Korporace Geoekoservis ta utylizacia

nabízí následující služby:

 • Geoekologický výzkum a ekologický audit:
  • životního prostředí v oblastech koncentrace komunálního a průmyslových odpadů,
  • hald hlušiny hornických podniků,
  • odkalovacích nádrží, emise odpadních vod,
  • zemědělského půdního fondu,
  • průzkum znečišťujících látek povrchových a podzemních vod organického a anorganického původu.
  Ekologický výzkum a ekologický audit území a objektů se provádí za účelem zhodnocení objemů ekologických závazků obchodních struktur, závažnosti ekologických rizik a rizik pro lidské zdraví, za účelem zpracování projektů nápravných opatření k likvidaci ekologické zátěže, uskutečňování nápravných opatření k likvidaci ekologické zátěže.
 • Demontáž a využití zastaralých technologií a staveb průmyslových objektů
 • Využití látek škodlivých pro lidské zdraví
 • Projekty nápravných opatření likvidace ekologické zátěže
 • Uskutečňuje nápravná opatření týkající se likvidace ekologické zátěže (čištění životního prostředí od látek škodlivých pro lidské zdraví)
 • Monitorování ostatních složek životního prostředí
 • Topologicko-geodetické výzkumy pro projekty průmyslové, občanské a hydrotechnické výstavby, projekty plánování obcí a měst. Provádí pozorování deformací budov a staveb, vynesení do skutečnosti (do terénu) vyprojektovaných budov, výstavbu stavební sítě.
 • Inženýrsko-geologický výzkum pro projekty podzemních staveb (tunelů, metra), hydrotechnické, průmyslové a občanské výstavby, a to včetně složitých hydrogeologických podmínek. Zkoumá a vypočítává stabilitu svahů, poskytuje závěry o existenci parcel s nebezpečím sesuvu, provádí vyhledávání a průzkum stavebních materiálů.
 • Hydrogeologický a hydrologický výzkum, a to včetně vyhledání kvalitního zásobování pitnou vodou, technologické úpravy vody, profylaxe ochrany povrchových a podzemních vod
 • Zpracování technické dokumentace podle stanovených hranic a projektů přidělení pozemkových parcel, projektů rozdělení pozemků v kolektivním vlastnictví, práce související s oceněním pozemků.

Zakladateli korporace "Geoekoservis ta utylizacia" je uzavřená akciová společnost (ZAT) Žytomyrbudrozviduvanňa, Ukrajina a akciová společnost GEOtest Brno, Česká republika. ZAT Žytomyrbudrozviduvanňa má 33 let pracovních zkušeností. Byla založena v roce 1975 jako státní podnik - žytomyrský odbor institutu Ukrhiintiz. V roce 1993 byla přeměněna na uzavřenou akciovou společnost Žytomyrbudrozviduvanňa. Je vlivným podnikem v Žytomyrské oblasti v oboru inženýrsko-geologických, inženýrsko-geodetických průzkumů, geoekologických výzkumů, průzkumu stavebních materiálů, hledání užitečných nerostů a prací na pozemkových úpravách. Specialisté ZAT Žytomyrbudrozviduvanňa pracují v Žytomyrské, Vinnycké, Chmelnycké, Černovecké, Dněpropetrovské a Kyjevské oblasti Ukrajiny a na africkém kontinentu.

V současné době je ZAT Žytomyrbudrozviduvanňa vedoucím výzkumným podnikem s moderními technologiemi, vrtací technikou, geodetickým nástroji a zařízením. Zaměstnanci podniku jsou vysoce kvalifikovaní odborníci s vysokoškolským vzděláním a vědeckými hodnostmi.