Reference

Specialisté GEOtestu, a.s. řeší každoročně více než 600 projektů nejrůznějšího charakteru. Jde především o sanace ekologických zátěží, které se největší měrou podílí na výkonech firmy (např. ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, KORAMO a.s. Kolín, Karosa a.s. Vysoké Mýto, lokomotivní depa Českých drah s.r.o., PARAMO Pardubice a.s., aj.), hydrogeologické průzkumy a zpracování hydroekologických map (např. Březovský vodovod – ochranná pásma, CHKO Ždárské vrchy – hydroekologické mapy, aj.), průzkumy pro skládky, ekologické audity, analýzy rizika, průzkumy pro občanskou a průmyslovou výstavbu (např. geotechnické průzkumy pro výstavbu supermarketu Interspar, Shopping Parku IKEA, pavilonu V na BVV aj.), průzkumy pro rekonstrukce a sanace historických objektů a historických center měst (např. areál Valdštejnského a Nostického paláce v Praze), pro komunikace (podrobné geotechnické průzkumy pro stavbu dálnice D1 Mořice-Kojetín, Ostrava-Rudná, Klimkovice, Vyškov-Mořice, aj.), čerpací stanice, materiálová naleziště, vodní díla (Slezská Harta, Skryjský potok aj.), řešení problematiky stability svahů (např. projekt sanace sesuvů vzniklých v důsledku povodní v roce 1997) a mnoho dalších.

Mezi velmi perspektivní produkty, mající široké uplatnění jak v komerční sféře tak ve státní správě, patří bezesporu také konzultační činnost při zavádění (resp. budování) systémů environmentálního managementu (EMS) podle norem ČSN ISO 14000, jako součásti celkového systému řízení organizací. Od roku 1996, kdy začal GEOtest, a.s. tyto aktivity rozvíjet, se naši specialisté podíleli na zavádění systémů environmentálního managementu ve více než třiceti firmách, z nichž řada byla již úspěšně certifikována (např. Pivovar Radegast, a.s., ABB-Elektro Praga, s.r.o., Lukas Autobrzdy, s.r.o., Hella Autotechnik spol. s r.o., TRW DAS, a.s. Dačice aj.)