v Brně a statická penetrace metodou DMT. Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta 2012
Zvole - tahové zkoušky hřebíků kotvené opěrné zdi Stump - Geospol, s.r.o. 2013
Bratislava – električkový tunel – laboratorní zkoušky přetvárných charakteristik hornin 2012
Radešínská Svratka a Řečice – geotechnický sled výstavby kanalizační sítě a ČOV 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 2012
Ostrava – administrativní budova Nová Karolina – statické zatěžovací zkoušky pilot Franki GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 2011
Silnice I/42 Brno – VMO Dobrovského B, monitoring (vedoucí sdružení zhotovitelů) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2006 – 2011
Praha Letohradská, ig – statické posouzení nástavby Horák Engineering. s.r.o. 2010
Geodetická dokumentace sítí Jedovnicko, Ostrovsko, Blanensko, Boskovicko Svazek vodovodů a kanalizací 2010
EUREKA! 4891 program vědy a výzkumu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2010
R52, stavba 5204 – podrobná etapa geotechnického průzkumu pro rychlostní komunikaci ŘSD ČR 2009 – 2010
R52, stavba 5205 Ivaň - Perná – podrobná etapa geotechnického průzkumu pro rychlostní komunikaci ŘSD ČR 2009 – 2010
Brno – Plynovod, zatěžovací zkoušky Moravský Plynostav, a.s. 2010
Bojkovice - FVE - tahové zkoušky pro založení konstrukcí fotovoltaických elektráren KLIMATHERM s.r.o. 2010
Silnice I/42 Brno – VMO Žabovřeská, podrobný GTP Brněnské komunikace a.s. 2008
D47, tunel Klimkovice, monitoring (vedoucí sdružení zhotovitelů) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2004 – 2008
Brno – CTP, Škrobárny, haly VII, XII, XIII, XIV, ig Škrobárna Reality, a.s. 2007
Prštice – tunel, doplňující IG průzkum AMBERG Engineering Brno, a.s. 2007
Znojmo – Karolininy sady, stabilita skalního tělesa Město Znojmo 2007
Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace, geotechnický sled PKS INPOS a.s. 2006 - 2007
Projekt ochrany povodí řeky Dyje, správce stavby, fondy EU-ISPA (člen sdružení zhotovitelů) SVKMO, 4 Svazky obcí a měst 2004 – 2007
Brno – CTP, Černovická terasa CTP Invest, s.r.o. 2005 – 2006

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Ing. Marka Poláka - polak@geotest.cz, mobil 606 732 513.