GEOTEST d.o.o. Sarajevo

Projektování, inženýring, konzultace

v oblastech:

 • inženýrská geologie, geotechnika
 • geotechnický monitoring
 • polní geotechnické zkoušky
 • geofyzika
 • laboratoře mechaniky zemin a hornin
 • příprava a dohled staveb
 • ekologický audit
 • analýza ekologických rizik
 • hospodaření s odpady
 • zjišťování a odstraňování ekologických zátěží
 • vyhledávání, průzkum, zajišťování a ochrana zdrojů podzemní vody

Sídlo firmy:

Tešanjska br. 24a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel.: +387 33 266 306, fax: +387 33 266 305, e-mail: geotest@email.com

Ředitel: Bc. Damir Kasum