Znalecká činnost

GEOtest, a.s. nabízí znalectví v oborech:

Ochrana přírody

Ochrana přírody, odpadové hospodářství, skládky.

Těžba

Geologie (hydrogeologie).

Vodní hospodářství

Čistota vod (ochrana podzemních vod, průzkumné a sanační práce pro ochranu životního prostředí, posuzování vlivu na životní prostředí hydrogeologie), rybářství a rybnikářství (hydrobiologie a jakost vody).

Firma je zapsána v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost.