Supervize

Provádíme supervizní kontrolu realizace sanačních prací na odstranění ekologických zátěží a odborný dohled nad realizací ekologických staveb.

Supervizní činnost zahrnuje komplexní rozsah činnosti vykonavatele kontroly/supervizora v souladu se Směrnicí FNM a MŽP v rámci nápravných opatření k odstranění staré ekologické zátěže:

  • odborný dohled a sledování efektivity vynakládaných prostředků ve vztahu k požadovaným výstupům
  • racionální vedení prací
  • kontrola souladu prací s projektem dodavatele
  • kontrola čerpání finančních prostředků ze strany dodavatele
  • kontrola souladu s definovaným cílem prací

Provádíme rovněž výkon supervizního dohledu nad sanačními pracemi financovanými z vlastních prostředků investora.

Supervize

Provádíme supervizní kontrolu realizace sanačních prací na odstranění ekologických zátěží a odborný dohled nad realizací ekologických staveb.

Supervizní činnost zahrnuje komplexní rozsah činnosti vykonavatele kontroly/supervizora v souladu se Směrnicí FNM a MŽP v rámci nápravných opatření k odstranění staré ekologické zátěže:

  • odborný dohled a sledování efektivity vynakládaných prostředků ve vztahu k požadovaným výstupům
  • racionální vedení prací
  • kontrola souladu prací s projektem dodavatele
  • kontrola čerpání finančních prostředků ze strany dodavatele
  • kontrola souladu s definovaným cílem prací

Provádíme rovněž výkon supervizního dohledu nad sanačními pracemi financovanými z vlastních prostředků investora.