Odborné články a příspěvky na konferencích

Naši specialisté se kromě vlastní činnosti věnují také publikování a prezentování svých znalostí. V této sekci budeme jejich odborné články, prezentace, příspěvky a plakáty z konferencí shromažďovat.

Bohemia centralis, 34: 75-96, 2018

Praha

Slavomír Mikita, Petr Lacina(GEOtest), Lukáš Jurek (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU)
Monitoring fyzikálně-chemických parametrů tekoucích a stojatých vod a sedimentů v povodí Klabavy (CHKO Brdy) (článek ve formátu PDF)


Geochémia 2018

5. - 6. 12. 2018, Bratislava

Jan Bartoň (GEOtest)
Specifické přístupy k řešení geologických a vodohospodářských projektů v rozvojových zemích (přednáška)

Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Slavomír Mikita, Michal Hegedüs (GEOtest)
Návrh a realizace sanace staré ekologické zátěže v oblasti průmyslového areálu kontaminované šestimocným chromem (článek ve formátu PDF)

Michal Hegedüs, Petr Lacina(GEOtest), Jaroslav Briančin, Matej Baláž (Ústav Geotechniky, Slovenská akadémia vied, Košice)
Modified iron-based sludge for arsenic removal from groundwater (článek ve formátu PDF)


19. Slovenská hydrogeologická konferencia

6. - 9. 11. 2018, Nimnica

Jan Bartoň, Jan Oprchal (GEOtest)
Groundwater body characterization in DRINI I BARDHË river basin in Kosovo (článek ve formátu PDF)

Slavomír Mikita, Petr Lacina (GEOtest)
Výsledky monitoringu vody a dnových sedimentov na hornom toku Klabavy (článek ve formátu PDF)

 

 


Contaminated sites 2018

8. - 10. 10. 2018, Banská Bystrica

Slavomír Mikita (GEOtest)
Proposal of remediation of Morava river floodplain contaminated by chlorinated hydrocarbons (článek ve formátu PDF)

Petr Lacina (GEOtest)
Portable x-ray fluorescence analyzer: an excelletnt tool for preliminary exploration and screening ofcontaminated sites (článek ve formátu PDF)
prezentace ve formátu PDF

Boris Urbánek, Otakar Pazdírek, Petr Lacina (GEOtest)
Methods of POPs Contamination spread estimation on depository site Nubarashen - Armenia (článek ve formátu PDF)

Jan Bartoň, Jan Oprchal (GEOtest)
Monitoring of groundwater body in Drini I Bardhë river basin in Kosovo (článek ve formátu PDF)


Remediation Day 2018

1.3. 2018, Mechelen, Belgie

Slavomír Mikita (GEOtest)
Remediation of a floodplain of Morava river in Czech Republic contaminated by a chlorinated ethenes (poster ve formátu PDF)


Geochémia 2017

6. - 7. 12. 2017, Častá – Papiernička

Slavomír Mikita (GEOtest)
Poznatky zo sledovania kritických parametrov v povrchových vodách a dnových sedimentoch v povodí Klabavy - CKHO Brdy (článek ve formátu PDF)

Petr Lacina (GEOtest)
Využití rentgenové fluorescence pro on-site stanovení rozsahu kontaminace na základě detekce prvkového zastoupení v zeminách - případové studie (článek ve formátu PDF)

Jan Bartoň (GEOtest)
Průzkum vlivu složiště popelovin na životní prostředí (článek ve formátu PDF)


Contaminated sites 2017

16. - 18. 10. 2017, Štrbské Pleso

Slavomír Mikita, Petr Lacina, Jan Bartoň (GEOtest)
Environmentálna záťaž znečistená chrómom - príklad in situ (článek ve formátu PDF)
prezentace ve formátu PDF

Jan Bartoň (GEOtest)
Reálné expoziční scénáře při procesu hodnocení rizik se zaměřením na zahraniční průzkumy (článek ve formátu PDF)
prezentace ve formátu PDF

Petr Lacina (GEOtest), Jana Steinová, Marie Czinnerová (Technická univerzita Liberec)
Nano-Bio v sanační praxi - Použití nanočástic železa v kombinaci s materiály podporující přirozenou atenuaci během in situ sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky (článek ve formátu PDF)


XV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres 2017

4. - 7. 9. 2017, Brno

Slavomír Mikita (GEOtest)
Využitie overených koncepčných modelov pri prieskume environmentálnych záťaží (článek ve formátu PDF)
prezentace ve formátu PDF

Jan Bartoň (GEOtest)
Specifika hydrogeologického průzkumu a stavebního čerpání při výstavbě páteřní kanalizace v Brně (článek ve formátu PDF)
poster ve formátu PDF

Jiří Pavlík, Martina Bulgurovská (GEOtest), Jana Pařílková, Zbyněk Zachoval (VUT v Brně), Andrzej Gruchot, Tymoteusz Zydrón (Zemědělská univerzita Krakow)
Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka metodou EIS (článek ve formátu PDF)
prezentace ve formátu PDF

Jiří Pavlík, Martina Bulgurovská (GEOtest)
Měření napjatosti zemních těles pomocí metody EIS (článek ve formátu PDF)
prezentace ve formátu PDF

Jitka Novotná, Pavlína Vylamová, Zdeněk Sedláček (GEOtest)
Drenážní efekt kanalizací a způsoby jeho eliminace (článek ve formátu PDF)

Marek Polák (GEOtest)
Geotechnické průzkumy v okolí budoucího vodního díla Nové Heřminovy (článek ve formátu PDF)


Sanační technologie XX 2017

24. - 26. 5. 2017, Uherské Hradiště

Jan Bartoň (GEOtest)
Problematika starých ekologických zátěží v intravilánech - Brownfield Brno-Křídlovická (prádelny a ćistírny) (článek ve formátu PDF)
prezentace ve formátu PDF


Cambelove dni 2017

27. - 28. 4. 2017, Dudince

Jan Bartoň, Ivana Schwarzerová (GEOtest)
Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu (článek ve formátu PDF)
poster ve formátu PDF

Petr Lacina, Jan Bartoň, Slavomír Mikita, Vojtěch Dvořák, Prokop Barson (GEOtest)
Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómom (prezentace ve formátu PDF)


Geochémia 2016

30. 11. - 1. 12. 2016, Bratislava

Jan Bartoň (GEOtest)
Analýza rizik v brownfields - typová lokalita Brno-Křídlovická (článek ve formátu PDF)
prezentace ve formátu PDF

Slavomír Mikita (GEOtest)
Skúsenosti z prieskumu odkalísk pre účely vyhodnotenia analýzy rizika (článek ve formátu PDF)

Slavomír Mikita (GEOtest)
Skúsenosti z prieskumu odkalísk pre účely vyhodnotenia analýzy rizika (poster ve formátu PDF)


Contaminated Sites 2016

12. - 13. 9. 2016, Bratislava

Petr Lacina (GEOtest), Tomáš Weidlich (Univerzita Pardubice), Jana Steinová (Technická univerzita Liberec)
Efficiency of differently modified zero-valent iron nanoparticles and their utilization during remediation of groundwater contaminated by chlorinated hydrocarbons (abstrakt ve formátu PDF)

Slavomír Mikita, Jan Bartoň (GEOtest)
Experiences from professional geological supervision on remediation of site quarry Srdce (článek ve formátu PDF)
poster ve formátu PDF

 


Podzemní stavby 2016

23. - 25. 5. 2016, Praha

Jan Stach, David Rupp (GEOtest), Jaroslav Lossmann (ARCADIS CZ)
Aspekty "záručního a pozáručního" monitoringu na vybraných tunelových stavbách v České republice (článek ve formátu PDF)

Tomáš Ebermann, Ondřej Hort (GEOtest), Petr Hlaváček, Vladimír Nosek (Angermeier Engineers)
Tunel Ejpovice - geotechnický monitoring (článek ve formátu PDF)


Sanační technologie 2016

18. - 20. 5. 2016, Třeboň

Jan Bartoň, Slavomír Mikita
Využití bóru při monitoringu starých ekologických zátěží (článek ve formátu PDF)
poster (ve formátu PDF)

Petr Lacina (GEOtest), Jana Steinová (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TUL), Vojtěch Dvořák, Eva Vodičková, Alena Polenková (GEOtest)
Aplikace různě modifikovaných forem nZVI při in-situ sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými etheny (článek ve formátu PDF)

Slavomír Mikita, Jan Bartoň
Využitie overených koncepčných modelov pri prieskume environmentálnych záťaží (článek ve formátu PDF)
prezentace ve formátu PDF


Úspěšná pilotní aplikace nanoželeza za účelem odstranění chlorovaných uhlovodíků z podzemních vod

Petr Lacina
článek je k dispozici na EnviWebu


Water Science and Technology, 72(10), 2015

Petr Lacina, Scott Goold
Use of the ferrates (FeIV-VI) in combination with hydrogen peroxide for rapid and effective remediation of water - laboratory and pilot study (anglicky, abstrakt ve formátu PDF, článek dostupný na webu)


Geochémia 2015

2. a 3. 12. 2015, Bratislava, Slovensko (sborník)

Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Eva Vodičková
Využití nanomateriálů na bázi nulamocného železa při in-situ sanacích podzemních vod (článek ve formátu PDF)

Slavomír Mikita, Jan Bartoň
Bór ako indikátor šírenia sa znečistenia zo skládok a odkalísk (článek ve formátu PDF)

Slavomír Mikita, Jan Bartoň
Bór ako indikátor šírenia sa znečistenia zo skládok a odkalísk (prezentace ve formátu PDF)


Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII

14. - 15. 10. 2015, Hustopeče, Česká republika

Tomáš Weidlich (Univerzita Pardubice), Petr Lacina (GEOtest)
Využití reduktivní dehalogenace pro jednoduchý rozklad aromatických chlorderivátů s následnou biodegradací vznikajících produktů (článek ve formátu PDF)


Cambelove dni 2015

24. - 26. 9. 2015, Makov - Kopanice, Slovensko

Jan Bartoň
Skládka balastních izomerů a chlorovaných benzenů z výroby HCH Spolana Neratovice na lokalitě Hájek u Karlových Varů v České republice (článek ve formátu PDF)

Slavomír Mikita
Monitorovanie kontaminovaného zvodnenca s vertikálnou chemickou zonálnosťou (článek ve formátu PDF)

Petr Lacina
Feráty (FeIV-VI): teorie a praxe (článek ve formátu PDF)


Water Environment Research, 87(4), 2015

Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Eva Vodičková, Prokop Barson, Josef Kalivoda, Scott Goold
The Application of Nano-Sized Zero-Valent Iron for In Situ Remediation of Chlorinated Ethylenes in Groundwater: A Field Case Study (anglicky, abstrakt ve formátu PDF, článek dostupný na webu)


Konference Contaminated sites 2015

27. - 29. 5. 2015, Bratislava, Slovensko (sborník)

Jan Bartoň, Jaromír Novák, Jan Oprchal, Lenka Pánská, Petr Lacina
Soil and water sampling and analysis program in Kosovo (článek ve formátu PDF)

Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Eva Vodičková, Alena Polenková, Prokop Barson
Practical applications of ferrates (FeVI and FeV) in combination with hydrogen peroxide for fast and effective remediation of contaminated groundwater (článek ve formátu PDF)


Konference Sanační technologie XVIII

19. - 21. 5. 2015, Uherské Hradiště, Česká republika (sborník)

Jan Bartoň, Petr Lacina
Využití přenosného analyzátoru prvků na bázi rentgenové fluorescence pro detekci kontaminace ve skládce komunálních a průmyslových odpadů (článek ve formátu PDF)

Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Eva Vodičková, Alena Polenková
Pilotní aplikace ferátů (FeVI a FeV) v kombinaci s peroxidem vodíku za účelem efektivní a rychlé ex-situ sanace podzemních vod (článek ve formátu PDF)

 

 

 


Konference Geochémia 2014

4. - 5. 12. 2014, Bratislava, Slovensko (sborník)

Petr Lacina, Eva Vodičková, Vojtěch Dvořák, Alena Polenková
Feráty (FeV a FeVI) v sanační praxi a jejichvyužití při sanaci podzemních vod (článek ve formátu PDF)

Jan Bartoň, Jaromír Novák, Jan Oprchal, Lenka Pánská, Petr Lacina
Monitoring environmentálních zátěží v Kosovu (článek ve formátu PDF)


Časopis Podzemná voda, 20(2), 2014

Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Eva Vodičková, Alena Polenková
Porovnání účinnosti redukčních a oxidačních reakcí s využitím částic železa během in-situ sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými etheny (článek ve formátu PDF)


17. slovenská hydrogeologická konferencia 2014

14. - 17. 10. 2014, Piešťany, Slovensko (sborník)

Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Eva Vodičková, Alena Polenková
Porovnání účinnosti redukčních a oxidačních reakcí s využitím částic železa během in-situ sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými ethyleny (článek ve formátu PDF)


Konference Znečistené územia 2014

23. - 25. 4. 2014, Štrbské pleso, Slovensko (sborník)

Jan Bartoň, Boris Urbánek, Petr Lacina
Kontaminace látkami POPs v Arménii (článek ve formátu PDF)

Jan Bartoň, Ivana Schwarzerová, Alena Polenková
Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu - Bytíz (článek ve formátu PDF)

Petr Lacina, Eva Vodičková, Vojtěch Dvořák, Václav Mátl, Josef Kalivoda
Eliminace ekologických rizik v areálu závodu K-BASS Brandýs nad Orlicí (článek ve formátu PDF)

Michael Mackenbach, Jan Oprchal, Bruno Pauls, Jaromír Novák, Zdeněk Železný
Podrobné technické řešení pro výstavbu čističky kyselých důlních vod, Novo Brdo Mine, Artana, Kosovo (článek ve formátu PDF)

 


EGRSE Journal 1/2014

Bláha P., Duras R.: Geoelektrické metody v monitoringu poddolovaných území, EGRSE, XXI, 1, ČAAG, 2014, ISSN 1803 – 1447, s. 15 – 22. (článek ve formátu PDF)


XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres 2014

2. - 5. 9. 2014, Liberec, Česká republika (sborník)

Bláha P., Duras R.: Geofyzikální metody v monitoringu poddolovaných území., In: XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 099, s. 1-4. (článek ve formátu PDF)

Lazecký M., Bláha P.: Družicová radarová interferometrie pro sledování deformací, In: XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 100, s. 1-6. (článek ve formátu PDF)

Lazecký M., Bláha P.: Využití radarové interferometrie v inženýrské geologii a hydrogeologii, In: XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 101, s. 1-8. (článek ve formátu PDF)

Novotná J., Blaha P., Duras R.: Tunel Umiray – Macua, Filipíny – hydrogeologický monitoring, In XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2014, stať 173, s. 1-8. (článek ve formátu PDF)

 


EGU General Assembly 2013

7. - 12. 4. 2013, Vídeň, Rakousko (web)

Lazecký, M., Bláha, P., Dobeš, P., 2013: Potential of Satellite SAR Interferometry for Assessment of Risk of Landslides - case study of Angren, Uzbekistan. EGU General Assembly 2013, 7-12 April 2013, Vienna. (článek ve formátu PDF)


Konference Městské vody 2013

RNDr. Jitka Novotná, Mgr. Zdeněk Sedláček
Vliv kanalizací na hydrogeologické poměry v intravilánech (článek ve formátu PDF)


Konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů 2013

Jitka Novotná, Jan Oprchal, Pavel Burda
Hrdibořické rybníky – příklad vazby rašelinišť a drenážních oblastí hydrogeologických struktur (článek ve formátu PDF)


Konference Bezpečnostní management a společnost 2013

Jan Bartoň
Hydrodynamické zkoušky na vrtech nouzového zásobování pitnou vodou. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2013, Brno, 2013, s. 41 – 45, ISBN 978-80-7231-928-2 (článek ve formátu PDF)

Jakub Štefečka
Numerický model proudění podzemní vody v hydrogeologickém rajonu Vyškovské brány. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2013, Brno, 2013, s. 506 – 510, ISBN 978-80-7231-928-2 (článek ve formátu PDF)

 

 

Konference Zakládání staveb 2012

Ing. David Rupp (GEOtest), Ing. Jaroslav Lossmann (Arcadis Geotechnika)
Monitoring při výstavbě tunelů Dobrovského v Brně (článek ve formátu PDF)

Ing. Vít Černý (GEOtest), Ing. Bořek Procházka (HG partner s.r.o.)
Geotechnický průzkum a projekt pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, v regionu Kurdistán, Irák (článek ve formátu PDF)

RNDr. Jitka Novotná (GEOtest)
Vliv dynamiky podpovrchového odtoku na základové poměry (článek ve formátu PDF)


Konference Znečistené územia Bratislava 2012

Mgr. Jan Bartoň, RNDr. Milan Čáslavský, Ph.D., Mgr. Jakub Štefečka
Kaznějov - Stará ekologická zátěž z chemické výroby (článek ve formátu PDF)

Jan Bartoň, Eva Vodičková
Analýza rizik vlivu skládky Hamřík v CHKO Žďárské vrchy na podzemní vody a významný vodní tok řeky Chrudimky (článek ve formátu PDF)

 


3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management

Mgr. Boris Urbánek, RNDr. Eva Vodičková
The Use of Neutralisation Sludge in the Process of Reclamation and in the Building Industry (článek v angličtině, ve formátu PDF)


Mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost - Brno 2012

RNDr. Jitka Novotná, Mgr. Jan Oprchal
Využití GIS při zpracování morfohydrogeometrické analýzy pro stanovení privilegovaných cest proudění podzemní vody. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2012, Brno, 2012, s. 364 – 370, ISBN 978-80-7231-871-1 (článek ve formátu PDF)

Jan Bartoň, Milan Čáslavský, Jakub Štefečka
Kaznějov - Stará ekologická zátěž z chemické výroby. In: Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2012, Brno, 2012, s. 554 – 561, ISBN 978-80-7231-871-1 (článek ve formátu PDF)


Publikace doc. Bláhy

Bláha P., Woznica L.: Modelová lokalita: Svahová deformace Karolinka (průvodce exkurzí)., In: Sborník: Svahové deformace a pseudokras 2007, ČGS, Vsetín, 2009, CD nosič. [soubor PDF]

Bláha P., Müller K., Horský O.: Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické účely., [soubor PDF]

Burda P., Novotná J., Michlíček E., Slavík J., Michna J., Bláha P., Duras R.: Hydrogeologické mapování ajmaku Dundgobi ve středním Mongolsku, In: Sborník: 10. ČS mezinárodní hydrogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 13 – 16, ISBN 978-80-248-2026-2. [soubor PDF]

Burda P., Novotná J., Michlíček E., Slavík J., Michna J., Bláha P., Duras R.: Hydrogeologické mapování širšího okolí města Mandalgobi v Mongolsku, In: Sborník: 10. ČS mezinárodní hydrogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 79 – 82, ISBN 978-80-248-2026-2. [soubor PDF]

Novotná J., Bláha P., Musilová A.: Antropogenní vlivy na kvalitu pitných vod v oblasti středního a jižního Mongolska, In: Sborník: 10. ČS mezinárodní hydrogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 13 – 16, ISBN 978-80-248-2026-2. [soubor PDF]

Horský O., Bláha P.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady - prezentace knihy, In: Sborník: 1. národní inženýrskogeologický kongres, VŠB – TU, Ostrava, 2009, s. 43 – 44, ISBN 978-80-248-2026-2.

Bláha P., Duras R.: Methods of a geophysical survey for road design., In: Zbornik: The second BH congress on roads, Sarajevo, 2009, p. 22 + CD. [soubor PDF]

Bláha P.: Landslide and its complex investigation., Acta Montanistica Slovaca, 14, 2009, No 3, s. 221-231, ISSN 1335-1788. [soubor PDF]

Bláha P., Duras R., Fousek J., Novotná J.: Vodní dílo Angat a jeho využívání., EGRSE, XVI, 1-2, ČAAG, 2009, ISSN 1803 – 1447, s. 1 – 31. [soubor PDF]

Blaha P., Skacel B.: The Angat Dam and Associated Facilities and Their Use., Water Recources and Renawable Energy Development in Asia., Hydropowres and dams, Kutching (Malaisia), 2010. [soubor PDF]

Niyazov R., Bláha P., Abullaev S.: Landslides Tekstilshchik and Mingchukur in the Course of Time., In: International Seminar on Landslide Monitoring in Central Asia Countries., Goskomgeologia RUz, JICA, Tashkent, 2010, s. 206-7. [soubor PDF]

Bláha P.: Slope failures and geophysical methods., In: International Seminar on Landslide Monitoring in Central Asia Countries., Goskomgeologia RUz, JICA, Tashkent, 2010, s. 223-4. [soubor PDF]

Bláha P., Černý V., Duras R., Fousek J., Horský O., Lazecký M., Oprchal J., Tábořík P., Peshawa A., Aziz B. Q.: Geoelectrical Survey for the Feasibility Study of Bawanur Dam Site., EGRSE, XVII, 2, ČAAG, 2010, ISSN 1803 – 1447, s. 14 – 47. [soubor PDF]

Bláha P., Černý V., Duras R., Fousek J., Horský O..: Geoelectrical Survey for the Feasibility Study of Bawanur Dam., HYDRO 2011, Praha, 2011. [soubor PDF]

Abdullaev U., Abdullaev S., Blaha P., Akhmedov A., Khudobakhshova.: The Usoy Dam, Lake Sarez and Possibilities of Geophysical Methods, HYDRO 2011, Praha, 2011. [soubor PDF]

Horský O., Bláha P., The Application of Engineering Geology to Dam Construction, Repronis, Ostrava, 2011, ISBN 978-80-7329-278-2, p. 1-296.

Horský O., Bláha P.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, Repronis, Ostrava, 2009, ISBN 978-80-7329-207-2, s. 1-224.

Bláha P., Černý V., Duras R., Fousek J., Horský O.: Geoelectrical Survey for the Feasibility Study of Bawanur Dam., HYDRO 2011, Praha, 2011.

Abdullaev U., Abdullaev S., Blaha P., Akhmedov A., Khudobakhshova.: The Usoy Dam, Lake Sarez and Possibilities of Geophysical Methods, HYDRO 2011, Praha, 2011.

Horský O., Bláha P., The Application of Engineerin Geology to Dam Constriction, Repronis, Ostrava, 2011, ISBN 978-80-7329-278-2, p. 1-296.

Blaha P., Cerny I., Fousek J., Horsky O.: An engineering-geological survey for the Bawanur dam in Kurdistan, Water Resources and Renewable Energy Development in Asia, 09.11, The International Journal on Hydropower & Dams, Wallington, Aqua~Media International, 2012, on CD.

Blaha P., Skacel B.: Problems of the Angat hydro-engineering structure, Water Resources and Renewablw Energy Development in Asia, 14.06, The International Journal on Hydropower & Dams, Wallington, Aqua~Media International, 2012, on CD.

Lazecký, M., Bláha, P.: Radar interferometry for evaluation of geological hazard. Vestnik NUUz, Vol. 2/1 2013.

Horský O., Bláha P., The Application of Engineering Geology to Dam Constriction, UK Bratislava, 4/2014, ISBN 978-80-223-3596-6, p. 1-321, on CD.

Horský O., Bláha P.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, VŠB-TU Ostrava, 6/2014, ISBN 978-80-248-3437-5, p. 1-292, on CD.

Bláha P.: Geophysical Methods Used in Mining, Gidroingeo, Taškent, The International Scientific and Technical Conference, The State Committee od Republic Uzbekistan on Geology …, 2010/12, p. 128-130.

Bláha P., Duras R., Tábořík P.: Time-lapse resistivity measurements in an undermined area (case study of Dětmarovice, Czech Rep.), Berichte Geol. B.-A., 112, ISSN 1017‐8880, 3rd Internat. Workshop on Geoelectrical Monitoring, GELMON 2015, Vienna, 24.-26.11.2015, p. 53-54.

Bláha P.: Geofyzikální metody v hornictví, Rozpravy NTM, v tisku.


Konference Zakládání staveb 2011

Mgr. Jan Bartoň, RNDr. Eva Vodičková, Mgr. Jakub Štefečka
Eliminace rizik při realizaci technických opatření odvodnění výkopů výstavby kanalizace v území kontaminovaném chlorovanými uhlovodíky (článek ve formátu PDF)

Ing. Ivo Pavlík (GEOtest, a.s.), Ing. Jiří Pechman (AMBERG Engineering Brno, a.s.)
Velkorozměrová zatěžovací zkouška segmentu primární obezdívky realizovaná v rámci výstavby Tunelů Dobrovského v Brně (článek ve formátu PDF)

Ing. David Rupp
Monitoring průsakových poměrů hráze přehrady Karolinka (článek ve formátu PDF)

Ing. Pavel Benkovič
Praktický pohled na problematiku hodnocení rizika využívání odpadů na úpravy povrchu terénu (článek ve formátu PDF)

 

 

 


Konference Znečistené územia Banská Štiavnica 2011

Eva Vodičková, Jan Bartoň
Analýza rizika ohrožení jímacího území nedostatečně zlikvidovanými sondami po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kvartér řeky Moravy (článek ve formátu PDF)

Ivana Schwarzerová
Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením (článek ve formátu PDF)

Jan Bartoň
Odstranění ekologické zátěže v objektu bývalé cejchovny dozimetrů a radiometrů ve vojenském zařízení Račice nad Trotinou (článek ve formátu PDF)

 

 

 


VII Międzynarodową Konferencję Naukową: "Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne - Dylematy Współczesnego Bezpieczeństwa - Bełchatów 2011

RNDr. Milan Čáslavský, RNDr. Jitka Novotná, Mgr. Jan Oprchal
The Use of a GIS in the Processing of Morphohydrogeometric Analysis for the Determination of Privileged Groundwater Flow Pathways, In: Proceedings of Papers for the 7th International Scientific Conference on Natural Disasters and Civilization - Dilemmas of Modern Security: Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne, Dylematy Wspólczesnego bezpieczeństwa, Wroclaw, 2011, p. 429 - 438, ISBN 978-83-87384-53-1. (článek ve formátu PDF)

 

 


Konference Znečistené územia Bratislava 2010

Mgr. Jan Bartoň, Mgr. Jan Oprchal
The application of a GIS in locating environmental loads and in evaluating their impacts. In: Proceedings of Papers for the 3th International Conference Contaminated Sites, Bratislava, 2010, p. 87 – 90, ISBN 978-80-969958-5-1 (article in PDF)

Mgr. Jan Bartoň, Mgr. Jan Oprchal
Využití GIS při lokalizacích a hodnocení dopadů environmentálních zátěží (článek ve formátu PDF)

 

 

 


Konference Znečistené územia Bratislava 2009

Jan Bartoň, Jan Hillermann, Marcela Valešová, Boris Urbánek, Augustin Hebelka
Modelování transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní vodě (článek ve formátu PDF)

Jan Bartoň, Jan Hillermann, Marcela Valešová, Boris Urbánek, Augustin Hebelka
Modelling of transport and transformation processes of contaminants in groundwater (article in PDF)

RNDr. Milan Čáslavský, RNDr. Václav Mazura
Průzkum znečištění a analýza rizik v procesu odstraňování starých ekologických zátěží (článek ve formátu PDF)

RNDr. Milan Čáslavský, RNDr. Václav Mazura
Survey of Pollution and Risk Assessment in the Process of Removal of Old Ecological Loads (article in PDF)

 

 

 


Konference Znečistené územia Bratislava 2008

Jan Bartoň, Jan Hillermann
Modelování transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní vodě (článek ve formátu PDF)

Jan Bartoň, Jan Hillermann, Marcela Valešová, Boris Urbánek, Augustin Hebelka
Modelling of Transport and Transformation Processes of Contaminants in Groundwater (article in PDF)

 

 

 


Inženýrská geologie a geotechnika