Zahraniční dceřiné společnosti

S cílem udržet si dobré postavení na trhu a dále rozvíjet své aktivity v zahraničí byly založeny dceřiné společnosti: